English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Rekreasyon Uzmanı Yöneticisi

Kabul Koşulları

Rekreasyon Anabilimdalı her yıl düzenlenen Yüksek lisans sınavları ile öğrenci almaktadır. Adayların ALES sınavına girmeleri zorunludur.

Yeterlilik Koşulları

Rekreasyon anabilimdalı öğrencileri, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 60'dır.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin kendi başvurusu ile daha önce öğrenim gördüğü anabilimdalları tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Bugün Türkiye’de yaklaşık 20’den fazla Rekreasyon Anabilimdalı hizmet vermektedir.

Program Profili

Rekreasyon eğitim alanında, kültür, sanat, fiziksel egzersiz ve spor etkinliklerini de içine alarak bir sosyal bilim ve hizmet alanı olarak hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon uzmanı bilim adamları” yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Rekreasyon alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek
2- Rekreasyon alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak
3- Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak
4- Rekreasyonel olguları psikolojik, sosyolojik ve tarihsel açıdan analiz etmek.
5- Rekreasyonla ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynakları kullanır.
6- Yabancı dili kullanarak Rekreasyon işletmeleri alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7- Rekreasyon ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
8- Bireyle ve grupla yapılan rekreatif etkinliklerde sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ara Sınav(lar): %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60

Mezuniyet Koşulları

2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 60'dır.

Mezun İstihdamı

Rekreasyon anabilimdalında yerini almış, kültür, sanat, fiziksel egzersiz ve spor etkinliklerini de içine alarak bir sosyal bilim ve hizmet alanı olarak kabul görmeye başlamıştır. Rekreasyon anabilimdalı eğitim-öğretim programının genel amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon uzmanları” nı yöneten bilim adamları yetiştirmektir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) ve YDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla doktora programlarda öğrenim görebilirler

Eğitim Türü

Etik kurallara önem veren, Rekreasyon, zaman ve serbest zaman kavramlarının anlam ve özelliklerini bilen, Rekreasyonun temel işlevi olan günlük hayata adaptasyon, yaşam kalitesi, serbest zaman doyumu ve wellness seviyesini yükseltme konularında yeterli beceriye sahip olan, Rekreasyon ile diğer alanların ilişkisini ve yararlarını anlayabilen, Rekreasyonun multidisipliner yapısına uygun olarak çalışabilen, Serbest zaman için rekreasyon programları hazırlayabilen, Yaş gruplarına göre yaratıcı etkinlik programları planlayabilen, Rekreasyon liderliği ve yöneticiliğinin önemini kavramış, Her yaş grubuna liderlik yapabilen, Hizmet verdiği grubun sağlığını ve güvenliğini korumayı bilen, Rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan, Aktif yaşamı ilke edinmiş, İlgili olduğu rekreasyon dalında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, Araştırmacı özelliği ile, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, rekreasyon uzmanlarının daha ileriye gitmelerini sağlamada yönlendirici olmaktır.

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Kubilay ÖCAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ali AĞILÖNÜ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
REK 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
REK 5501 Rekreasyonel Sporlara Psikolojik Yaklaşım Seçmeli 3 0 6
REK 5503 Fiziksel Uygunluk ve Zindelik Seçmeli 3 0 6
REK 5505 Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
REK 5507 Endüstriyel Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5509 Türk Kültüründe Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5511 Rekreasyonda Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5513 Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
REK 5515 Spor Turizmi Seçmeli 3 0 6
REK 5517 Rekreasyon Felsefesi Seçmeli 3 0 6
REK 5519 Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Ölçüm Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
REK 5521 Rekreasyon Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
REK 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
REK 5502 Rekreasyonda Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
REK 5504 Rekreasyonda Plan ve Programlama Seçmeli 3 0 6
REK 5506 Olimpiyatlar ve Olimpizm Seçmeli 3 0 6
REK 5508 Rekreasyonda Liderlik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
REK 5510 Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
REK 5512 Rekreasyon ve Çevre Seçmeli 2 2 6
REK 5514 Rekreasyon ve Yaşam Kalitesi Seçmeli 3 0 6
REK 5516 Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
REK 5518 Terapötik Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 5520 Türk Folkloru Seçmeli 3 0 6
REK 5522 Türk Halk Dansları Seçmeli 3 0 6
REK 5524 Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
REK 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
REK 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
REK 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği554425524
Rekreasyonel Sporlara Psikolojik Yaklaşım555555555
Fiziksel Uygunluk ve Zindelik555555555
Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler454444544
Endüstriyel Rekreasyon555555555
Türk Kültüründe Rekreasyon454452325
Rekreasyonda Yönetim ve Organizasyon455544453
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi433234435
Spor Turizmi555555555
Rekreasyon Felsefesi555555555
Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Ölçüm Yöntemleri444444444
Rekreasyon Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri554425524
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555550555
Rekreasyonda Güncel Konular555555555
Rekreasyonda Plan ve Programlama555050554
Olimpiyatlar ve Olimpizm543344545
Rekreasyonda Liderlik Yaklaşımları555555555
Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları544443445
Rekreasyon ve Çevre000000000
Rekreasyon ve Yaşam Kalitesi555555555
Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar555555444
Terapötik Rekreasyon342444344
Türk Folkloru505003000
Türk Halk Dansları303503005
Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları453353435
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık