English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kabul Koşulları

Yeterlilik Koşulları

Önceki Öğrenim

Tarihçe

Program Profili

Program Yeterlilikleri

1- Rekreasyon alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek
2- Rekreasyon alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak
3- Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak
4- Rekreasyonel olguları psikolojik, sosyolojik ve tarihsel açıdan analiz etmek.
5- Rekreasyonla ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynakları kullanır.
6- Yabancı dili kullanarak Rekreasyon ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
7- Rekreasyon ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
8- Bireyle ve grupla yapılan rekreatif etkinliklerde sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Mezuniyet Koşulları

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Gülsüm Baştuğ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 7501 Rekreasyonda Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
REK 7503 Türk Kültüründe Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 7505 Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
REK 7507 Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
REK 7509 Rekreasyonda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 6
REK 7511 Fiziksel Uygunluk ve Zindelik Seçmeli 3 0 6
REK 7513 Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 7515 Rekreasyonda Felsefik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 7504 Rekreasyonda Psiko-Sosyal Konular Seçmeli 3 0 6
REK 7506 Endüstriyel Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 7508 Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
REK 7510 Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
REK 7512 Rekreasyonda Plan ve Programlama Seçmeli 3 0 6
REK 7514 Rekreasyon Liderliğinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
REK 7516 Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
REK7502 Rekreasyon Sosyolojisi Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 7000 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 30
       
2. Yıl - 2. Dönem
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Rekreasyonda Bilimsel Araştırma Teknikleri         
Türk Kültüründe Rekreasyon         
Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar222222222
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi         
Rekreasyonda İletişim Becerileri555555555
Fiziksel Uygunluk ve Zindelik         
Yerel Yönetimlerde Rekreasyon555555555
Rekreasyonda Felsefik Yaklaşımlar555555555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Rekreasyonda Psiko-Sosyal Konular555555555
Endüstriyel Rekreasyon         
Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler         
Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar         
Rekreasyonda Plan ve Programlama         
Rekreasyon Liderliğinde Güncel Konular555555555
Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları         
Rekreasyon Sosyolojisi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Dönem Projesi555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık