English
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri (Tezli YL)

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında ÇEVRE BİLİMLERİNDE Dalında yüksek lisans derecesine (çevre bilim uzmanı) sahip olunur.

Kabul Koşulları

Lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı (Yüksek Lisans) 90 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Çevre sorunlarının tespit ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası niteliklere sahip temel araştırmaların yapılabilmesine imkan sağlamak.
2- Çevre bilimleri alanlarında ülkemizin ihtiyacı olan iyi yetişmiş; araştırma - irdeleme yapabilen, isabetli ve doğru karar verme yeteneğine erişmiş bireyleri yetiştirmektir.
3- Çevresel etkileşimlerin gözlendiği ortamların bozulmasını inceleyen ve bu ortamların yeniden kazanılmasını amaçlayan çalışmaların biyolojik, fiziksel ve kimyasal araştırmalarla izlenmesini sağlamak.
4- Çevre sorunları ile ilgili tüm temel bilimlerin disiplinlerarası bir bilim alanında birleşmeleri ve aradaki iletişimin sağlanması.
5- Uygulama alanlarına yönelik olan tüm mühendislik, idari, eğitim, sosyal, iktisadi, hukuki ve iş ve halk sağlığına ait hizmetlerin etkin ve doğru üretilmesine katkıda bulunmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, katılmak zorundadır. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Enstitü Yönetim Kurulunun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 kredi (90 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere ÇEVRE BİLİMLERİ dalında Yüksek Lisans diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri (Çevre Görevlisi, iş güvenliği çevre uzmanı, çevresel risk değerlendirm uzmanlığı) rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir. Çevre Bilimleri Yüksek Lisansı Programı mezunları akademik hayata devam edebilecekleri gibi; Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı vb Bakanlıkların kendilerinde olduğu kadar onların ülkemiz genelindeki yaygın hizmet ağında (Hıfzıssıhha Kuruluşları, Sağlık Ocakları, Çevre İzleme İstasyonları, Bölgesel Çevre Denetim Merkezleri vb) görev alabileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamalı halinde bu alandaki doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Disiplinler arası Yüksek Lisans Programı Programın amacı, çevre sorunlarının tespit ve çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası niteliklere sahip temel araştırmaların yapılabilmesine imkan sağlamak ve çevre bilimleri alanlarında ülkemizin ihtiyacı olan iyi yetişmiş; araştırma - irdeleme yapabilen, isabetli ve doğru karar verme yeteneğine erişmiş bireyleri yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ahmet BALCI

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEV 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ÇEV5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ÇEV5001 Çevre Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 6
ÇEV5003 Çevre Kirliliği Zorunlu 3 0 6
ÇEV5501 Çevre Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5503 Toprak Kirliliği Seçmeli 3 0 6
ÇEV5505 Çevre Politikaları I Seçmeli 3 0 6
ÇEV5507 Enerji ve Çevre Seçmeli 3 0 6
ÇEV5509 Endüstriyel Kirlilik Seçmeli 3 0 6
ÇEV5511 Akuakültür ve Çevre Seçmeli 3 0 6
ÇEV5513 Çevre Mikrobiyolojisi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5515 Toprak ve Erozyon Seçmeli 3 0 6
ÇEV5517 Su ve Atık Su Analizi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5519 Katı Atık Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5521 Çevresel Radyokimya-I Seçmeli 3 0 6
ÇEV5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEV 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ÇEV 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEV5005 Çevre ve Toplum Seçmeli 3 0 6
ÇEV5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ÇEV5504 Çevre Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ÇEV5506 Turizm ve Çevre Seçmeli 3 0 6
ÇEV5508 Toplumsal Çevre Teorileri Seçmeli 3 0 6
ÇEV5510 Hava Kirliliği ve Kontrolü Seçmeli 3 0 6
ÇEV5512 Türkiye'nin Çevre Sorunları Seçmeli 3 0 6
ÇEV5514 Nükleer Güvenlik Seçmeli 3 0 6
ÇEV5516 Akuatik Toksikoloji Seçmeli 3 0 6
ÇEV5520 Çevre Jeolojisi Seçmeli 3 0 6
ÇEV5522 Orman Yangınları Seçmeli 3 0 6
ÇEV5524 Türkiye'nin Bitki Örtüsü ve Korunma Seçmeli 3 0 6
ÇEV5526 Çevre Fiziği Seçmeli 3 0 6
ÇEV5528 İleri Atık Su Arıtımı Seçmeli 3 0 6
ÇEV5530 Çevresel Radyokimya-II Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Seminer     
Tez Çalışması     
Çevre Bilimlerine Giriş     
Çevre Kirliliği     
Çevre Yönetimi     
Toprak Kirliliği     
Çevre Politikaları I     
Enerji ve Çevre     
Endüstriyel Kirlilik     
Akuakültür ve Çevre     
Çevre Mikrobiyolojisi     
Toprak ve Erozyon     
Su ve Atık Su Analizi      
Katı Atık Yönetimi      
Çevresel Radyokimya-I     
Uzmanlık Alan Dersi     
      
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Tez Çalışması     
Uzmanlık Alan Dersi     
Çevre ve Toplum     
Seminer     
Çevre Araştırma Yöntemleri      
Turizm ve Çevre     
Toplumsal Çevre Teorileri55444
Hava Kirliliği ve Kontrolü      
Türkiye'nin Çevre Sorunları     
Nükleer Güvenlik     
Akuatik Toksikoloji     
Çevre Jeolojisi     
Orman Yangınları     
Türkiye'nin Bitki Örtüsü ve Korunma     
Çevre Fiziği     
İleri Atık Su Arıtımı     
Çevresel Radyokimya-II     
      
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık