English
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Kazanılan Derece

İnşaat Mühendisi

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) MF 4 (Matematik - Fen 4) puan türüne göre yerleştirme

Yeterlilik Koşulları

İnşaat mühendisliği lisans programındaki 240.0 AKTS'lik dersi en az 2.00'lık genel not ortalaması ile tamamlamak

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Bölümümüz 2006-2007 eğitim öğretim yılında lisans programına öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Bölümümüzdeki bütün programların eğitim dili ingilizcedir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 52 lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve öğrenci kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2- Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için arazi, ofis ve laboratuvar ortamlarında deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama, inşa etme becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, takım uyumu içerisinde hareket edebilme, yürütme, yönetme ve koordinasyon becerisi; bireysel çalışma becerisi
5- Karmaşık İnşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
6- Mühendislik uygulamalarında, etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8- İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11- İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar

Mezuniyet Koşulları

İnşaat mühendisliği lisans programındaki 240.0 AKTS'lik dersi en az 2.00'lık genel not ortalaması ile tamamlamak

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel sektörde inşaat mühendisi olarak iş bulma imkanına sahiptir. Eğitim dilinin ingilizce oluşu bu konuda mezun öğrencilerimize büyük avantaj sağlamaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

-Lisans programından en az 2.00 genel not ortalaması ile mezun olmak -Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almak -Yüksek lisans bilim sınavında başarılı olmak

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Deniz ÜLGEN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Çağrı GÖRKEM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE 1003 INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING AND ETHICS Zorunlu 2 0 2
CENG 1801 IT FOR ENGINEERS Zorunlu 2 0 4
CHEM 1853 GENERAL CHEMISTRY Zorunlu 3 2 6
ENG 1803 ACADEMIC WRITING AND ORAL PRESENTATION SKILLS I Zorunlu 1 2 2
ISG 1801 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I Zorunlu 2 0 2
MATH 1851 CALCULUS I Zorunlu 4 2 6
PHYS 1851 GENERAL PHYSICS I Zorunlu 3 2 6
TDB 1801 TURKISH I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE 1002 TECHNICAL DRAWING Zorunlu 2 2 3
CE 1004 STATICS Zorunlu 3 0 6
ECON 1852 ECONOMICS Zorunlu 3 0 3
ENG 1804 ACADEMIC WRITING AND ORAL PRESENTATION SKILLS II Zorunlu 1 2 2
ISG 1802 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II Zorunlu 2 0 2
MATH 1852 CALCULUS II Zorunlu 4 2 6
PHYS 1852 GENERAL PHYSICS II Zorunlu 3 2 6
TDB 1802 TURKISH II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 2801 PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I Zorunlu 2 0 2
CE 2001 STRUCTURE AND BEHAVIOR OF CIVIL ENGINEERING MATERIALS Zorunlu 2 2 5
CE 2003 DYNAMICS Zorunlu 3 0 6
CE 2005 MECHANICS OF MATERIALS Zorunlu 3 2 6
GEOE 2801 EARTH SCIENCE Zorunlu 2 0 2
MATH 2853 DIFFERENTIAL EQUATIONS Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 2802 PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II Zorunlu 2 0 2
BIO 2852 ECOLOGY & ENVIRONMENT Zorunlu 3 0 3
CE 2002 STRUCTURAL SYSTEMS I Zorunlu 2 2 6
CE 2004 FLUID MECHANICS Zorunlu 3 0 6
CE 2006 SOIL MECHANICS I Zorunlu 3 2 6
MATH 2852 NUMERICAL METHODS Zorunlu 3 0 4
STA 2802 STATISTICS AND PROBABILITY FOR ENGINEERS Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE 3000 "SUMMER PRACTICE I (30 WORKDAYS)" Zorunlu 0 0 4
CE 3001 REINFORCED CONCRETE I Zorunlu 3 0 6
CE 3501 TRANSPORTATION ENGINEERING I (T) Seçmeli 2 2 5
CE 3503 STRUCTURAL SYSTEMS II (S) Seçmeli 2 2 5
CE 3505 MATERIALS OF CONSTRUCTION (S) Seçmeli 2 2 5
CE 3507 TRAFFIC ENGINEERING (T) Seçmeli 3 0 5
CE 3509 SOIL MECHANICS II (G) Seçmeli 3 0 5
CE 3511 MEASUREMENT OF SOIL PROPERTIES (G) Seçmeli 1 4 5
CE 3513 HYDRAULICS (W) Seçmeli 2 2 5
CE 3515 HYDROLOGY (W) Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE 3502 INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS (S) Seçmeli 3 0 5
CE 3504 FOUNDATION ENGINEERING I (G) Seçmeli 2 2 5
CE 3506 INTRODUCTION TO COASTAL ENGINEERING (W) Seçmeli 3 0 5
CE 3508 REINFORCED CONCRETE II (S) Seçmeli 3 0 5
CE 3510 SURVEYING (T) Seçmeli 1 4 5
CE 3512 INTRODUCTION TO SOIL DYNAMICS & EARTHQUAKE ENGINEERING (G) Seçmeli 3 0 5
CE 3514 TRANSPORTATION ENGINEERING II (T) Seçmeli 2 2 5
CE 3516 WATER RESOURCES ENGINEERING (W) Seçmeli 3 0 5
CE 3518 WATER SUPPLY AND SEWERAGE ENGINEERING Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE 4000 SUMMER PRACTICE II (30 WORKDAYS) Zorunlu 0 0 4
CE 4001 CIVIL ENGINEERING DESIGN Zorunlu 4 2 6
CE 4501 FUNDAMENTALS OF STEEL DESIGN(S) Seçmeli 2 2 5
CE 4503 ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS (S) Seçmeli 3 0 5
CE 4505 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENTS METHOD (S) Seçmeli 3 0 5
CE 4507 CIVIL ENGINEERING SYSTEM ANALYSIS (S) Seçmeli 3 0 5
CE 4509 EARTH STRUCTURES (G) Seçmeli 2 2 5
CE 4511 ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS (S) Seçmeli 3 0 5
CE 4513 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS(W) Seçmeli 1 4 5
CE 4517 PROJECT MANAGEMENT(S) Seçmeli 3 0 5
CE 4519 CONCRETE MAKING MATERIALS(S) Seçmeli 2 2 5
CE 4521 FOUNDATION ENG. II(G) Seçmeli 2 2 5
CE 4523 GEOTECHNICAL EQE ENG.(G) Seçmeli 3 0 5
CE 4527 COASTAL ZONE MANAGEMENT(W) Seçmeli 3 0 5
CE 4529 PAVEMENT DESIGN (T) Seçmeli 3 0 5
CE 4531 TRANSPORTATION PLANNING (T) Seçmeli 3 0 5
CE 4533 INTRODUCTION TO ENGINEERING SEISMOLOGY Seçmeli 3 0 5
CE 4535 INTRODUCTION TO EARTHQUAKE ENGINEERING Seçmeli 3 0 5
CE 4537 CIVIL ENGINEERING MATLAB APPLICATIONS Seçmeli 2 0 5
CE 4539 COMPUTER APPLICATIONS IN HYDRAULICS Seçmeli 2 0 5
CE 4543 COST ESTIMATION AND BIDDING Seçmeli 3 0 5
CE 4545 GEOSYNTHETICS AND ITS APPLICATIONS Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE 4002 CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN Zorunlu 3 2 5
CE 4502 STRUCTURAL DESIGN: CONCRETE STRUCTURES(S) Seçmeli 3 0 5
CE 4504 DESIGN OF TALL BUILDING STRUCTURES (S) Seçmeli 3 0 5
CE 4506 IRRIGATION AND DRAINAGE(W) Seçmeli 3 0 5
CE 4508 GROUND IMPROVEMENT(G) Seçmeli 2 2 5
CE 4510 EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF STEEL STRUCTURES(S) Seçmeli 3 0 5
CE 4512 COMPUTER APPLICATIONS IN STRUCTURAL ENG(S) Seçmeli 2 2 5
CE 4516 CONSTRUCTION ENG & MANAGEMENT (M ) Seçmeli 3 0 5
CE 4518 COMPUTER APPLICATIONS IN FOUNDATION ENG(G) Seçmeli 2 2 5
CE 4520 SLOPE STABILITY(G) Seçmeli 3 0 5
CE 4522 NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS(S) Seçmeli 2 0 5
CE 4524 PROP OF FRESH AND HARDENED CONCRETE(S) Seçmeli 2 2 5
CE 4526 PORT PLANNING AND DESIGN(W) Seçmeli 3 0 5
CE 4528 RAILWAY ENGINEERING (T) Seçmeli 3 0 5
CE 4530 LEGAL ISSUES IN CIVIL ENGINEERING Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING AND ETHICS22453552542
IT FOR ENGINEERS35423234545
GENERAL CHEMISTRY24322322442
ACADEMIC WRITING AND ORAL PRESENTATION SKILLS I00000050340
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I 00000000000
CALCULUS I54433122111
GENERAL PHYSICS I24322322442
TURKISH I22222552342
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
TECHNICAL DRAWING22223325222
STATICS55555211111
ECONOMICS11113334444
ACADEMIC WRITING AND ORAL PRESENTATION SKILLS II11111151311
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II11141525231
CALCULUS II22222322442
GENERAL PHYSICS II24322322442
TURKISH II22222552342
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I11111111111
STRUCTURE AND BEHAVIOR OF CIVIL ENGINEERING MATERIALS52525322322
DYNAMICS52323322222
MECHANICS OF MATERIALS55555311011
EARTH SCIENCE42525345322
DIFFERENTIAL EQUATIONS54433332322
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II11111111111
ECOLOGY & ENVIRONMENT43525342345
STRUCTURAL SYSTEMS I54545342344
FLUID MECHANICS54545343444
SOIL MECHANICS I54434544545
NUMERICAL METHODS42222322442
STATISTICS AND PROBABILITY FOR ENGINEERS42222322442
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
"SUMMER PRACTICE I (30 WORKDAYS)"53354332554
REINFORCED CONCRETE I54354325455
TRANSPORTATION ENGINEERING I (T)52325322325
STRUCTURAL SYSTEMS II (S)52525352222
MATERIALS OF CONSTRUCTION (S)52535443335
TRAFFIC ENGINEERING (T)43553324344
SOIL MECHANICS II (G)54342422522
MEASUREMENT OF SOIL PROPERTIES (G)55534444545
HYDRAULICS (W)54434344333
HYDROLOGY (W)55545455455
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS (S)53525352222
FOUNDATION ENGINEERING I (G)55434333324
INTRODUCTION TO COASTAL ENGINEERING (W)52325322325
REINFORCED CONCRETE II (S)43554324344
SURVEYING (T)24353334243
INTRODUCTION TO SOIL DYNAMICS & EARTHQUAKE ENGINEERING (G)54035242315
TRANSPORTATION ENGINEERING II (T)43553324344
WATER RESOURCES ENGINEERING (W)54545345444
WATER SUPPLY AND SEWERAGE ENGINEERING00000000000
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
SUMMER PRACTICE II (30 WORKDAYS)53354332554
CIVIL ENGINEERING DESIGN34434443453
FUNDAMENTALS OF STEEL DESIGN(S)43555323354
ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS (S)53334325433
INTRODUCTION TO FINITE ELEMENTS METHOD (S)52525352222
CIVIL ENGINEERING SYSTEM ANALYSIS (S)52545355222
EARTH STRUCTURES (G)52535443335
ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS (S)33444323444
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS(W)54555355555
PROJECT MANAGEMENT(S)55544444555
CONCRETE MAKING MATERIALS(S)45424324234
FOUNDATION ENG. II(G)44545333444
GEOTECHNICAL EQE ENG.(G)54335243425
COASTAL ZONE MANAGEMENT(W)22552555352
PAVEMENT DESIGN (T)55425324355
TRANSPORTATION PLANNING (T)44545325454
INTRODUCTION TO ENGINEERING SEISMOLOGY55555334444
INTRODUCTION TO EARTHQUAKE ENGINEERING55554355445
CIVIL ENGINEERING MATLAB APPLICATIONS00000000000
COMPUTER APPLICATIONS IN HYDRAULICS 54545345444
COST ESTIMATION AND BIDDING00000000000
GEOSYNTHETICS AND ITS APPLICATIONS00000000000
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN53445444333
STRUCTURAL DESIGN: CONCRETE STRUCTURES(S)33343324353
DESIGN OF TALL BUILDING STRUCTURES (S)44555342454
IRRIGATION AND DRAINAGE(W)55445444434
GROUND IMPROVEMENT(G)54533345445
EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF STEEL STRUCTURES(S)44555325345
COMPUTER APPLICATIONS IN STRUCTURAL ENG(S)43345323545
CONSTRUCTION ENG & MANAGEMENT (M )45434544545
COMPUTER APPLICATIONS IN FOUNDATION ENG(G)44555232425
SLOPE STABILITY(G)54535554545
NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS(S)42555353455
PROP OF FRESH AND HARDENED CONCRETE(S)45424324234
PORT PLANNING AND DESIGN(W)52535443335
RAILWAY ENGINEERING (T)53544324455
LEGAL ISSUES IN CIVIL ENGINEERING00000000000
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık