English
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Doktor Elektrik Elektronik Mühendisi

Kabul Koşulları

1) Başvuracak adayların lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesiyle doktoraya başvuracakların en az dört yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekir. Farklı alanda lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim dalınca bilimsel hazırlık programı uygulanır. 2) Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten en az 70 puan alanlar doktora programına başvurabilir. 3) Lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4’lük not sistemine göre en az 3.00 olması gerekir. Yüzlük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarının belirlenmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır. Öğrencinin mezun olduğu üniversite tarafından sağlanan dönüştürme tabloları da geçerlidir. 4) Doktora programına müracaat edecek adayların YDS'den 60 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizceden YDS sınavında en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmaları gerekir. 5) Doktora programına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dilden aldıkları puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Önceki Öğrenim

Yurt içi yükseköğretim kurumlarında Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar doktora programına başvurabilir. Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir.

Tarihçe

Programımız 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir.

Program Profili

Önerilen doktora programı, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümünde bulunan Elektrik Makineleri Elektrik Tesisleri Devreler ve Sistemler Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Haberleşme Kontrol Sistemleri Elektronik Biyomedikal bilim dallarını kapsamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Deney tasarlama ve yürütme, deney çıktılarını analiz etme ve yorumlayabilme becerisi,
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi,
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
5- Elektrik, Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Haberleşme, Biyomedikal, Mekatronik bilimleri ile ilgili mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, değerlendirme, çözebilme becerisi, dışa bağımlılığı minimuma indirgeyip, kendi kendine yetebilen milli ürünleri olan refah bir ülke olmak
6- Profesyonel ve etik sorumluluğuna sahip olmak ve mesleği ile ilgili çalışmalarda kullanmak,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi,
8- Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak,
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak,
11- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi, bahsedilen yeterliliklerin tablosu aşağıda görülebilir:

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Alınacak dersler, lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, ilgili danışmanın önerisi anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer anabilim dalları derslerinden veya Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden seçilebilir. Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders (42 AKTS), uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Doktora programı, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarında çalışma alanlarına uygun departmanlarda uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ufuk BAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Ufuk BAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 6090 Seminar Zorunlu 0 2 6
EEM 6099 Scientific Research Techniques and Publication Ethics Zorunlu 3 0 6
EEM 6501 New and Renewable Energy Technologies Seçmeli 3 0 6
EEM 6503 Analysis and Control of Dynamic Systems Seçmeli 3 0 6
EEM 6505 Advanced Intelligent Control Systems Seçmeli 3 0 6
EEM 6507 Numerical Methods in Optimization Seçmeli 3 0 6
EEM 6509 Biomedical Instrumentation Seçmeli 3 0 6
EEM 6511 Medical Image Analysis Seçmeli 3 0 6
EEM 6513 FDTD Method for Electromagnetics and Antenna Design Seçmeli 3 0 6
EEM 6515 High Speed Communication Circuits and Systems I Seçmeli 3 0 6
EEM 6517 Advanced Antenna Theory Seçmeli 3 0 6
EEM 6519 Advanced Electromagnetic Field Theory Seçmeli 3 0 6
EEM 6521 BioMEMS and Biosensors Seçmeli 3 0 6
EEM 6523 Advanced VLSI Design Seçmeli 3 0 6
EEM 6525 Basic Processes in VLSI Technologies Seçmeli 3 0 6
EEM 6527 Advanced Electronic Circuit Design and Applications Seçmeli 3 0 6
EEM 6529 Advanced Topics in Electrical Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEM 6531 Advanced Topics in Electronics Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEM 6533 Advanced Topics in Telecommunication Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEM 6535 Advanced Topics in Control and Automation Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEM 6537 Advanced Topics in Mechatronics Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEM 6539 Advanced Topics in Biomedical Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEM 6541 Computer based Advanced Mathematics for Engineers Seçmeli 3 0 6
EEM 6701 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 6090 Seminar* Zorunlu 0 2 6
EEM 6502 Special Electric Machines Seçmeli 3 0 6
EEM 6504 Robust Control Systems Seçmeli 3 0 6
EEM 6506 Advanced Fuzzy Modelling and Control Seçmeli 3 0 6
EEM 6508 Machine Learning Seçmeli 3 0 6
EEM 6510 Bioelectric Phenomena Seçmeli 3 0 6
EEM 6512 Biostatistics for Engineering Seçmeli 3 0 6
EEM 6514 Antenna Analysis and Design Seçmeli 3 0 6
EEM 6516 High Speed Communication Circuits and Systems II Seçmeli 3 0 6
EEM 6518 Advanced Electromagnetic Wave Theory Seçmeli 3 0 6
EEM 6520 Numerical Methods for Electromagnetic Problems Seçmeli 3 0 6
EEM 6522 Microelectronic Devices and Circuits Seçmeli 3 0 6
EEM 6524 Semiconductor Device and Process Simulation Seçmeli 3 0 6
EEM 6526 Semiconductor Optoelectronic Devices Seçmeli 3 0 6
EEM 6528 Photovoltaic Systems Seçmeli 3 0 6
EEM 6530 Advanced Topics in Electrical Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEM 6532 Advanced Topics in Electronics Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEM 6534 Advanced Topics in Telecommunication Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEM 6536 Advanced Topics in Control and Automation Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEM 6538 Advanced Topics in Mechatronics Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEM 6540 Advanced Topics in Biomedical Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEM 6542 Computer based Advanced Differential Equations for Engineers Seçmeli 3 0 6
EEM 6702 Specialization Field Course** Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 6703 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
EEM 6800 Preparation for Qualitication Exam Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 6704 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
EEM 6900 Thesis Proposal Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 6705 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
EEM 6901 Thesis Progress (1. TIK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 6706 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
EEM 6902 Thesis Progress (II. TIK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 6707 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
EEM 6903 Thesis Progress (III. TIK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEM 6000 Thesis Zorunlu 0 0 24
EEM 6708 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminar00000000000
Scientific Research Techniques and Publication Ethics55554533443
New and Renewable Energy Technologies54555553443
Analysis and Control of Dynamic Systems55554533442
Advanced Intelligent Control Systems55555553432
Numerical Methods in Optimization44354444444
Biomedical Instrumentation55555553442
Medical Image Analysis44354444444
FDTD Method for Electromagnetics and Antenna Design44332554354
High Speed Communication Circuits and Systems I44332554354
Advanced Antenna Theory44354444444
Advanced Electromagnetic Field Theory44455023335
BioMEMS and Biosensors44444444444
Advanced VLSI Design 53524533555
Basic Processes in VLSI Technologies44434434544
Advanced Electronic Circuit Design and Applications55555553442
Advanced Topics in Electrical Engineering I55555553442
Advanced Topics in Electronics Engineering I55555553442
Advanced Topics in Telecommunication Engineering I55555553442
Advanced Topics in Control and Automation Engineering I44334334334
Advanced Topics in Mechatronics Engineering I44434434544
Advanced Topics in Biomedical Engineering I44434434544
Computer based Advanced Mathematics for Engineers00000000000
Specialization Field Course53555553442
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminar*55554533442
Special Electric Machines43403555555
Robust Control Systems55554533442
Advanced Fuzzy Modelling and Control34332554353
Machine Learning54435534553
Bioelectric Phenomena44332554353
Biostatistics for Engineering52443555555
Antenna Analysis and Design 54534534554
High Speed Communication Circuits and Systems II44354444354
Advanced Electromagnetic Wave Theory53424533555
Numerical Methods for Electromagnetic Problems43334554353
Microelectronic Devices and Circuits54333533554
Semiconductor Device and Process Simulation43355433555
Semiconductor Optoelectronic Devices44334334334
Photovoltaic Systems55555553442
Advanced Topics in Electrical Engineering II55555553442
Advanced Topics in Electronics Engineering II55555553442
Advanced Topics in Telecommunication Engineering II44434434544
Advanced Topics in Control and Automation Engineering II55555553442
Advanced Topics in Mechatronics Engineering II55555553442
Advanced Topics in Biomedical Engineering II55555553442
Computer based Advanced Differential Equations for Engineers00000000000
Specialization Field Course**53555553442
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Specialization Field Course53555553442
Preparation for Qualitication Exam55555555445
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Specialization Field Course53555553442
Thesis Proposal55555555445
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Specialization Field Course53555553442
Thesis Progress (1. TIK)55555555445
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Specialization Field Course53555553442
Thesis Progress (II. TIK)55555555445
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Specialization Field Course53555553442
Thesis Progress (III. TIK)55555555445
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Thesis55554533443
Specialization Field Course53555553442
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık