English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Rekreasyon alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek
2- Rekreasyon alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak
3- Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak
4- Rekreasyonel olguları psikolojik, sosyolojik ve tarihsel açıdan analiz etmek.
5- Rekreasyonla ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynakları kullanır.
6- Yabancı dili kullanarak Rekreasyon işletmeleri alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7- Rekreasyon ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
8- Bireyle ve grupla yapılan rekreatif etkinliklerde sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. GÜLSÜM BAŞTUĞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi ALİ AĞILÖNÜ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
REK 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
REK 5501 Rekreasyonel Sporlara Psikolojik Yaklaşım Seçmeli 3 0 6
REK 5503 Fiziksel Uygunluk ve Zindelik Seçmeli 3 0 6
REK 5505 Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
REK 5507 Endüstriyel Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5509 Türk Kültüründe Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5511 Rekreasyonda Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5513 Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
REK 5515 Spor Turizmi Seçmeli 3 0 6
REK 5517 Rekreasyon Felsefesi Seçmeli 3 0 6
REK 5519 Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Ölçüm Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
REK 5521 Rekreasyon Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
REK 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
REK 5502 Rekreasyonda Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
REK 5504 Rekreasyonda Plan ve Programlama Seçmeli 3 0 6
REK 5506 Olimpiyatlar ve Olimpizm Seçmeli 3 0 6
REK 5508 Rekreasyonda Liderlik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
REK 5510 Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
REK 5512 Rekreasyon ve Çevre Seçmeli 2 2 6
REK 5514 Rekreasyon ve Yaşam Kalitesi Seçmeli 3 0 6
REK 5516 Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
REK 5518 Terapötik Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5520 Türk Folkloru Seçmeli 3 0 6
REK 5522 Türk Halk Dansları Seçmeli 3 0 6
REK 5524 Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
REK 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
REK 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
REK 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği554425524
Rekreasyonel Sporlara Psikolojik Yaklaşım555555555
Fiziksel Uygunluk ve Zindelik555555555
Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler454444544
Endüstriyel Rekreasyon555555555
Türk Kültüründe Rekreasyon454452325
Rekreasyonda Yönetim ve Organizasyon455544453
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi433234435
Spor Turizmi555555555
Rekreasyon Felsefesi555555555
Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Ölçüm Yöntemleri444442444
Rekreasyon Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri554425524
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer55555 555
Rekreasyonda Güncel Konular555555555
Rekreasyonda Plan ve Programlama55555 554
Olimpiyatlar ve Olimpizm543344545
Rekreasyonda Liderlik Yaklaşımları555555555
Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları544443445
Rekreasyon ve Çevre         
Rekreasyon ve Yaşam Kalitesi555555555
Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar555555444
Terapötik Rekreasyon342444344
Türk Folkloru5 5  3   
Türk Halk Dansları3 35 3  5
Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları453353435
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık