English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Rekreasyon Uzmanı Yöneticisi

Kabul Koşulları

Rekreasyon Anabilimdalı her yıl düzenlenen Yüksek lisans sınavları ile öğrenci almaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Rekreasyon anabilimdalı öğrencileri, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 60'dır.

Önceki Öğrenim

Öğrencinin kendi başvurusu ile daha önce öğrenim gördüğü anabilimdalları tarafından oluşturulan Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir.

Tarihçe

Bugün Türkiye’de yaklaşık 20’den fazla Rekreasyon Anabilimdalı hizmet vermektedir.

Program Profili

Rekreasyon eğitim alanında, kültür, sanat, fiziksel egzersiz ve spor etkinliklerini de içine alarak bir sosyal bilim ve hizmet alanı olarak hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon uzmanı bilim adamları” yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Rekreasyon alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek
2- Rekreasyon alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak
3- Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak
4- Rekreasyonel olguları psikolojik, sosyolojik ve tarihsel açıdan analiz etmek.
5- Rekreasyonla ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynakları kullanır.
6- Yabancı dili kullanarak Rekreasyon ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
7- Rekreasyon ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
8- Bireyle ve grupla yapılan rekreatif etkinliklerde sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ara Sınav(lar): %40, Yarıyıl Sonu Sınavı: %60

Mezuniyet Koşulları

2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları derslerin AKTS toplamı 60'dır.

Mezun İstihdamı

Rekreasyon anabilimdalında yerini almış, kültür, sanat, fiziksel egzersiz ve spor etkinliklerini de içine alarak bir sosyal bilim ve hizmet alanı olarak kabul görmeye başlamıştır. Rekreasyon anabilimdalı eğitim-öğretim programının genel amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon uzmanları” nı yöneten bilim adamları yetiştirmektir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) ve YDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla doktora programlarda öğrenim görebilirler

Eğitim Türü

Etik kurallara önem veren, Rekreasyon, zaman ve serbest zaman kavramlarının anlam ve özelliklerini bilen, Rekreasyonun temel işlevi olan günlük hayata adaptasyon, yaşam kalitesi, serbest zaman doyumu ve wellness seviyesini yükseltme konularında yeterli beceriye sahip olan, Rekreasyon ile diğer alanların ilişkisini ve yararlarını anlayabilen, Rekreasyonun multidisipliner yapısına uygun olarak çalışabilen, Serbest zaman için rekreasyon programları hazırlayabilen, Yaş gruplarına göre yaratıcı etkinlik programları planlayabilen, Rekreasyon liderliği ve yöneticiliğinin önemini kavramış, Her yaş grubuna liderlik yapabilen, Hizmet verdiği grubun sağlığını ve güvenliğini korumayı bilen, Rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan, Aktif yaşamı ilke edinmiş, İlgili olduğu rekreasyon dalında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, Araştırmacı özelliği ile, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen, rekreasyon uzmanlarının daha ileriye gitmelerini sağlamada yönlendirici olmaktır.

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Kubilay ÖCAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ali AĞILÖNÜ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 7501 Rekreasyonda Bilimsel Araştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
REK 7503 Türk Kültüründe Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 7505 Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
REK 7507 Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
REK 7509 Rekreasyonda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 6
REK 7511 Fiziksel Uygunluk ve Zindelik Seçmeli 3 0 6
REK 7513 Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 7515 Rekreasyonda Felsefik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 7504 Rekreasyonda Psiko-Sosyal Konular Seçmeli 3 0 6
REK 7506 Endüstriyel Rekreasyon Seçmeli 3 0 6
REK 7508 Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
REK 7510 Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
REK 7512 Rekreasyonda Plan ve Programlama Seçmeli 3 0 6
REK 7514 Rekreasyon Liderliğinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
REK 7516 Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
REK7502 Rekreasyon Sosyolojisi Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
REK 7000 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 30
       
2. Yıl - 2. Dönem
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Rekreasyonda Bilimsel Araştırma Teknikleri000000000
Türk Kültüründe Rekreasyon000000000
Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar222222222
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi000000000
Rekreasyonda İletişim Becerileri555555555
Fiziksel Uygunluk ve Zindelik000000000
Yerel Yönetimlerde Rekreasyon555555555
Rekreasyonda Felsefik Yaklaşımlar555555555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Rekreasyonda Psiko-Sosyal Konular555555555
Endüstriyel Rekreasyon000000000
Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler000000000
Turizmde Rekreasyonel Yaklaşımlar000000000
Rekreasyonda Plan ve Programlama000000000
Rekreasyon Liderliğinde Güncel Konular555555555
Özel Guruplarda Rekreasyon ve Uygulamaları000000000
Rekreasyon Sosyolojisi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Dönem Projesi555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık