English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Doktora

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Yüksek lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı muhasebe finansman alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. Bu bilgileri, muhasebe ve finans uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- Muhasebe finansman alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar ve yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.
3- Muhasebe finansman alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir
4- Muhasebe finansman bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler
5- Muhasebe finansman alanıyla ilgili edindiği ve beceri eleştirel olarak değerlendirir
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- Muhasebe finansman alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bu bilinçle hareket eder
11- Çalışma yaşamında değişim ve yenilik arayışı içinde olmaya isteklidir

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan POYRAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Alper ERSERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
MUF 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MUF 6501 Muhasebe Araştırmalarında Yöntem Seçmeli 3 0 6
MUF 6507 İleri Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
MUF 6509 Denetim İlkeleri Seçmeli 3 0 6
MUF 6523 Uygulamalı Finans Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
MUF 6527 Finansal Sistemler I Seçmeli 3 0 6
MUF 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
MUF 6506 FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
MUF 6508 DENETİM STANDARTLARI Seçmeli 3 0 6
MUF 6512 İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 6
MUF 6518 Finansal Ekonometri Seçmeli 3 0 6
MUF 6524 FİNANSAL SİSTEMLER II Seçmeli 3 0 6
MUF 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
MUF 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği54454333354
Muhasebe Araştırmalarında Yöntem544444  132
İleri Maliyet Muhasebesi           
Denetim İlkeleri           
Uygulamalı Finans Araştırmaları44554444544
Finansal Sistemler I           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI45452535423
DENETİM STANDARTLARI43453245423
İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ34542521354
Finansal Ekonometri34345535445
FİNANSAL SİSTEMLER II45454123452
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
Yeterlik Sınavına Hazırlık           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
Tez Önerisi           
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
Tez Çalışması (1.TİK)           
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
Tez Çalışması (2.TİK)           
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi43233334232
Tez Çalışması (3.TİK)           
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması (Tez Savunması)55555555555
Uzmanlık Alan Dersi           
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık