English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı yönetim ve organizasyon alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Bu bilgileri, yönetim ve organizasyon uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- Yönetim ve organizasyon alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
3- Yönetim ve organizasyon alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- Yönetim ve organizasyon alanıyla ilgili edindiği ve beceri eleştirel olarak değerlendirir.
5- Yönetim ve organizasyon bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- Yönetim ve organizasyon alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
11- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bilinçle hareket eder.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Umut Avcı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YOG 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
YOG 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
YOG 5501 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
YOG 5503 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
YOG 5505 Yönetim ve Örgüt Tarihi Seçmeli 3 0 6
YOG 5509 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
YOG 5513 Örgüt Kuramı Seçmeli 3 0 6
YOG 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YOG 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
YOG 5502 Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Nicel Araştırma Seçmeli 3 0 6
YOG 5508 Örgüt Kuramı Araştırmalarında Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
YOG 5514 Yeni Yönetim Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
YOG 5516 Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular Seçmeli 3 0 6
YOG 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YOG 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YOG 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YOG 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YOG 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği45354545535
İnsan Kaynakları Yönetimi           
Örgütsel Davranış           
Yönetim ve Örgüt Tarihi54453545445
Stratejik Yönetim           
Örgüt Kuramı           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer           
Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Nicel Araştırma54454334545
Örgüt Kuramı Araştırmalarında Güncel Konular54354544534
Yeni Yönetim Yaklaşımları54544345454
Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular54454534544
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması 55555555555
Uzmanlık Alan Dersi           
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık