English
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- İktisat alanına ilişkin teori ve politikalar konusunda elde edilen bilgileri bir araya getirerek yeni modeller ve bakış açıları geliştirir.
2- İktisat alanındaki karar mekanizmalarını, politikaları ve sistemleri tanımlayarak bunları pratik anlamda karşılaştırmalı olarak analiz eder ve yorumlar.
3- Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilir.
4- İleri mikro iktisat, ileri makro iktisat, para teori ve politikası, matematiksel iktisat, uluslararası iktisat teori ve politikası gibi dersler alarak iktisat alanındaki bilgilerini ileriye taşıyabilir.
5- Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme becerisi kazanır.
6- Büyük ölçüde başkalarına bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olur
7- İktisat alanıyla ilişkili diğer bilim dallarını da kendisine araştırma konusu yapar ve yeni politika önerilerinde bulunur
8- Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilir.
9- Önemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
10- Çalıştığı alana yönelik çeşitli grup çalışmaları yaparak yeni değerler sistemine ilişkin davranışlar geliştirir ve bunların uygulanmasında çevresini duyarlı hale getirir.
11- Gerek kamunun gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu iktisat alanı ile kendisinin uzmanlık alanına yönelik üst düzey bilgi birikimine sahip eleman olur.
12- İktisat alanının alt dallarına ilişkin kendi inançlarını, fikirlerini ve davranışlarını kapsayan bir değer sistemine sahip olur.
13- Demokratik süreçlere inanma, günlük yaşamda bilimin rolüne değer verme, başkalarının refahına önem verme ile bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterme gibi üst düzey bilinçlilik içerisinde olur.
14- Bir yabancı idli Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali ÇIMAT (acimat@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Avcı

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
İKT 6502 Dış Ticaret Kuramları Seçmeli 3 0 6
İKT 6504 Kalkınma Stratejileri Seçmeli 3 0 6
İKT 6506 İktisat Pol. Modelleri Seçmeli 3 0 6
İKT 6508 İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 6
İKT 6510 Dünya Eko. Ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 6
İKT 6512 İstihdam ve Demografi Seçmeli 3 0 6
İKT 6514 Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 0 6
İKT 6514-1 Karar Verme Modelleme ve Say. Seçmeli 3 0 6
İKT 6516 İktisadi ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 6
İKT 6518 Uluslararası Turizm ve Rek.Ed. Seçmeli 3 0 6
İKT 6520 Uluslararası Emek Göçü Seçmeli 3 0 6
İKT 6522 Fayda-Maliyet Analizi Seçmeli 3 0 6
İKT 6524 Para Politikası ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İKT 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
İKT 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer               
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği323113444444421
Makro İktisat Teori ve Politikası               
İktisadi Gelişme ve Tarım Sek.               
Türkiye Ekonomisi               
Teknoloji Politikası               
Oyun Teorisi               
İktisadi Bütünleşme Teo. ve AB               
Uzmanlık Alan Dersi               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer               
Dış Ticaret Kuramları               
Kalkınma Stratejileri443433444443444
İktisat Pol. Modelleri               
İktisat Tarihi               
Dünya Eko. Ve Küreselleşme               
İstihdam ve Demografi               
Zaman Serileri Analizi               
Karar Verme Modelleme ve Say.               
İktisadi ve Finansal Krizler               
Uluslararası Turizm ve Rek.Ed.423334444343421
Uluslararası Emek Göçü431113444444511
Fayda-Maliyet Analizi               
Para Politikası ve Uygulamaları432523444344434
Uzmanlık Alan Dersi               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Yeterlik Sınavına Hazırlık               
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Önerisi               
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Çalışması (1.TİK)               
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Çalışması (2.TİK)               
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Tez Çalışması (3.TİK)               
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)               
Uzmanlık Alan Dersi               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık