English
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji Dalında yüksek lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Biyoloji Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt koşulları; Lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca ve gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan taban puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı (Yüksek Lisans) 90 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Yüksek lisans programı 1996-1997 yılından bu yana öğrenci almaktadır.

Program Profili

Biyoloji ile ilgili herhangibir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek biyoloji bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Seçilmiş bir konu üzerine olan literatürü incelemek ve sonuçlarını yorumlamak.
2- Kendi alanında ekipmanları kullanmak ve teorik seviyede tanımlamak.
3- Bilimsel bir sorunun cevaplanmasında tüm kaynakları derinlemesine kullanmak ve bilimsel araştırmanın inceliklerini öğrenmek.
4- Hipotez temelli deneysel araştırma projelerine ve aynı zamanda biyoloji alanındaki tüm sorulara bilimsel metodu uygulamak .
5- Bilimsel verilerin değerlendirilmesinde bilimsel literatüre uygun tanımlamaları içeren sözlü ve yazılı sunum teknikleri kullanmak.
6- Deneysel sonuçlara uygun istatistiksel analizleri uygulamak.
7- Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmek.
8- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
9- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.
10- Deneysel sonuçların standart bir format halinde verildiği bilimsel makaleler hazırlamak.
11- Alanı ile ilgili gerek laboratuvarda gerekse saha çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanmak.
12- Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulamak.
13- Disiplinler arası çalışmalara katılmak.
14- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak; gerektiğinde bu uygulamaları inceleme ve öğrenebilme becerisi kazanmak.
15- Alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanmak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak.
16- Alanı ile ilgili konularda proje ve etkinlikler düzenlemek ve bunları uygulamak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 kredi (90 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Biyoloji dalında Yüksek Lisans diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, çevre etki değerlendirme (ÇED) kurumları, tıbbi laboratuarlar ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Eğitim Türü

Yüksek lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hasan Sungur CİVELEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÇÖL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
BİY 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
BİY 5501 BITKI BIYOTEKNOLOJISI I Seçmeli 2 0 6
BİY 5503 SITOGENETIK Seçmeli 2 0 6
BİY 5505 BÖCEK GENİTAL PREPARASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 6
BİY 5507 ZOOLOJİK NOMENKLATÜR Seçmeli 3 0 6
BİY 5509 ENTOMOLOJİK MÜZE METOTLARI Seçmeli 2 0 6
BİY 5511 AKARSU VE GÖLLERIN YAPISI VE KIRLILIĞI Seçmeli 2 0 6
BİY 5513 AKARSU EKOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY 5515 BAKTERI GENETIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY 5517 MIKROORGANIZMALARDA PATOJENITE Seçmeli 3 0 6
BİY 5519 MIKROBIYAL BIYOTEKNOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5521 İLERI BIYOTEKNOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5523 BIYOTEKNOLOJIDE SEKONDER METABOLITLERIN ÜRETIMI Seçmeli 3 0 6
BİY 5525 BAKTERIYAL TOKSINLER VE SAPTAMA YÖNTEMLERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5529 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ VE ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5531 TÜRKİYE VEJETASYONU I Seçmeli 3 0 6
BİY 5533 BITKILERDE MUKAVEMET ISLAHININ ESASLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5535 DOĞA KORUMA Seçmeli 3 0 6
BİY 5537 BITKILERDE STRES FIZYOLOJISININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI Seçmeli 3 0 6
BİY 5539 ZEHIRLI MANTARLAR VE MANTAR ZEHIRLENMELERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5541 SISTEMATIK MIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5543 MAKROFUNGUS KÜLTIVASYON TEKNIKLERI Seçmeli 2 0 6
BİY 5545 FUNGAL BIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5547 BALIKLARDA HORMONAL SISTEM VE HORMON UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 6
BİY 5549 AKUATIK TOKSIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5551 ENDEMIK BALIKLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5553 BALIK PARAZITLERI Seçmeli 2 0 6
BİY 5555 HAYVANLARIN DAVRANIŞ BIYOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY 5557 LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI Seçmeli 3 0 6
BİY 5559 BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI Seçmeli 3 0 6
BİY 5561 GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5563 GENETIK BELİRTEÇ VE KULLANIMLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5565 UYGULAMALI ENTOMOLOJI Seçmeli 2 2 6
BİY 5567 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5569 DOĞAL ÜRÜNLERIN BIYOLOJIK AKTIVITELERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5571 AKDENIZ EKOSISTEMLERI Seçmeli 2 2 6
BİY 5573 BITKI TAYIN ESASLARI I Seçmeli 2 2 6
BİY 5575 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5577 EPIGENETIK Seçmeli 3 0 6
BİY 5579 FİTOPATOJENİK FUNGUSLARA KARŞI BİYOLOJİK KONTROL METOTLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5581 FUNGUS FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5583 BAHÇE BİTKİLERİNDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5585 ENTOMOLOJİDE BİYOTEKNİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 6
BİY 5587 HYPOGEOUS FUNGİ SİSTEMATİĞİ Zorunlu 3 0 6
BİY 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5502 BITKI BIYOTEKNOLOJISI II Seçmeli 3 0 6
BİY 5504 BIYOGÜVENLIK Seçmeli 3 0 6
BİY 5506 BÖCEK ENDOKRİNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5508 İLERİ ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5510 BÖCEKLERİN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİ Seçmeli 2 0 6
BİY 5512 TATLISU ORGANIZMALARININ BELIRLENMESI Seçmeli 2 0 6
BİY 5514 EKOTOKSIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5516 PALEOMIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5518 MIKROBIYAL EKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5520 MIKROALG BIYOTEKNOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY 5522 DENEYSEL MIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5524 BIYOTEKNOLOJIDE TEMEL METODLAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5526 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 3 0 6
BİY 5530 TÜRKİYE'NİN TIBBI VE EKONOMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5532 TÜRKİYE VEJETASYONU II Seçmeli 3 0 6
BİY 5534 BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5536 TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5538 HÜCREDE TAŞINMA OLAYLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5540 TRUF MANTARLARI Seçmeli 3 0 6
BİY 5542 PARAZIT FUNGUSLAR Seçmeli 2 0 6
BİY 5544 FUNGAL EKOLOJI Seçmeli 2 2 6
BİY 5546 AKUATIK HAYVANLARDA ANESTEZI TEKNIKLERI Seçmeli 2 0 6
BİY 5548 BALIK SISTEMATIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY 5550 BALIK HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 6
BİY 5552 BALIK BIYOEKOLOJISI Seçmeli 2 0 6
BİY 5554 BENTOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5556 HIDROBIYOLOJIDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5558 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE GÜN. Seçmeli 3 0 6
BİY 5560 NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASO Seçmeli 3 0 6
BİY 5562 İNSEKTISIT DIRENÇ GENETIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY 5564 BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5566 BÖCEK EKOLOJISI Seçmeli 2 2 6
BİY 5568 ENDÜSTRIYEL MIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY 5570 BITKILERDE ÜREME VE ÜRETIM TEKNIKLERI Seçmeli 3 0 6
BİY 5572 BITKI TAYIN ESASLARI II Seçmeli 2 2 6
BİY 5574 BİTKİ BESLEME VE TOPRAK BİLİMLERDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 6
BİY 5576 BIYOKIMYADA ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5578 MOLEKÜLER BIYOLOJIDE ILERİ METODLAR Seçmeli 3 0 6
BİY 5580 TRÜF EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5582 TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 6
BİY 5584 İSTİLACI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY 5586 BİOSİDAL ÜRÜNLER VE HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMLARI Zorunlu 3 0 6
BİY 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
BİY 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Seminer                
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği5545544453444554
BITKI BIYOTEKNOLOJISI I4444444224433333
SITOGENETIK4444434224433333
BÖCEK GENİTAL PREPARASYON TEKNİKLERİ5555255432543454
ZOOLOJİK NOMENKLATÜR5353445334244553
ENTOMOLOJİK MÜZE METOTLARI5555255332543454
AKARSU VE GÖLLERIN YAPISI VE KIRLILIĞI5555255432543454
AKARSU EKOLOJISI5353255432543454
BAKTERI GENETIĞI5455555454455454
MIKROORGANIZMALARDA PATOJENITE5554545555554454
MIKROBIYAL BIYOTEKNOLOJI5555555555555554
İLERI BIYOTEKNOLOJI5555555555555555
BIYOTEKNOLOJIDE SEKONDER METABOLITLERIN ÜRETIMI54 5455555555444
BAKTERIYAL TOKSINLER VE SAPTAMA YÖNTEMLERI5454445555555444
TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ VE ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI4245444334342444
TÜRKİYE VEJETASYONU I4355444342333555
BITKILERDE MUKAVEMET ISLAHININ ESASLARI5544445554554544
DOĞA KORUMA4445454353445454
BITKILERDE STRES FIZYOLOJISININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI4445545544544454
ZEHIRLI MANTARLAR VE MANTAR ZEHIRLENMELERI4443434243443543
SISTEMATIK MIKOLOJI4443434243443543
MAKROFUNGUS KÜLTIVASYON TEKNIKLERI4443434243443543
FUNGAL BIYOLOJI4443434243443543
BALIKLARDA HORMONAL SISTEM VE HORMON UYGULAMALARI5444444334354455
AKUATIK TOKSIKOLOJI4554544555545545
ENDEMIK BALIKLARI4554544555545545
BALIK PARAZITLERI4554544555545545
HAYVANLARIN DAVRANIŞ BIYOLOJISI4554544555545545
LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI4554544555545545
BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI4355444335445 44
GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI5445334335434444
GENETIK BELİRTEÇ VE KULLANIMLARI5544555344453543
UYGULAMALI ENTOMOLOJI5353445334245553
ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI5545555555444545
DOĞAL ÜRÜNLERIN BIYOLOJIK AKTIVITELERI4544455454545454
AKDENIZ EKOSISTEMLERI4544355445344455
BITKI TAYIN ESASLARI I3443554453445344
BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI4554544353545454
EPIGENETIK4544455455454454
FİTOPATOJENİK FUNGUSLARA KARŞI BİYOLOJİK KONTROL METOTLARI4445554354544444
FUNGUS FİZYOLOJİSİ4443554435544545
BAHÇE BİTKİLERİNDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR4555454554445435
ENTOMOLOJİDE BİYOTEKNİK YÖNTEMLER4555455455454455
HYPOGEOUS FUNGİ SİSTEMATİĞİ3454454453444555
Uzmanlık Alan Dersi                
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
BITKI BIYOTEKNOLOJISI II4444444224433333
BIYOGÜVENLIK4343434224433333
BÖCEK ENDOKRİNOLOJİSİ53534 5334244553
İLERİ ENTOMOLOJİ5353445334244553
BÖCEKLERİN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİ5555255332543454
TATLISU ORGANIZMALARININ BELIRLENMESI5555255432543454
EKOTOKSIKOLOJI5353445334243454
PALEOMIKROBIYOLOJI5445555554545454
MIKROBIYAL EKOLOJI5455455555555455
MIKROALG BIYOTEKNOLOJISI5555555555555555
DENEYSEL MIKROBIYOLOJI5555555555555555
BIYOTEKNOLOJIDE TEMEL METODLAR5555555555555555
TIBBİ BİTKİLER3255335232243455
TÜRKİYE'NİN TIBBI VE EKONOMİK BİTKİLERİ3255335232243455
TÜRKİYE VEJETASYONU II4355444342333555
BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ5444544353444444
TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ5555554353544444
HÜCREDE TAŞINMA OLAYLARI5445544544445455
TRUF MANTARLARI4443434243443543
PARAZIT FUNGUSLAR4443434243443543
AKUATIK HAYVANLARDA ANESTEZI TEKNIKLERI5544323335554543
BALIK SISTEMATIĞI4554544555545545
BALIK HASTALIKLARI4554544555545545
BALIK BIYOEKOLOJISI4554544555545545
BENTOLOJI4554544555545545
HIDROBIYOLOJIDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI4554544555545545
MOLEKÜLER BİYOLOJİDE GÜN.5344434334333444
NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASO4544434334554455
İNSEKTISIT DIRENÇ GENETIĞI4355444335445544
BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR5454445544545455
BÖCEK EKOLOJISI5353445334244553
ENDÜSTRIYEL MIKROBIYOLOJI5555555555555555
BITKILERDE ÜREME VE ÜRETIM TEKNIKLERI5545444554554454
BITKI TAYIN ESASLARI II3454545454454455
BİTKİ BESLEME VE TOPRAK BİLİMLERDE SON GELİŞMELER5454444353444454
BIYOKIMYADA ÖZEL KONULAR4545455544555444
MOLEKÜLER BIYOLOJIDE ILERİ METODLAR5554455444545444
TRÜF EKOLOJİSİ455445444 545554
TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİK4454555445554554
İSTİLACI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ4544455545435545
BİOSİDAL ÜRÜNLER VE HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMLARI4544545443555544
Uzmanlık Alan Dersi                
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Tez Çalışması                
Uzmanlık Alan Dersi4455444554555444
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi4455444554555444
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık