English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı - Uzman Fizyoterapist

Kabul Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Anabilim dalı kabul koşulları geçerlidir ve her dönem ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen ders kredisini almış olmak ve mezuniyet not ortalamasına sahip olmak (yüksek lisans).

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Yüksek Lisans Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Muğla Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında fizyoterapist yetiştirmeye başlamıştır. 2013-2014 Güz yarıyılında ise Yüksek Lisans programı kapsamında lisansüstü eğitim verilmeye başlanmıştır. 25.05.2015 tarihli ve 2015/7723 sayılı kararnamenin ekine göre Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, kapatılan Muğla Sağlık Yüksekokulu yerine 05.06.2015 tarih ve 29377 sayılı Resmi Gazete ilanıyla yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine dahil edilmiştir. Bologna süreci doğrultusunda çağdaş bir eğitim anlayışı ile yeniden yapılandırılan bölümümüz müfredat programı temel bilimler, klinik bilimler, fizyoterapi programını planlama ve uygulamaya yönelik mesleki dersler, araştırma metodolojisi, seminer, klinik çalışma ve yaz stajlarını kapsamaktadır.

Program Profili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yüksek lisans eğitimi 2 yıllık programıdır. Yüksek Lisans programını tamamlayanlar Uzman Fizyoterapist ünvanını almaktadırlar.

Program Yeterlilikleri

1- Fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü temel ölçme, değerlendirme ve tedavi tekniklerine yönelik kavramsal ve klinik bilimsel gelişmeleri izleyebilir, fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarına özgü eriştiği derin ve sistematik bilgiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanır.
2- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri eleştirisel yaklaşımla değerlendirir ve bütünleştirir, yeni bilgiler oluşturur, problem çözme ve klinik karar verme becerisine ulaşır.
3- Araştırma planlar, projelerde görev alır, uygun istatistik yöntemleri seçerek yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlar, raporunu yazar ve bilimsel toplantılarda sunar veya yayınlar.
4- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile özel uygulama ve araştırmaları etik değerleri gözeterek bağımsız olarak yürütür, mesleki bilgi ve becerileriyle sorumluluklarını grup çalışmasına aktarır.
5- Öğrenim ihtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlar, yaşam boyu öğrenmeye devam eder ve kalite geliştirme, mesleki eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir.
6- Toplum sağlığına ve sağlık politikalarına katkıda bulunur, eğitim, koruyucu ve rehabilitatif yaklaşımlar hakkında birey, aile ve toplumu bilinçlendirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterli not ortalaması koşulunu sağlamak ve Yüksek Lisans Bitirme Tezinden başarılı-geçer not almak.

Mezun İstihdamı

Fizyoterapistlerin çalışma alanları her geçen gün artmakta ve çeşitlilik kazanmaktadır. Mezunlar; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde, huzurevlerinde, spor kulüplerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık merkezlerinde, termal merkezlerde, evde bakım veren merkezlerde, özel eğitim ve dal merkezlerinde veya öğretim görevlisi / uzman öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar devamında doktora programlarına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Örgün - yüz yüze eğitim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Banu BAYAR

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Oktay KURU

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR5099 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
FTR5501 Spor Yaralanmalarında İlkyardım ve Ön Tedavi Seçmeli 3 0 6
FTR5503 Ortez Seçimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
FTR5505 Kinezyoloji Seçmeli 3 0 6
FTR5507 El Rehabilitasyonunda Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
FTR5509 Hastalıklar ve Psikososyal Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5511 Egzersiz Fizyolojisi I Seçmeli 3 0 6
FTR5513 Isı, Işık ve Hidroterapi Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
FTR5515 Obstetrik Fizyoterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5517 Fizyoterapide Manuel Tedavi Teknikleri Seçmeli 3 0 6
FTR5519 Ortopedik Rehabilitasyon I Seçmeli 3 0 6
FTR5521 Egzersiz Testlerinde Prensipler Seçmeli 3 0 6
FTR5523 Kardiyak Rehabilitasyonda Değerlendirme Seçmeli 3 0 6
FTR5525 Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu Seçmeli 3 0 6
FTR5527 Pediatrik Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5529 Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme Seçmeli 3 0 6
FTR5531 Fonksiyonel Hareket ve Postürün Nöromusküler Kontrolü Seçmeli 3 0 6
FTR5533 Nörolojik Rehabilitasyonda Problem Çözme I Seçmeli 3 0 6
FTR5535 Meslek Hastalıklarında Fizyoterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5537 Spor Yaralanmalarının Önlenmesi Seçmeli 3 0 6
FTR5539 Temel Bantlama Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
FTR5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
FTR5502 Spor Yaralanmaları ve Fizyoterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5504 Romatizmal Hastalıklar ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5506 El Rehabilitasyonu Seçmeli 3 0 6
FTR5508 Geriatrik Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5510 Pediatrik Ortez Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
FTR5512 Ampute ve Protez Rehabilitasyonu Seçmeli 3 0 6
FTR5514 Spor Yaralanmalarının Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
FTR5516 Egzersiz Fizyolojisi II Seçmeli 3 0 6
FTR5518 Elektroterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5520 Jinekolojik Fizyoterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5522 Artroplastilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5524 Ortopedik Rehabilitasyon II Seçmeli 3 0 6
FTR5526 Kardiyak Rehabilitasyon Prensipleri Seçmeli 3 0 6
FTR5528 Neonatal Pulmoner Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 6
FTR5530 Pediatrik Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme Seçmeli 3 0 6
FTR5532 Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri Seçmeli 3 0 6
FTR5534 Yoğun Bakımda Fizyoterapi Seçmeli 3 0 6
FTR5536 Nörolojik Rehabilitasyonda Problem Çözme II Seçmeli 3 0 6
FTR5538 Nörolojik Rehabilitasyonda Teknoloji Seçmeli 3 0 6
FTR5540 Obezite Rehabilitasyonu Seçmeli 3 0 6
FTR5542 Performans Analizi Seçmeli 3 0 6
FTR5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR5000 Tez Zorunlu 0 0 24
FTR5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FTR5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği000000
Spor Yaralanmalarında İlkyardım ve Ön Tedavi000000
Ortez Seçimi ve Uygulamaları453435
Kinezyoloji453131
El Rehabilitasyonunda Değerlendirme Yöntemleri453435
Hastalıklar ve Psikososyal Rehabilitasyon453435
Egzersiz Fizyolojisi I453131
Isı, Işık ve Hidroterapi Yöntemleri453131
Obstetrik Fizyoterapi453435
Fizyoterapide Manuel Tedavi Teknikleri 453435
Ortopedik Rehabilitasyon I453435
Egzersiz Testlerinde Prensipler000000
Kardiyak Rehabilitasyonda Değerlendirme453131
Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu453435
Pediatrik Rehabilitasyon453435
Pulmoner Rehabilitasyonda Değerlendirme453131
Fonksiyonel Hareket ve Postürün Nöromusküler Kontrolü453435
Nörolojik Rehabilitasyonda Problem Çözme I453435
Meslek Hastalıklarında Fizyoterapi000000
Spor Yaralanmalarının Önlenmesi000000
Temel Bantlama Uygulamaları000000
Uzmanlık Alan Dersi000000
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Seminer444444
Spor Yaralanmaları ve Fizyoterapi453435
Romatizmal Hastalıklar ve Rehabilitasyon453435
El Rehabilitasyonu453435
Geriatrik Rehabilitasyon453435
Pediatrik Ortez Yaklaşımları453435
Ampute ve Protez Rehabilitasyonu453435
Spor Yaralanmalarının Mekanizmaları453131
Egzersiz Fizyolojisi II453131
Elektroterapi 453131
Artroplastilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 453435
Ortopedik Rehabilitasyon II453435
Kardiyak Rehabilitasyon Prensipleri453435
Neonatal Pulmoner Rehabilitasyon453435
Pediatrik Rehabilitasyonda Klinik Problem Çözme453435
Pulmoner Rehabilitasyon Prensipleri453435
Yoğun Bakımda Fizyoterapi453435
Nörolojik Rehabilitasyonda Problem Çözme II453435
Nörolojik Rehabilitasyonda Teknoloji000000
Obezite Rehabilitasyonu000000
Performans Analizi000000
Uzmanlık Alan Dersi435554
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Tez555555
Uzmanlık Alan Dersi000000
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6
Uzmanlık Alan Dersi000000
       
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık