English
Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak Kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek

Yeterlilik Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 20 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi,
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
5- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, değerlendirebilme ve çözebilme becerisi,
6- Profesyonel ve etik sorumluluğuna sahip olmak ve mesleği ile ilgili çalışmalarda kullanmak,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi,
8- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak,
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak,
11- Yer Bilimleri alanındaki mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi,
12- İngilizce dilini Yer Bilimleri alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek için kullanabilme becerisi kazanmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1),
13- Yer Bilimlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”).

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Murat GÜL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Fikret Kaçaroğlu

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5080 Research Methods and Scientific Ethics ** Zorunlu 2 0 2
FBE5550 Project Development and Management Seçmeli 3 0 6
GEOE5501 Advanced Geochemical Thermodynamics Seçmeli 3 0 4
GEOE5503 Geochemical Prospecting Seçmeli 3 0 6
GEOE5505 Mineral Economics Seçmeli 3 0 6
GEOE5507 Advanced Igneous Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5509 Igneous Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5510 Volcanology Seçmeli 3 0 6
GEOE5511 Pyroclastic Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5513 The Investigation Techniques for Sedimentary Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5517 Stability of Rock Slopes in Engineering Practice Seçmeli 3 0 6
GEOE5525 Groundwater Modeling Seçmeli 2 2 6
GEOE5527 Marine Micropaleontology Seçmeli 3 0 6
GEOE5529 Paleoclimatology Seçmeli 3 0 6
GEOE5531 Radiogenetic Isotope Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5535 Geothermal Energy Utilization Seçmeli 3 0 6
GEOE5537 Karst Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5539 Selected Topics in Earthquake Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5541 Introduction to Geology of Clays Seçmeli 3 0 6
GEOE5545 Selected Topics in Environmental Mineralogy Seçmeli 3 0 6
GEOE5547 Sample Preparation and Analytical Methods in Isotope Geochemistry and Geochronology Seçmeli 3 0 6
GEOE5551 ADVANCED MAGMATIC PETROLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE5553 ENTREPRENEURSHIP Seçmeli 3 0 6
GEOE5555 GEOTECHNİCAL ENGINEERING OF DAMS I Seçmeli 3 0 6
GEOE5557 GROUNDWATER INVESTIGATION AND DEVELOPMENT Seçmeli 3 0 6
GEOE5559 HOLOCENE CLIMATE VARIABILITY AT WESTERN ANATOLIA COMPARISON WITH MIDDLE EAST AND EURAPE Seçmeli 3 0 6
GEOE5561 SELECTED TOPICS IN TEPHRA STUDIES Seçmeli 3 0 6
GEOE5563 MEDİCAL GEOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE5565 TECTONIC GEOMORPHOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE5569 ADVANCED STRUCTURAL GEOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE5571 PORPHYRY COPPER DEPOSİTS Seçmeli 3 0 6
GEOE5573 GEOLOGY OF CLAYS Seçmeli 3 0 6
GEOE5581 Geographic Information Systems (GIS) Seçmeli 3 0 4
GEOE5583 Geothermal Drilling Seçmeli 3 0 4
GEOE5585 Soils of the Past Seçmeli 3 0 4
GEOE5587 Depositional Environments of Sedimentary Rocks Seçmeli 3 0 4
GEOE5589 Shallow Foundations in Engineering Geology Seçmeli 3 0 4
GEOE5721 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE5790 Seminar Zorunlu 0 2 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE5502 Granite Tectonics Seçmeli 3 0 6
GEOE5506 Advanced Mining Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5508 Geochemistry of Igneous Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5512 Coastal Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5514 Carbonate Rock Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5516 Clastic Rock Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5518 Mechanical Behaviour of Earth Materials Seçmeli 3 0 6
GEOE5520 Site Investigation Seçmeli 3 0 6
GEOE5524 Engineering Geology Case Studies Seçmeli 3 0 6
GEOE5528 Soft Computing Methods Seçmeli 3 0 6
GEOE5532 Metamorphic Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5536 Groundwater Contamination Seçmeli 3 0 6
GEOE5538 Isotope Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5542 Selected Topics in Active Tectonics Seçmeli 3 0 6
GEOE5544 Ophiolite Concept Seçmeli 3 0 6
GEOE5552 ADVANCED METAMORPHİC PETROLOGY Seçmeli 3 2 6
GEOE5554 SILICATE GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS Seçmeli 3 0 6
GEOE5556 ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY Seçmeli 3 0 6
GEOE5558 GEOTECHNICAL ENGINEERING OF DAMS II Seçmeli 3 0 6
GEOE5560 INTRODUCTION TO MINE HYDROGEOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE5562 PALEOSEISMOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE5564 SELECTED TOPICS IN PALAEOCEANOGRAPHY Seçmeli 3 0 6
GEOE5566 TRACERS IN HYDROGEOLOGY Seçmeli 3 0 6
GEOE5568 TECTONIC AND SEDIMENTATION Seçmeli 3 0 6
GEOE5570 SEDIMENTATION IN DEEP SEA ENVIRONMENTS Seçmeli 3 0 6
GEOE5574 EPITHERMAL GOLD DEPOSITS Seçmeli 3 0 6
GEOE5576 ADVANCED STABLE ISOTOPE SCIENCE Seçmeli 3 0 6
GEOE5578 QUATERNARY DATING METHODS Seçmeli 3 0 6
GEOE5580 Selected Topics in Isotope Geochemistry Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE5722 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE5723 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
GEOE5802 M.SC.Thesis Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE5724 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Research Methods and Scientific Ethics **0000000000000
Project Development and Management0000000000000
Advanced Geochemical Thermodynamics0000000000000
Geochemical Prospecting0000000000000
Mineral Economics0000000000000
Advanced Igneous Petrography0000000000000
Igneous Petrogenesis0000000000000
Volcanology0000000000000
Pyroclastic Rocks0000000000000
The Investigation Techniques for Sedimentary Rocks0000000000000
Stability of Rock Slopes in Engineering Practice0000000000000
Groundwater Modeling0000000000000
Marine Micropaleontology0000000000000
Paleoclimatology0000000000000
Radiogenetic Isotope Geology0000000000000
Geothermal Energy Utilization0000000000000
Karst Hydrogeology0000000000000
Selected Topics in Earthquake Geology0000000000000
Introduction to Geology of Clays0000000000000
Selected Topics in Environmental Mineralogy0000000000000
Sample Preparation and Analytical Methods in Isotope Geochemistry and Geochronology0000000000000
ADVANCED MAGMATIC PETROLOGY0000000000000
ENTREPRENEURSHIP0000000000000
GEOTECHNİCAL ENGINEERING OF DAMS I0000000000000
GROUNDWATER INVESTIGATION AND DEVELOPMENT0000000000000
HOLOCENE CLIMATE VARIABILITY AT WESTERN ANATOLIA COMPARISON WITH MIDDLE EAST AND EURAPE0000000000000
SELECTED TOPICS IN TEPHRA STUDIES0000000000000
MEDİCAL GEOLOGY0000000000000
TECTONIC GEOMORPHOLOGY0000000000000
ADVANCED STRUCTURAL GEOLOGY0000000000000
PORPHYRY COPPER DEPOSİTS0000000000000
GEOLOGY OF CLAYS0000000000000
Geographic Information Systems (GIS)0000000000000
Geothermal Drilling0000000000000
Soils of the Past0000000000000
Depositional Environments of Sedimentary Rocks0000000000000
Shallow Foundations in Engineering Geology0000000000000
Special Studies0445454544545
Seminar5444543342544
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Granite Tectonics0000000000000
Advanced Mining Geology0000000000000
Geochemistry of Igneous Rocks0000000000000
Coastal Geology0000000000000
Carbonate Rock Petrography0000000000000
Clastic Rock Petrography0000000000000
Mechanical Behaviour of Earth Materials0000000000000
Site Investigation0000000000000
Engineering Geology Case Studies0000000000000
Soft Computing Methods0000000000000
Metamorphic Petrogenesis0000000000000
Groundwater Contamination0000000000000
Isotope Hydrogeology0000000000000
Selected Topics in Active Tectonics0000000000000
Ophiolite Concept0000000000000
ADVANCED METAMORPHİC PETROLOGY0000000000000
SILICATE GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS0000000000000
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY0000000000000
GEOTECHNICAL ENGINEERING OF DAMS II0000000000000
INTRODUCTION TO MINE HYDROGEOLOGY0000000000000
PALEOSEISMOLOGY0000000000000
SELECTED TOPICS IN PALAEOCEANOGRAPHY0000000000000
TRACERS IN HYDROGEOLOGY0000000000000
TECTONIC AND SEDIMENTATION0000000000000
SEDIMENTATION IN DEEP SEA ENVIRONMENTS0000000000000
EPITHERMAL GOLD DEPOSITS0000000000000
ADVANCED STABLE ISOTOPE SCIENCE0000000000000
QUATERNARY DATING METHODS0000000000000
Selected Topics in Isotope Geochemistry0000000000000
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5445454544545
Special Studies *0000000000000
M.SC.Thesis0000000000000
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5445454544545
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık