English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı muhasebe finansman alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Bu bilgileri, muhasebe ve finans uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır
2- Muhasebe finansman alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar
3- Muhasebe finansman alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- Muhasebe finansman bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
5- Muhasebe finansman alanıyla ilgili edindiği ve beceri eleştirel olarak değerlendirir
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- Muhasebe finansman alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bilinçle hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan POYRAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Alper ERSERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MUF 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MUF5501 Muhasebe Kuramları Seçmeli 3 0 6
MUF5503 Finansal Muhasebede Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
MUF5505 Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
MUF5507 Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 0 6
MUF5509 Muhasebe Meslek Etiği Seçmeli 3 0 6
MUF5511 Muhasebe Hukuku Seçmeli 3 0 6
MUF5513 Muhasebe Bilgi Sistemi Seçmeli 3 0 6
MUF5517 Modern Finansman Temelleri Seçmeli 3 0 6
MUF5519 İşletme Finansmanı Seçmeli 3 0 6
MUF5521 Finansta Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
MUF5523 Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
MUF5525 Yatırım Analizi Seçmeli 3 0 6
MUF5527 Türev Ürün Piyasaları Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
MUF 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF5502 Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
MUF5504 Maliyet Analizleri ve Bütçeleme Seçmeli 3 0 6
MUF5506 Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MUF5508 Finansal Raporlama Standartları Seçmeli 3 0 6
MUF5510 Muhasebede Değerleme İşlemleri Seçmeli 3 0 6
MUF5512 Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MUF5514 Denetim Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MUF5516 Uzmanlık Muhasebeleri Seçmeli 3 0 6
MUF5518 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MUF5520 Finansal Kurumlar ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MUF5522 Davranışsal Finans Seçmeli 3 0 6
MUF5524 Gayrimenkul Finansmanı Seçmeli 3 0 6
MUF5526 Değere Dayalı Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
MUF5528 Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MUF 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği44554544444
Uzmanlık Alan Dersi            
Seminer           
Muhasebe Kuramları45423311433
Finansal Muhasebede Seçilmiş Konular54444423444
Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular54455411334
Muhasebe Denetimi34534534345
Muhasebe Meslek Etiği33434311534
Muhasebe Hukuku43433431544
Muhasebe Bilgi Sistemi44544425534
Modern Finansman Temelleri35434432343
İşletme Finansmanı45444512343
Finansta Seçilmiş Konular34444523444
Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yönetim33343342433
Yatırım Analizi45545423445
Türev Ürün Piyasaları33343433433
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Uzmanlık Alan Dersi           
Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular44455533444
Maliyet Analizleri ve Bütçeleme44544533434
Şirketlerde Muhasebe Uygulamaları44434333534
Finansal Raporlama Standartları43433442443
Muhasebede Değerleme İşlemleri54 43434434
Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri55545435444
Denetim Uygulamaları32444424544
Uzmanlık Muhasebeleri43445433434
Portföy Yönetimi45455434543
Finansal Kurumlar ve Yönetimi 33433422423
Davranışsal Finans31233321323
Gayrimenkul Finansmanı12222412412
Değere Dayalı Finansal Yönetim22433433422
Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi33443323423
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
Tez Çalışması           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması            
Uzmanlık Alan Dersi           
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık