English
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Sınıf Öğretmeni lisans diploması

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan sınavlarda belirlenen kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Bu program 2001-2002 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Program Profili

Bu programın amacı, öğretim sürecinde iyi bir alan ve meslek eğitimi alarak, evrensel değerlerle desteklenmiş teorik bilgi zenginliğine, analitik düşünme yeteneğine, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip, mezuniyet sonrasında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim alanında çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
2- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
3- Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
4- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
5- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.
6- Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
7- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
8- Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.
9- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.
10- Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde sınıf öğretmeni olarak derslere girmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES sınavından geçerli not almaları şartıyla yüksek lisans programına başlayabilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Sabri SİDEKLİ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör.Dr. Halil ÇOKÇALIŞKAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1803 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 3
EBB1801 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 4
ENF1803 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
SBÖ1807 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 4
TEB1801 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1811 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
YDE1813 Almanca I Seçmeli 3 0 3
YDE1815 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
İFÖ1803 Genel Biyoloji Zorunlu 2 0 4
İMÖ1803 Temel Matematik I Zorunlu 2 0 5
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1804 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Zorunlu 2 0 3
EBB1802 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 4
ENF1804 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
SBÖ1804 Türk Tarih ve Uygarlığı Zorunlu 2 0 3
SBÖ1806 Genel Coğrafya Zorunlu 2 0 3
TEB1802 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 3
YDE1812 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
YDE1814 Almanca II Seçmeli 3 0 3
YDE1816 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
İFÖ1802 Genel Kimya Zorunlu 2 0 4
İMÖ1804 Temel Matematik II Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2801 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
GMÖ2801 Müzik I Zorunlu 1 2 3
SBÖ2801 Felsefeye Giriş Zorunlu 2 0 3
SBÖ2803 Sosyoloji* Zorunlu 2 0 3
TEB2801 Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 3
YDE2811 İngilizce III Seçmeli 3 0 3
YDE2813 Almanca III Seçmeli 3 0 3
YDE2815 Fransızca III Seçmeli 3 0 3
İFÖ2803 Genel Fizik Zorunlu 2 0 3
İFÖ2805 Fen ve Tek.Lab.Uyg. I Zorunlu 0 2 2
İFÖ2807 Çevre Eğitimi* Zorunlu 2 0 2
İSÖ2001 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Zorunlu 1 2 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB2804 Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı Zorunlu 2 2 5
GMÖ2802 Müzik Öğretimi Zorunlu 1 2 3
GRÖ2802 Sanat Eğitimi Zorunlu 1 2 2
GRÖ2804 Güzel Yazı Teknikleri* Zorunlu 1 2 3
SBÖ2804 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 3 0 3
TEB2804 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 2
TEB2806 Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi Zorunlu 2 0 3
YDE2812 İngilizce IV Seçmeli 3 0 3
YDE2814 Almanca IV Seçmeli 3 0 3
YDE2816 Fransızca IV Seçmeli 3 0 3
İFÖ2802 Fen ve Tek.Lab.Uyg.II Zorunlu 0 2 1
İSÖ2002 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 1 2 3
İSÖ2006 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3803 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB3805 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
SBÖ3805 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 4
TEB3801 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 4
İFÖ3801 Fen ve Tek.Öğr.I Zorunlu 3 0 4
İMÖ3803 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 5
İSÖ3001 Drama Zorunlu 2 1 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB3806 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
EBB3822 Erken Çocukluk Eğitimi Zorunlu 2 0 2
SBÖ3804 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
SBÖ3810 Sosyal Bilg. Öğr. Zorunlu 3 0 4
TEB3802 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 4
İFÖ3802 Fen ve Tek.Öğr.II Zorunlu 3 0 4
İMÖ3804 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4805 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
EBB4807 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 7
EBB4811 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
GRÖ4803 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 1 2 3
TEB4801 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 2
İFÖ4801 Trafik ve İlk Yardım Zorunlu 2 0 4
İSÖ4003 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 4
İSÖ4005 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB4806 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
EBB4816 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 7
EBB4902 Serbest Zaman Faaliyetleri Seçmeli 2 0 5
EBB4904 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 5
EBB4906 Aile içi İletişim ve Çocuk Seçmeli 2 0 5
EBB4922 EĞİTİMDE DENETİM Seçmeli 2 0 5
OFMA4902 MENTAL MATEMATİK Seçmeli 2 0 5
SBÖ4802 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 3 0 3
İFÖ4906 İLKOKULLARDA HİJYEN VE TEMİZLİK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 5
İFÖ4908 SINIF ÖĞRETMENLERİ İÇİN LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 5
İFÖ4910 İLKOKULLARDA BESLENME VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 5
İSÖ4002 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Zorunlu 2 0 3
İSÖ4004 İlköğretimde Kaynaştırma Zorunlu 2 0 4
İSÖ4502 Okul Törenleri ve Kutlamaları Seçmeli 2 0 5
İSÖ4504 İnsan Anat.Fizyolojisi ve Sağlığı Seçmeli 2 0 5
İSÖ4506 Çocuk Hakları Eğitimi Seçmeli 2 0 5
İSÖ4508 Eğitsel Oyunlar ve Öğretimi* Seçmeli 2 0 5
İSÖ4510 İlköğretimin I.Kademesinde Bes.Eğitimi Seçmeli 2 0 5
İSÖ4512 Çocukta Hareket Gelişimi Seçmeli 2 0 5
İSÖ4514 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI Seçmeli 2 0 5
İSÖ4516 İLKOKULDA MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 5
İSÖ4518 İLKOKULDA YARATICI YAZMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 5
İSÖ4520 SINIF İÇİ SORU YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2331115135
Eğitim Bilimlerine Giriş0000000000
Bilgisayar I0000000000
Uygarlık Tarihi0000000000
Türkçe I: Yazılı Anlatım0000000000
İngilizce I0000000000
Almanca I0000000000
Fransızca I0000000000
Genel Biyoloji0000000000
Temel Matematik I0000000000
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II0000000000
Eğitim Psikolojisi0000000000
Bilgisayar II0000000000
Türk Tarih ve Uygarlığı0000000000
Genel Coğrafya0000000000
Türkçe II: Sözlü Anlatım0000000000
İngilizce II0000000000
Almanca II0000000000
Fransızca II0000000000
Genel Kimya0000000000
Temel Matematik II3231524352
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Öğretim İlke ve Yöntemleri4325542252
Müzik I4232432154
Felsefeye Giriş4344213225
Sosyoloji*4122311242
Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi3125153111
İngilizce III3223334234
Almanca III3332233423
Fransızca III3332233423
Genel Fizik2422115241
Fen ve Tek.Lab.Uyg. I5444330434
Çevre Eğitimi*4523214234
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü3231524352
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı2442441234
Müzik Öğretimi5454545444
Sanat Eğitimi4523214234
Güzel Yazı Teknikleri*3223334234
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği4444434233
Çocuk Edebiyatı3215355232
Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi2322344234
İngilizce IV3322324123
Almanca IV3332233423
Fransızca IV4325542252
Fen ve Tek.Lab.Uyg.II5442422323
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi3231524352
Bilimsel Araştırma Yöntemleri3125153111
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Sınıf Yönetimi3215155232
Ölçme ve Değerlendirme4523224434
Hayat Bilgisi Öğretimi3215155232
İlkokuma ve Yazma Öğretimi5455245535
Fen ve Tek.Öğr.I5542542455
Matematik Öğretimi I3334245335
Drama4553542344
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Okul Deneyimi4344353345
Erken Çocukluk Eğitimi2332325235
Topluma Hizmet Uygulamaları5443442324
Sosyal Bilg. Öğr.3432435442
Türkçe Öğretimi5455444425
Fen ve Tek.Öğr.II5552352255
Matematik Öğretimi II4423453544
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Rehberlik3215155232
Öğretmenlik Uygulaması I3245455432
Özel Eğitim3444352223
Görsel Sanatlar Öğretimi3225255232
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı2333445335
Trafik ve İlk Yardım3232524352
Etkili İletişim3325053223
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi2422335242
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi2331115135
Öğretmenlik Uygulaması II3215155232
Serbest Zaman Faaliyetleri3324255542
Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme3323322233
Aile içi İletişim ve Çocuk3323224233
EĞİTİMDE DENETİM5554554445
MENTAL MATEMATİK3452353455
TÜRK EĞİTİM TARİHİ0000000000
İLKOKULLARDA HİJYEN VE TEMİZLİK EĞİTİMİ3523425545
SINIF ÖĞRETMENLERİ İÇİN LABORATUVAR GÜVENLİĞİ1323214231
İLKOKULLARDA BESLENME VE EĞİTİMİ3334523432
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim3333544352
İlköğretimde Kaynaştırma3223152435
Okul Törenleri ve Kutlamaları4523254234
İnsan Anat.Fizyolojisi ve Sağlığı3215155232
Çocuk Hakları Eğitimi2422152413
Eğitsel Oyunlar ve Öğretimi*3323223433
İlköğretimin I.Kademesinde Bes.Eğitimi3323223234
Çocukta Hareket Gelişimi3323224233
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI2344532134
İLKOKULDA MEDYA OKURYAZARLIĞI3252344525
İLKOKULDA YARATICI YAZMA ÖĞRETİMİ3255423254
SINIF İÇİ SORU YAZMA TEKNİKLERİ3434443543
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık