English
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) MF 4 (Matematik - Fen 4) puan türüne göre yerleştirme

Yeterlilik Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) MF 4 (Matematik - Fen 4) puan türüne göre yerleştirme

Önceki Öğrenim

Lise mezuniyeti.

Tarihçe

Bölümümüz 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarımızı 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda verebileceğiz.

Program Profili

Bölümümüze her yıl yaklaşık 40 öğrenci katılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz aktif olarak Erasmus ve Farabi programlarından faydalanmakta ve yine bu programlarla konuk öğrencilerimiz olmaktadır. Bölüm derslerinin hepsi İngilizcedir. 3. sınıftan itibaren müfredatın çoğunluğunu seçmeli dersler oluşturmakta ve öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliğinin değişik alanlarında özelleşmeye ve mühendislik dışı alanlarda da bilgi sahibi olmaya özendirilmektedir. Derslerde kullanılan programlar açık yazılımdır ve öğrenciler bu felsefeye aşina kılınmaya çalışılmaktadır. Teknik derslerde verilen bol sayıda ödev ve projelerle mezunlarımızın hem teorik hem uygulama yönlerinin güçlü olması hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik ve fen bilimleri alanlarında genel mühendislik ile ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanır.
2- Bilgisayar bilimi alanındaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3- Bilgisayar bilimleri ve bilişimin karmaşık problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve çözer; bu amaçla uygun analiz, modelleme ve çözüm yöntemlerini seçer ve uygular.
4- Bilgisayar bilimleri ve bilişimin karmaşık problemlerinin çözümlerini elde etmek, var olan çözümleri iyileştirebilmek amacıyla deneysel ortamlar tasarlar, gerekli verileri toplar, düzenler, deneyleri gerçekleştirir ve çıkan bulguları analiz eder.
5- Öğrendiği uygulamalı ve kuramsal bilgiler, bilgi ve iletişim teknolojileri arasından belli bir bilgisayar bilimi veya bilişim probleminin çözümü için uygun olanları seçer ve kullanır.
6- Bilgisayar tabanlı sistemlerde, belli bir gereksinimi karşılayacak karmaşık sistem, alt sistem, bileşen ve süreçleri gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar ve ortaya çıkacak uygulamanın yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.
7- Disiplinler arası problemler üzerinde de edindiği becerileri kullanır. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
8- Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar. İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak sürekli mesleki gelişimin ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki güncel bilgileri, gelişmeleri, yeni teknolojileri takip eder, gerektiğinde Türkçe bilmeyen meslektaşları ile iletişim kurar. Kazandığı iletişim yeteneklerini etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve almada kullanır.
9- Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlarda ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, güvenlik, bireysel özgürlükler, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda doğurabileceği etkilerin bilincindedir. Tasarladığı karmaşık sistem ve süreçlerde kısıt olarak bu etkileri ve bunların hukuki yönlerini göz önüne alır.
10- İş hayatıyla ilgili olarak proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar, yenilikçilik, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda farkındalığa sahip olur.
11- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Değerlendirme için iki yazılı sınavın (ara sınav ve final) yanısıra ödevler, projeler ve sunumlar %20-30 oranında kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Müfredatımızdaki 240.0 AKTS yüke karşılık gelen dersleri başarıyla tamamlamış olmak ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gibi diğer üniversite şartlarını yerine getirmiş olmak.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın Bilgisayar Mühendisliği, Programcı, Yazılım Mühendisliği olarak istihdam edilmelerini beklemekteyiz. Eğitim dilinin ingilizce oluşu bu konuda mezun öğrencilerimize büyük avantaj sağlamaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler,Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde,ilintili yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Bekir Taner Dinçer

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Enis KARAARSLAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 1007 Introduction to Computer Science Zorunlu 3 0 6
CENG 1009 Programming Fundamentals Zorunlu 3 2 8
ENG 1803 Academic Writing and Oral Presentation Skills I Zorunlu 1 2 2
ISG 1801 Occupational Health and Safety I Zorunlu 2 0 2
MATH 1851 Calculus I Zorunlu 4 2 6
PHYS 1851 General Physics I Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 1004 Introduction to Object Oriented Programming Zorunlu 3 2 6
CENG 1008 Social and Professional Issues in Computer Science Zorunlu 2 0 4
ISG 1802 Occupational Health and Safety II Zorunlu 2 0 2
MATH 1852 Calculus II Zorunlu 4 2 6
MATH 1856 Basic Linear Algebra for Engineers Zorunlu 3 0 6
PHYS 1852 General Physics II Zorunlu 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 2001 Data Structures and Algorithms Zorunlu 3 0 6
CENG 2005 Discrete Computational Structures Zorunlu 3 0 6
CENG 2007 Digital Logic Design Zorunlu 3 0 6
CHEM 2801 General Chemistry Zorunlu 3 2 6
MATH 2855 Differential Equations Zorunlu 3 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 2010 Programming Language Concepts Zorunlu 3 0 6
CENG 2012 Statistics and Probability for Engineers Zorunlu 3 0 6
CENG 2014 Design and Analysis of Algorithms Zorunlu 3 0 5
CENG 2032 Computer Organization Zorunlu 3 0 5
CENG 2034 Operating Systems Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 3801 Principles of Kemal Ataturk I Zorunlu 2 0 2
CENG 3005 Database Management Systems Zorunlu 3 0 5
CENG 3007 Computer Networks Zorunlu 3 0 5
CENG 3009 Summer Practice I Zorunlu 0 0 1
CENG 3507 Web Development and Programming Seçmeli 3 2 6
CENG 3511 Artificial Intelligence Seçmeli 3 0 6
CENG 3521 Data Mining Seçmeli 3 0 6
CENG 3545 Mobile Application Development Seçmeli 3 2 6
CENG 3547 Introduction to Computer Graphics Seçmeli 3 0 6
TDB 3801 Turkish I Zorunlu 2 0 2
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 3802 Principles of Kemal Ataturk II Zorunlu 2 0 2
CENG 3004 Software Engineering Zorunlu 3 0 6
CENG 3006 Introduction to Embedded Systems Zorunlu 3 0 6
CENG 3502 Dynamic Web Programming Seçmeli 4 0 6
CENG 3512 Evolutionary Computation Seçmeli 3 0 6
CENG 3516 Statistical Computing Seçmeli 3 0 6
CENG 3522 Applied Machine Learning Seçmeli 3 0 6
CENG 3526 Natural Language Processing Seçmeli 3 2 6
CENG 3530 Information Retrieval Systems Seçmeli 3 0 6
CENG 3544 Computer and Network Security Seçmeli 3 2 6
CENG 3548 Web Mining Seçmeli 3 0 6
CENG 3550 Decentralized Systems and Applications Seçmeli 3 0 6
CENG 3552 Network Programming Seçmeli 3 0 6
CENG 3554 Fundamentals of Game Programming Seçmeli 3 0 6
ENG 3802 Academic Writing and Oral Presentation Skills II Zorunlu 1 2 2
TDB 3802 Turkish II Zorunlu 2 0 2
       
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CENG 4012 Senior Design Project II Zorunlu 2 0 6
CENG 4502 Software Validation, Verification and Testing Seçmeli 3 0 6
CENG 4524 Fundamental Image Processing Techniques Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Introduction to Computer Science 00000000000
Programming Fundamentals35233111111
Academic Writing and Oral Presentation Skills I00000045110
Occupational Health and Safety I00000000000
Calculus I51121111110
General Physics I53442232210
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Introduction to Object Oriented Programming25233411111
Social and Professional Issues in Computer Science12111415555
Occupational Health and Safety II00000000000
Calculus II51121111110
Basic Linear Algebra for Engineers52332223220
General Physics II53442232210
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Data Structures and Algorithms35544411110
Discrete Computational Structures54233311110
Digital Logic Design53111131110
General Chemistry00000000000
Differential Equations51121111110
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Programming Language Concepts15244421110
Statistics and Probability for Engineers51142111110
Design and Analysis of Algorithms45523111110
Computer Organization35211111111
Operating Systems15211311110
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles of Kemal Ataturk I11111111110
Database Management Systems55434451110
Computer Networks24311311210
Summer Practice I12223354230
Web Development and Programming13333441220
Artificial Intelligence34333231110
Data Mining13333231110
Mobile Application Development24333411320
Introduction to Computer Graphics13412211110
Turkish I11111115110
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles of Kemal Ataturk II11111111110
Software Engineering15544531110
Introduction to Embedded Systems00000000000
Dynamic Web Programming13333441120
Evolutionary Computation23333231110
Statistical Computing33353241110
Applied Machine Learning13454331110
Natural Language Processing23334151210
Information Retrieval Systems13344131210
Computer and Network Security13321211310
Web Mining13543432320
Decentralized Systems and Applications 00000000000
Network Programming00000000000
Fundamentals of Game Programming 00000000000
Academic Writing and Oral Presentation Skills II00001045110
Turkish II11111115110
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Formal Languages and Abstract Machines35212101110
Senior Design Project I55555555550
Summer Practice II12224554230
Software Design Patterns14544511110
Operations Research43544441210
Modeling and Simulation23543441210
Data Science and Analytics 50000044500
Introduction to Bioinformatics33334151310
Distributed Computing13422211110
Advanced Computer Networks13311111210
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Senior Design Project II55555555550
Software Validation, Verification and Testing14445411110
Fundamental Image Processing Techniques23334131110
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık