English
Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Maden Mühendisliği Alanında Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Anabilim Dalı tarafından uygun görülen bir alandan yüksek lisans derecesine sahip olanlar için, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen bir alandan lisans derecesine sahip olanlar için, 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 70 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 5 doktora öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Avni GÜNEY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 6090 Graduate Seminar Zorunlu 0 2 6
MINE 6099 Scientific Research Methods and Publication Ethics Zorunlu 3 0 6
MINE 6501 Mechanics of Rock Cutting by Drag tools and Roller Cutters Seçmeli 3 0 6
MINE 6503 Automation In Mineral Processing Plants Seçmeli 3 0 6
MINE 6505 Advanced Comminution Techniques Seçmeli 3 0 6
MINE 6507 Strata Control in Undergroung Coal Mining Seçmeli 3 0 6
MINE 6509 Analysis and Design of Tunnels in Soft Ground Seçmeli 3 0 6
MINE 6511 Electrochemical Methods in Mineral Processing Seçmeli 3 0 6
MINE 6513 Colloidal Particles in Mineral Processing Seçmeli 3 0 6
MINE 6515 Field Measurements in Rock Mechanics Seçmeli 3 0 6
MINE 6701 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 6502 Design Analysis in Rock Mechanics Seçmeli 3 0 6
MINE 6504 Rock Slope Analysis in Mining and Civil Engineering Seçmeli 3 0 6
MINE 6506 Chemistry and Technology of Coal Seçmeli 3 0 6
MINE 6508 Design of mechanical excavators employed in mining and civil engineering Seçmeli 3 0 6
MINE 6510 Stratification in Gravity Concentrators Seçmeli 3 0 6
MINE 6512 Fundamentals of Theoretical Rock Mechanics Seçmeli 3 0 6
MINE 6702 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 6703 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE 6800 Preparation for Qualification Examination Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 6704 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE 6900 Thesis Proposal Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 6705 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE 6901 Thesis Work (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 6706 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE 6902 Thesis Work (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 6707 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MINE 6903 Thesis Work (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE 6000 Thesis Work Zorunlu 0 0 24
MINE 6708 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
3. Yıl - 1. Dönem
3. Yıl - 2. Dönem
4. Yıl - 1. Dönem
4. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık