English
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kazanılan Derece

Bölüm öğretim planında belirtilen tüm dersleri (240 AKTS) 8 yarıyılda başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans derecesi verilir.

Kabul Koşulları

1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)' nin ilgili sınavlarından yeterli puanı almış olmak.

Yeterlilik Koşulları

Mezun olacak öğrenciler bölüm öğretim planında belirtilen tüm dersleri (240 AKTS) 8 yarıyılda başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, yeni kurulmuş bir bölüm olup lisans eğitimine 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında başlanmıştır.

Program Profili

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, öğrencilerine doğa bilimleri alanında, özellikle de moleküler biyoloji ve genetik alanları ağırlıklı olmak üzere temel eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Eğitimin ilk 2 yılında biyoloji, genetik, moleküler biyoloji ve mikrobiyoloji gibi alanların yanısıra fizik, kimya, matematik gibi alanlarda da temel eğitim verilmesi planlanmıştır. Son 2 yıl ise moleküler biyoloji, moleküler hücre biyolojisi, genetik ve biyoteknoloji gibi farklı alanlarda özelleşmiş eğitimler verilecektir. Teorik dersler, öğreniclerin aktif olarak rol alacağı laboratuvar dersleriyle desteklenecektir.

Program Yeterlilikleri

1- Fen bilimleri, biyomühendislik ve kendi dalları ile ilgili konularda yeterli altyapıya ve bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri, moleküler biyoloji ve genetik çözümleri için kullanabilme becerisi
2- Alanında karşılaşacağı problemleri belirleyip, onları tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ve ayrıca bu amaçla uygun analitik yöntemler ve teknikler seçme ve uygulama becerisi
3- Bir biyolojik sistemi, sistemin bileşenlerini ya da süreci analiz etme
4- Bilgiye ulaşabilme, kaynak araştırması yapabilme ve elde ettiği veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
5- Hem bireysel hem de oluşturulan takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
6- Öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
7- Sorumluluk ve paylaşma bilinci
8- Proje yürütme, biyoteknolojik ve biyogüvenlik uygulamaların sonuçları hakkında farkındalık
9- Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
10- Biyolojik uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ara sınav ve/veya Proje Çalışması (%40) Final Sınavı (%60)

Mezuniyet Koşulları

Mezun olacak öğrenciler bölüm öğretim planında belirtilen tüm dersleri (240 AKTS) 8 yarıyılda başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları; 1. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde akademisyenlik 2. Özellikle biyoteknolojiye yönelik üretim yapan sanayi sektöründe 3. Klinik tıp, adli tıp ve ilaç sektöründe 4. Genetik mühendisliği alanında gerekli malzeme üretimi ve pazarlama gibi çeşitli meslek dallarında iş bulabilme imkanları yüksektir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı yüksek lisans programı mevcuttur. İlgili alanlarda lisans derecesine sahip adaylar yüksek lisans programında, belirledikleri bir konuda uzmanlık eğitimi alabilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ömür BAYSAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül ÜNAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BİY1801 Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 4
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
FİZ1807 Genel Fizik I Zorunlu 2 0 4
KİM1803 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 4
MAT1815 Genel Matematik Zorunlu 3 0 4
MBG1001 Biyoistatistik Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİY1802 Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 4
BİY1804 Genel Biyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 0 4
FİZ1808 Genel Fizik II Zorunlu 2 0 4
KİM1806 Genel Kimya II Zorunlu 3 0 4
KİM1810 Genel Kimya Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
MBG1002 Moleküler Biyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM2801 Organik Kimya Zorunlu 3 0 4
MBG2001 Hücre Biyolojisi Zorunlu 4 0 5
MBG2003 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
MBG2005 Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 4
MBG2007 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
MBG2009 Genetik I Zorunlu 3 0 4
MBG2501 Mikrobiyal Teknoloji Seçmeli 3 0 4
MBG2505 Histolojiye Giriş Seçmeli 3 0 4
MBG2507 Moleküler Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 0 0 4
MBG2509 Moleküler Mikrobiyolojide Endüstriyel Uygulamalar Seçmeli 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG2002 Moleküler Biyoloji Zorunlu 3 0 5
MBG2004 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
MBG2006 Moleküler Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 4
MBG2008 Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 0 3
MBG2010 Genetik II Zorunlu 3 0 4
MBG2012 Evrimsel Biyoloji Zorunlu 3 0 4
MBG2502 Biyomalzemeler ve Biyoişlevler Seçmeli 3 0 4
MBG2504 Moleküler Genetikte Özel Teknikler Seçmeli 3 0 4
MBG2506 Populasyon Genetiği Seçmeli 3 0 4
MBG2508 Lipid ve Lipoprotein Metabolizması Seçmeli 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM3801 Biyokimya I Zorunlu 3 0 4
KİM3803 Biyokimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 0 3
MBG3001 Moleküler Teknoloji I Zorunlu 3 0 4
MBG3003 Enzimoloji Zorunlu 3 0 4
MBG3005 Fizyoloji Zorunlu 3 0 3
MBG3007 Biyoteknoloji Zorunlu 3 0 4
MBG3501 İmmunoloji Seçmeli 3 0 4
MBG3503 Protein Saflaştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 4
MBG3505 Bitkilerde Gen Mühendisliği Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
MBG3507 Bitki Hormonları Seçmeli 3 0 4
MBG3509 Bitki Biyoteknolojisi Seçmeli 3 0 4
MBG3511 Temel Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 3 0 4
MBG3513 Moleküler Bakteriyoloji Seçmeli 3 0 4
MBG3515 Adli Entomoloji Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM3802 Biyokimya II Zorunlu 3 0 4
KİM3804 Biyokimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 0 3
MBG3002 Moleküler Teknoloji II Zorunlu 3 0 4
MBG3004 Gelişim Biyolojisi Zorunlu 3 0 3
MBG3006 Rekombinant DNA Teknolojisi Zorunlu 3 0 4
MBG3008 Enstrumental Analiz Zorunlu 3 0 4
MBG3502 Klinik Biyokimya Seçmeli 3 0 4
MBG3504 Bakteriyoloji Seçmeli 3 0 4
MBG3506 Moleküler Biyolojide Endrüstriyel Teknolojiler Seçmeli 3 0 4
MBG3508 Mebran Biyolojisi Seçmeli 3 0 4
MBG3510 Biyofizik Seçmeli 3 0 4
MBG3512 Moleküler Nörobiyoloji Seçmeli 3 0 4
MBG3514 Hücresel Protein Trafiği Seçmeli 3 0 4
MBG3516 Gen İfadesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 4
MBG3518 Moleküler Düzeyde Konakçı-Patojen İlişkileri Seçmeli 3 0 4
MBG3520 Kriyoprezervasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 4
MBG3522 Sistematik Biyoloji Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM4901 Yakıtlar Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
KİM4903 Organik Sentez Mekanizmaları Seçmeli 3 0 4
MBG4001 Biyoinformatik I Zorunlu 0 0 5
MBG4003 Hücre Sinyal İletim Yolları Zorunlu 3 0 4
MBG4005 Bitirme Çalışması I Zorunlu 0 0 4
MBG4501 Afinite Teknikleri Seçmeli 3 0 4
MBG4503 Genomiks Seçmeli 3 0 4
MBG4505 Sitogenetik Seçmeli 3 0 4
MBG4507 Kanser Biyolojisi ve Genetiği Seçmeli 3 0 4
MBG4509 Viroloji Seçmeli 3 0 4
MBG4511 Mesleki İngilizce I Seçmeli 3 0 4
MBG4513 Bitki Doku Kültürü Seçmeli 3 0 4
MBG4515 Hayvan Doku Kültürü Seçmeli 3 0 4
MBG4517 Tıbbi Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 0 4
MBG4519 Davranış Biyolojisi Seçmeli 3 0 4
MBG4521 Meslek Staj I (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
İŞL4801 Girişimcilik Zorunlu 4 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG4002 Biyoinformatik II Zorunlu 0 0 5
MBG4004 Bitirme Çalışması II Zorunlu 0 0 5
MBG4502 Proteomiks Seçmeli 3 0 4
MBG4504 Adli Genetik Seçmeli 3 0 4
MBG4506 Gen Tedavisi Seçmeli 3 0 4
MBG4508 DNA Hasar ve Onarım Mekanizmaları Seçmeli 3 0 4
MBG4510 Mutasyon Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 0 4
MBG4512 Mesleki İngilizce II Seçmeli 3 0 4
MBG4514 Kök Hücre Biyolojisi Seçmeli 3 0 4
MBG4516 Sekonder Metabolitler Seçmeli 3 0 4
MBG4518 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik Seçmeli 3 0 4
MBG4520 Fermentasyon Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
MBG4522 Ekolojinin Temel İlkeleri Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I          
Genel Biyoloji I4433334445
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı          
Genel Fizik I3433334343
Genel Kimya I4535544445
Genel Matematik3545545343
Biyoistatistik5535444343
Türk Dili I          
İngilizce I          
Almanca I          
Fransızca I          
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II          
Genel Biyoloji II5454545545
Genel Biyoloji Laboratuvarı5455455455
Genel Fizik II3543544343
Genel Kimya II4535544445
Genel Kimya Laboratuvarı5535444343
Moleküler Biyolojiye Giriş4433334445
Türk Dili II          
İngilizce II          
Almanca II          
Fransızca II          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Organik Kimya3433334343
Hücre Biyolojisi4433334445
Hücre Biyolojisi Laboratuvarı4535544445
Mikrobiyoloji5535444343
Mikrobiyoloji Laboratuvarı3543544343
Genetik I4433334445
Mikrobiyal Teknoloji3433334343
Histolojiye Giriş5454554545
Moleküler Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları4353435432
Moleküler Mikrobiyolojide Endüstriyel Uygulamalar5454545454
İngilizce III          
Almanca III          
Fransızca III          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Moleküler Biyoloji443 334445
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı4535544445
Moleküler Mikrobiyoloji5535444343
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı3543544343
Genetik II3433334343
Evrimsel Biyoloji4433334445
Biyomalzemeler ve Biyoişlevler3543544343
Moleküler Genetikte Özel Teknikler3433334343
Populasyon Genetiği4433334445
Lipid ve Lipoprotein Metabolizması5454545454
İngilizce IV          
Almanca IV          
Fransızca IV          
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Biyokimya I4433334445
Biyokimya Laboratuvarı I4535544445
Moleküler Teknoloji I5535444343
Enzimoloji3543544343
Fizyoloji3433334343
Biyoteknoloji4433334445
İmmunoloji3543544343
Protein Saflaştırma Teknikleri3433334343
Bitkilerde Gen Mühendisliği Uygulamaları4433334445
Bitki Hormonları4535544445
Bitki Biyoteknolojisi5454545544
Temel Moleküler Endokrinoloji5454545454
Moleküler Bakteriyoloji5455445454
Adli Entomoloji5445454554
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Biyokimya II44 3334445
Biyokimya Laboratuvarı II4535544445
Moleküler Teknoloji II5535444343
Gelişim Biyolojisi3543544343
Rekombinant DNA Teknolojisi3433334343
Enstrumental Analiz4433334445
Klinik Biyokimya4433334445
Bakteriyoloji4535544445
Moleküler Biyolojide Endrüstriyel Teknolojiler5535444343
Mebran Biyolojisi3543544343
Biyofizik3433334343
Moleküler Nörobiyoloji5545454545
Hücresel Protein Trafiği 545454545
Gen İfadesinin Düzenlenmesi5454545545
Moleküler Düzeyde Konakçı-Patojen İlişkileri5454545454
Kriyoprezervasyon Teknikleri5454545454
Sistematik Biyoloji5454545454
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Yakıtlar Teknolojisi5535444343
Organik Sentez Mekanizmaları5535444343
Biyoinformatik I4433334445
Hücre Sinyal İletim Yolları4535544445
Bitirme Çalışması I5454545454
Afinite Teknikleri4535544445
Genomiks5535444343
Sitogenetik3543544343
Kanser Biyolojisi ve Genetiği3433334343
Viroloji4433334445
Mesleki İngilizce I453 544445
Bitki Doku Kültürü5535444343
Hayvan Doku Kültürü3543544343
Tıbbi Hücre Biyolojisi5454545454
Davranış Biyolojisi5454545454
Meslek Staj I (20 İşgünü)5555555554
Girişimcilik4334443554
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Biyoinformatik II4433334445
Bitirme Çalışması II5454545454
Proteomiks4433334445
Adli Genetik4535544445
Gen Tedavisi5535444343
DNA Hasar ve Onarım Mekanizmaları3543544343
Mutasyon Analiz Yöntemleri3433334343
Mesleki İngilizce II4433334445
Kök Hücre Biyolojisi4535544445
Sekonder Metabolitler3535444343
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik3543544343
Fermentasyon Teknolojisi3433334343
Ekolojinin Temel İlkeleri5454545454
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık