English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı üretim yönetimi ve pazarlama alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Bu bilgileri, üretim yönetimi ve pazarlama uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- Üretim yönetimi ve pazarlama alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
3- Üretim yönetimi ve pazarlama alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- Üretim yönetimi ve pazarlama bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
5- Üretim yönetimi ve pazarlama alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- Üretim yönetimi ve pazarlama alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bilinçle hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Marangoz

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UYP 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
UYP 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
UYP 5501 Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5513 Pazarlamada Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
UYP 5515 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UYP 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
UYP 5504 Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi Seçmeli 3 0 6
UYP 5506 Marka Stratejileri ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5516 Halkla İlişkiler Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5522 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UYP 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UYP 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
UYP 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UYP 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
UYP 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği44434421434
Stratejik Pazarlama Yönetimi           
Pazarlamada Güncel Konular 54544444443
Bütünleşik Pazarlama İletişimi44544423434
Uzmanlık Alan Dersi           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi44544434444
Marka Stratejileri ve Yönetimi44443423444
Halkla İlişkiler Yönetimi44444423344
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi33343413333
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması            
Uzmanlık Alan Dersi           
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık