English
Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Metalurji Malzeme Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

http://www.fenbilimleri.mu.edu.tr/tr/lisansustu-ogrenci-kabulu-549

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Programımız 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Yeni malzemelerin tasarımında metal, seramik, polimer veya kompozit malzeme alanlarından birinde uzmanlık kazanır.
2- Alanında mevcut mühendislik malzeme ve süreçlerinin kritiğini yapabilir ve bilgi birikimlerini kullanarak yeni mühendislik malzeme veya süreçlerini araştırma-geliştirme becerisine sahip olur.
3- Alanındaki metalurji ve malzeme mühendisliği uygulamalarında problemleri belirleme, deney tasarlama, standartlara uygun olarak deney ve test yapma ve bunların sonuçlarını analiz etme becerisi kazanır.
4- Malzemelerdeki yapı, özellik, proses ve performans arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek amacıyla ileri karakterizasyon tekniklerinden birkaçında uygulama veya sonuçları değerlendirme yetisi kazanır.
5- Akademik yayın okuma, analiz etme, yazma, bilimsel araştırma konusu belirleme, proje yazma ve yürütme yetisi kazanır.
6- Bilimsel çalışmaların sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak sunma yetisi kazanır.
7- Çok disiplinli projelerde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüvenli bir çalışma disiplini kazanır.
8- Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için ülke ve dünya genelinde yaratılmış olan alt yapıyı tanır, kaynakları belirler ve bunlara erişim süreçlerini öğrenir.
9- Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için mesleki uygulamalarda gerekli olan teknik donanım, modern mühendislik araçları ve bilişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmak
10- Endüstriye metalürjik sistemi, ürünü veya prosesi üretilebilirlik, sağlık, güvenlik, kalite, çevre ve ekonomi gibi gerçekçi kısıtlar altında gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar veya iyileştirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Programın genel amacı metalurji ve malzeme bilimi alanında çağın bilgi ve teknolojisine hakim, gerektiğinde araştırma alanı ve konusu seçebilecek yüksek mühendis yetiştirmektir. Bu amaca paralel olarak, mezunların gerek sanayi uygulamalarında ve gerekse bilimsel araştırma alanında ileri inceleme ve test yöntemlerini uygulama ve sonuçlarını yorumlayabilecek düzeyde olmaları da hedeflenmiştir. Programdan mezun olan yüksek mühendis, metalurji ve malzeme alanında insanlığın hizmetine sunulmuş veya sunulmak üzere olan malzeme türlerinden en azından birinde bilim ve teknolojinin geldiği noktadan haberdar ve üzerinde çalışılan kritik problemlerin farkında olacaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali Arslan KAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 5090 Seminar Zorunlu 0 2 6
MME 5099 Scientific Research Techniques and Publishing Ethics Zorunlu 3 0 6
MME 5501 Mathematical Methods in Materials Research Seçmeli 3 0 6
MME 5503 Advanced Ceramic Materials Seçmeli 3 0 6
MME 5505 Advanced Surface Modification Techniques Seçmeli 3 0 6
MME 5507 Cementitious Materials Seçmeli 3 0 6
MME 5509 Dynamic Behavior of Materials Seçmeli 3 0 6
MME 5511 Material Surfaces and Interfaces Seçmeli 3 0 6
MME 5513 Material Structure and Crystallography Seçmeli 3 0 6
MME 5515 Fuel Cells Seçmeli 3 0 6
MME 5517 Suspension Rheology Seçmeli 3 0 6
MME 5519 Light Alloys and Weight Reduction in Designs Seçmeli 3 0 6
MME 5521 Advanced Characterization Techniques Seçmeli 3 0 6
MME 5701 MSc. Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 5502 Surface Characterization Techniques Seçmeli 3 0 6
MME 5504 Structures and Properties of Materials Seçmeli 3 0 6
MME 5506 Processing and Characterization of Biomaterials Seçmeli 3 0 6
MME 5508 Advanced Polymeric Materials Seçmeli 3 0 6
MME 5510 Hydrogen Energy Systems Seçmeli 3 0 6
MME 5512 Fundamental Aspects of Nanomechanics and Nanotribology Seçmeli 3 0 6
MME 5514 Engineering Failure Analysis Seçmeli 3 0 6
MME 5516 Ceramic Processing Techniques Seçmeli 3 0 6
MME 5518 New Alloy Design Principles New Generation Steels Seçmeli 3 0 6
MME 5520 Anomalous Behaviour of Metallic Materials Seçmeli 3 0 6
MME 5522 Scientific Research Methods and Ethical Issues Seçmeli 3 0 6
MME 5702 MSc. Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 5000 MSc. Thesis Zorunlu 0 0 24
MME 5703 MSc. Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME 5704 MSc. Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Seminar          
Scientific Research Techniques and Publishing Ethics          
Mathematical Methods in Materials Research          
Advanced Ceramic Materials          
Advanced Surface Modification Techniques          
Cementitious Materials          
Dynamic Behavior of Materials          
Material Surfaces and Interfaces          
Material Structure and Crystallography          
Fuel Cells          
Suspension Rheology          
Light Alloys and Weight Reduction in Designs          
Advanced Characterization Techniques          
MSc. Special Studies          
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Surface Characterization Techniques          
Structures and Properties of Materials          
Processing and Characterization of Biomaterials          
Advanced Polymeric Materials          
Hydrogen Energy Systems          
Fundamental Aspects of Nanomechanics and Nanotribology          
Engineering Failure Analysis          
Ceramic Processing Techniques          
New Alloy Design Principles New Generation Steels          
Anomalous Behaviour of Metallic Materials          
Scientific Research Methods and Ethical Issues          
MSc. Special Studies          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
MSc. Thesis          
MSc. Special Studies          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
MSc. Special Studies          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık