English
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Sınıf Öğretmeni lisans diploması

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan sınavlarda belirlenen kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Bu program 2001-2002 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Program Profili

Bu programın amacı, öğretim sürecinde iyi bir alan ve meslek eğitimi alarak, evrensel değerlerle desteklenmiş teorik bilgi zenginliğine, analitik düşünme yeteneğine, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip, mezuniyet sonrasında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim alanında çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
2- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
3- Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
4- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
5- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.
6- Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
7- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
8- Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.
9- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.
10- Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde sınıf öğretmeni olarak derslere girmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES sınavından geçerli not almaları şartıyla yüksek lisans programına başlayabilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Sabri SİDEKLİ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör.Dr. Halil ÇOKÇALIŞKAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00030 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
EBB10001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
GKD10001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 3
GKD10003 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 5
GKD10005 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 5
GKD10007 İNGİLİZCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10009 ALMANCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10011 FRANSIZCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10013 LATİNCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10015 RUSÇA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
TSE10001 İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 5
TSE10003 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00010 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 3
EBB00020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
GKD10002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10004 TÜRK DİLİ 2 Zorunlu 3 0 5
GKD10008 İNGİLİZCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10010 ALMANCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10012 FRANSIZCA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10014 LATİNCE 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10016 RUSÇA 2 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
TSE10002 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 4
TSE10004 İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 5
TSE10006 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00090 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00130 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 3
EBB00140 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
EBB00160 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 4
EBB00170 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00180 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 4
EBB00190 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 4
EBB00200 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00210 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 4
EBB00220 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 4
EBB00230 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00240 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 4
EBB00250 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00260 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00280 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00290 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 4
EBB00300 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00310 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 4
EBB00320 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 4
EBB00330 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00340 SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00350 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
GKD00020 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 3
GKD00030 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 3
GKD00040 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 3
GKD00050 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
GKD00060 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
GKD00070 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00080 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00090 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
GKD00100 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 3
GKD00110 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 3
GKD00120 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00130 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
GKD00140 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 3
GKD00150 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00160 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 3
GKD00170 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 3
GKD00180 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 3
GKD00190 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 3
GKD00230 EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00240 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 3
GKD00280 FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR Seçmeli 2 0 3
GKD00290 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00300 BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00310 AFETLER VE AFET EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00330 FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00340 POPÜLER ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00350 POPÜLER FİZİK OKUMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00390 KODLAMA VE ROBOTİK Seçmeli 2 0 3
GKD00400 BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM Seçmeli 2 0 3
GKD00410 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ Seçmeli 2 0 3
GKD00440 SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00470 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 3
GKD00530 SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 3
GKD00550 TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI Seçmeli 2 0 3
GKD00570 OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI Seçmeli 2 0 3
GKD00580 ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00630 TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR Seçmeli 2 0 3
TSE00010 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 4
TSE00020 ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 4
TSE00030 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
TSE00050 İLKOKUL DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ Seçmeli 2 0 4
TSE00080 KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
TSE00120 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
TSE20001 İLKOKULDA DRAMA Zorunlu 2 0 4
TSE20003 FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Zorunlu 0 2 3
TSE20005 İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00050 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00080 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
GKD00010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 3
TSE00040 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2 0 4
TSE00060 İLKOKUL PROGRAMI Seçmeli 2 0 4
TSE00070 İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 4
TSE00090 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
TSE00100 SINIF İÇİ ÖĞRENİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 4
TSE00110 SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 4
TSE20002 OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 5
TSE20004 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00040 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 3
EBB00110 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
TSE30001 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 5
TSE30003 MATEMATİK ÖĞRETİMİ 1 Zorunlu 3 0 4
TSE30005 FEN ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00060 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 3
EBB00120 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
TSE30002 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 5
TSE30004 MATEMATİK ÖĞRETİMİ 2 Zorunlu 3 0 4
TSE30006 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00100 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 3
TSE40001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 Zorunlu 2 6 10
TSE40003 MÜZİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 4
TSE40005 İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00070 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 3
TSE40002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Zorunlu 2 6 12
TSE40004 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 3
TSE40006 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ2532333335
EĞİTİME GİRİŞ3532221235
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 12322223333
TÜRK DİLİ 13242333234
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ3332422333
İNGİLİZCE 13221332222
ALMANCA 11011111111
FRANSIZCA 10000000000
LATİNCE 10000000000
RUSÇA 10000000000
İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK3443433344
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ4343343334
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
EĞİTİM FELSEFESİ4521223335
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ2344442223
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 23334332323
TÜRK DİLİ 23422321333
İNGİLİZCE 23422233333
ALMANCA 20000000000
FRANSIZCA 20000000000
LATİNCE 20000000000
RUSÇA 20000000000
ÇEVRE EĞİTİMİ4455444444
İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ4535554434
TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ4444445444
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ3433233223
TÜRK EĞİTİM TARİHİ2333422232
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME4444444444
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU3222322221
EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ4343434543
EĞİTİM HUKUKU1112131143
EĞİTİM TARİHİ1111131111
EĞİTİMDE DRAMA3333553233
EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER3454333455
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME0445553345
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA1111141111
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME4453435554
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ4344354334
KAPSAYICI EĞİTİM0000000001
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM1111141111
MİKRO ÖĞRETİM4445535344
MÜZE EĞİTİMİ0000002002
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI5454545454
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ0000000001
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA5454545454
SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ5454545454
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME5454554445
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE0000000001
BESLENME VE SAĞLIK0000000001
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ0000000001
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ5454545455
EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK5454545454
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI1520523100
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ0000000000
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM0000000001
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME0000000001
KÜLTÜR VE DİL3325544121
MEDYA OKURYAZARLIĞI0000000000
MESLEKİ İNGİLİZCE0000000000
SANAT VE ESTETİK4444111441
TÜRK HALK OYUNLARI0000010000
TÜRK İŞARET DİLİ0000000001
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI0000000000
TÜRK MUSİKİSİ1221324451
TÜRK SANATI TARİHİ5334010420
EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE WEB 2.0 ARAÇLARI0000000000
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR0000000000
FEN BİLİMLERİNDE KAZA İLE YAPILAN KEŞİF VE BULUŞLAR3222333233
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI0000000000
BİLİM VE SANAT ETKİLEŞİMLERİ2232222122
AFETLER VE AFET EĞİTİMİ3222333223
FİZİK TEKNOLOJİ VE TOPLUM3333233323
POPÜLER ASTRONOMİ2223222222
POPÜLER FİZİK OKUMALARI2223222222
KODLAMA VE ROBOTİK2332334233
BİYOLOJİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM3234222323
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ3222322223
SÜRDÜREBİLİR YAŞAM EĞİTİMİ3221223333
İLK YARDIM3223233232
SANAT ESERİ İNCELEME KÜLTÜRÜ5315000550
TÜRK (TASVİR) RESİM SANATI5111003111
OKUL TÖRENLERİ VE KUTLAMALARI4444444444
ÖĞRETMENLERDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI4344444444
TÜRKİYE'DE YABANCI OKULLAR4444404444
AFETLER VE AFET YÖNETİMİ5444434444
ÇOCUK EDEBİYATI4444553455
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ4444444454
İLKOKUL DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ5444444444
KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ5444440444
TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM4455444454
İLKOKULDA DRAMA5444444444
FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI5445434444
İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ4444445544
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ5555555555
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ3444443335
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI2322212222
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI4455454544
İLKOKUL PROGRAMI4444343445
İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI4445444444
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ5444354445
SINIF İÇİ ÖĞRENİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ4435444444
SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ5435544545
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ4444543344
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ4445433435
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK3334554445
SINIF YÖNETİMİ3455535344
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ4554544544
MATEMATİK ÖĞRETİMİ 14444545444
FEN ÖĞRETİMİ4444444334
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME3433333434
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ4455434554
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ3553455443
MATEMATİK ÖĞRETİMİ 24544444444
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ3444444554
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA3343233342
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 14054544545
MÜZİK ÖĞRETİMİ3444544544
İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ4445444445
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
OKULLARDA REHBERLİK3343332332
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 25555555555
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ4544444544
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ4444444444
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık