English
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı işletmecilik alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Bu bilgileri, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, muhasebe ve finans alanlarındaki uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- İşletme alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
3- İşletme alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- İşletme bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
5- İşletme alanıyla ilgili edindiği ve beceri eleştirel olarak değerlendirir.
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- İşletme alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bilinçle hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan POYRAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Alper ERSERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
İŞL 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
İŞL 5501 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5503 Örgüt Ve Çevre Seçmeli 3 0 6
İŞL 5505 Örgütsel Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5507 Örgüt Kültürü Seçmeli 3 0 6
İŞL 5509 Örgüt Kuramı Seçmeli 3 0 6
İŞL 5511 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5513 Finansal Yönetim I Seçmeli 3 0 6
İŞL 5515 Sermaye Bütçelemesi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5517 Firma Değerlemesi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5519 Yeni Finansal Teknikler Seçmeli 3 0 6
İŞL 5521 Türk Finans Sistemi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5523 Finansal Analiz Ve Planlama Seçmeli 3 0 6
İŞL 5525 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5527 Doğrusal Olmayan Programlama Seçmeli 3 0 6
İŞL 5529 Yapay Zeka Modelleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5533 Finansal Tablolar Ve Analiz Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5535 Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5537 Finansal Muhasebede Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
İŞL 5539 Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
İŞL 5541 Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5543 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
İŞL 5545 Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5547 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 6
İŞL 5549 Reklamcılık Seçmeli 3 0 6
İŞL 5551 Muhasebe Kuramları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
İŞL 5502 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
İŞL 5504 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli 3 0 6
İŞL 5506 Çağdaş Yönetim Kuramı Seçmeli 3 0 6
İŞL 5508 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
İŞL 5510 Yeni Yönetim Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5512 Örgütsel Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5514 Yönetimde Örnek Olay Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5516 Finansal Yönetim II Seçmeli 3 0 6
İŞL 5518 Finansal Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5520 Sermaye Piyasası Ve Analizi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5522 Finansal Yönetimde Örnek Uygulamalar Seçmeli 3 0 6
İŞL 5524 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5526 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 6
İŞL 5528 Çok Değişkenli İstatistik Analizi Seçmeli 3 0 6
İŞL 5530 Bulanık Mantık Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5532 İşletmelerde Ekonometrik Modeller Seçmeli 3 0 6
İŞL 5534 Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
İŞL 5536 Muhasebe Hukuku Seçmeli 3 0 6
İŞL 5538 Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5540 Finansal Raporlama Standartları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5542 Sektörel Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5544 Muhasebede Değerleme İşlemleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5546 Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5548 Çağdaş Satış Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5552 Güncel Pazarlama Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5554 Yenilikçilik ve Girişimcilik Seçmeli 3 0 6
İŞL 5556 Nicel Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 5558 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 3 0 6
İŞL 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İŞL 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
İŞL 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer55555444344
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği44353544534
İnsan Kaynakları Yönetimi43555531243
Örgüt Ve Çevre44545551243
Örgütsel Nicel Araştırma Yöntemleri22444435231
Örgüt Kültürü34455441454
Örgüt Kuramı55555531143
Yönetim Bilişim Sistemleri33534434353
Finansal Yönetim I53555541242
Sermaye Bütçelemesi4 433421242
Firma Değerlemesi53555541242
Yeni Finansal Teknikler43555551242
Türk Finans Sistemi44133111111
Finansal Analiz Ve Planlama43433421252
İşletmelerde Karar Verme Teknikleri44554334253
Doğrusal Olmayan Programlama53544535342
Yapay Zeka Modelleri53544535342
Finansal Tablolar Ve Analiz Teknikleri53445534343
Muhasebe Denetimi53445534443
Finansal Muhasebede Seçilmiş Konular53445534343
Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular55544511552
Stratejik Pazarlama Yönetimi54534542243
Halkla İlişkiler44544551443
Marka Yönetimi23343353555
Hizmet Pazarlaması33413341343
Reklamcılık33444455544
Muhasebe Kuramları55544511552
Uzmanlık Alan Dersi55555444344
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer55555443454
Stratejik Yönetim55555551454
Uluslararası İşletmecilik44555551354
Çağdaş Yönetim Kuramı45555541454
Örgütsel Davranış35555541454
Yeni Yönetim Yaklaşımları34555541354
Yönetimde Örnek Olay Çözümlemeleri33454451344
Finansal Yönetim II53555541242
Finansal Risk Yönetimi53555541242
Sermaye Piyasası Ve Analizi43433421242
Finansal Yönetimde Örnek Uygulamalar43433421242
Portföy Yönetimi55445411141
Uluslararası Finans55544411111
Çok Değişkenli İstatistik Analizi44545435452
Bulanık Mantık Uygulamaları53544535342
İşletmelerde Ekonometrik Modeller53544535342
Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular55544511552
Muhasebe Hukuku53445534543
Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları53445534343
Finansal Raporlama Standartları53445534443
Sektörel Muhasebe Uygulamaları53445534343
Muhasebede Değerleme İşlemleri53445534343
Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları44534335232
Çağdaş Satış Teknikleri45414441433
Güncel Pazarlama Yaklaşımları45424333353
Yenilikçilik ve Girişimcilik55534452342
Nicel Karar Verme Teknikleri54434435442
Uluslararası Pazarlama45434353544
Uzmanlık Alan Dersi55555444344
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması55555555554
Uzmanlık Alan Dersi55555444 44
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması            
Uzmanlık Alan Dersi55555444344
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık