English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Uluslararası, ulusal ve yerel işgücü piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel unsurları bilir, inceler ve karşılaştırır.
2- Çalışma ilişkileri ve sosyal politika alanına ilişkin kuram, yöntem ve uygulamaları bilir ve gelişimine katkı yapar, özgün bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3- ÇEEİ alanının disiplenlerarası niteliğini bilir ve hukuk, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde alanına uyarlar.
4- İnsan hak ve özgürlükleri ile sosyal adalet değerini göz önünde bulundurarak, toplumsal sorunları ve eşitsizlikleri inceler, sorunların çözümüne dönük politikaları değerlendirir.
5- Sosyal politika ile ilgili konuları ve uygulamaları kuramsal temellere bağlı kalarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
6- Çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin hukuki düzenlemeleri ve yüksek yargı kararlarını düzenli olarak takip eder ve değerlendirir.
7- Devletin, sendikaların ve işveren örgütlerinin yapılarını, işleyişlerini, işlevlerini ve sorumluluklarını bilir ve değerlendirir.
8- Üretim ilişkilerinin toplum, insan, çevre ve çalışan üzerindeki etkilerini kuramsal boyutlarıyla açıklar.
9- Sosyal düşünce yaklaşımlarını ve kuramlarını bilir, değerlendirir.
10- Nicel ve nitel bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilir ve elde edilen sonuçları tartışır, inceler.
11- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
12- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Betül ALTUNTAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Çisel EKİZ GÖKMEN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
ÇEİ 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ÇEİ 6501 İş Hukuku İçtihatları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6503 Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6505 İçsel işgücü Piyasaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6507 Kamu Kesiminde Çalışma İlişkileri Tarihi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6509 Örgüt Kuramları Seçmeli 6 0 6
ÇEİ 6511 Uluslararası Sendikal Hareketler Seçmeli 6 0 6
ÇEİ 6513 Sosyal Yürütüm Kodları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6515 Sanayi-sonrası Toplum Kuramları Seçmeli 6 0 6
ÇEİ 6517 Sosyal Gelişme ve Refah Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6519 Çalışma Yaşamında Kadın Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6521 Küreselleşme ve Yani Uluslararası Göç Akımları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6523 Çalışma Yaşamında İnsan ve Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6525 Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Kuram ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6527 Çalışma Sürelerinin Ekonomi Politiği Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6502 Sermaye Birikimi, Devlet ve Sınıflar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6504 Sosyal Güvenlik Hukuku İçtihatları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6506 Toplu Görüşme Stratejisi ve Taktikleri Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6508 Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6510 Çalışma Yaşamının Kalitesi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6512 Sosyal İnsan Hakları Ve Uluslar Arası Denetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6514 Refah Devleti ve Toplumsal Cinsiyet Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6516 Gelir Dağılımı,Yoksulluk ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6518 Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6520 Çalışma, Çalışma(ma) ve Emek Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6522 Göç Politikalarında Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6524 İnsan Kaynakları Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6526 Sosyal Dışlanma Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6528 Ekonomik Krizler ve Emek Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6529 Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6530 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
ÇEİ 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Seminer555555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği            
İş Hukuku İçtihatları335345433444
Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası555554353344
İçsel işgücü Piyasaları555333343544
Kamu Kesiminde Çalışma İlişkileri Tarihi345335553344
Örgüt Kuramları445 33355444
Uluslararası Sendikal Hareketler345354555444
Sosyal Yürütüm Kodları335333343344
Sanayi-sonrası Toplum Kuramları335453455444
Sosyal Gelişme ve Refah355554554444
Çalışma Yaşamında Kadın455444454544
Küreselleşme ve Yani Uluslararası Göç Akımları345353455444
Çalışma Yaşamında İnsan ve Güncel Sorunlar555453353444
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Kuram ve Uygulamaları455444455444
Çalışma Sürelerinin Ekonomi Politiği435454455444
Uzmanlık Alan Dersi            
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Sermaye Birikimi, Devlet ve Sınıflar555553555444
Sosyal Güvenlik Hukuku İçtihatları555345553444
Toplu Görüşme Stratejisi ve Taktikleri555355544444
Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi445344353544
Çalışma Yaşamının Kalitesi555353354544
Sosyal İnsan Hakları Ve Uluslar Arası Denetimi445555353444
Refah Devleti ve Toplumsal Cinsiyet555554455444
Gelir Dağılımı,Yoksulluk ve Sosyal Politika555555555544
Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Sosyal Politika545454353444
Çalışma, Çalışma(ma) ve Emek555554555444
Göç Politikalarında Güncel Tartışmalar555353354444
İnsan Kaynakları Uygulamaları535333353444
Sosyal Dışlanma44 553454544
Ekonomik Krizler ve Emek555553555544
Nicel Araştırma Yöntemleri115111115145
Nitel Araştırma Yöntemleri115111115145
Uzmanlık Alan Dersi555555555555
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi            
Yeterlik Sınavına Hazırlık            
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi            
Tez Önerisi            
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi            
Tez Çalışması (1.TİK)            
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi            
Tez Çalışması (2.TİK)            
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi            
Tez Çalışması (3.TİK)            
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Tez Çalışması (Tez Savunması)            
Uzmanlık Alan Dersi            
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık