English
Fen Fakültesi Kimya

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar

Kabul Koşulları

Lise derecesine sahip olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavında başarılı olmak

Yeterlilik Koşulları

Kimyada temel mesleki bilgiyi oluşturmak, problem çözme becerisini geliştirmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve analitik düşünmeyi prensip haline getirmek. Bilgilerini uygulama alanına aktarabilmek, mesleği ile ilgili yöntem, teknik ve cihazları kullanabilmek. Öğrendiklerini ulusal ve uluslararası boyutta uygulamak ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak. Deney tasarlayıp planlama, yürütme ve sonuçlarını analiz ederek yorumlamak. Kimya alanında gereken düzeyde bilişim teknolojilerini ve paket programları yetkin kullanabilmek.

Önceki Öğrenim

Tüm geçişlerde ilgili yasa ve yönetmelik kuralları uygulanır.

Tarihçe

Kimya Bölümünün ilk çekirdek kadrosu 2000 yılında Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde oluşturulmuştur. 2012 yılından bu yana YÖK kararı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kimya Bölümü dinamik öğretim kadrosunu sürekli güçlendirerek, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini; modern laboratuvar olanakları, teknik donanımı ve fiziksel alt yapısıyla devam ettirmektedir. Kimya Bölümü; lisans öğrenimini Fizikokimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Analitik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarında çeşitli temel kimya dersleriyle ve Fen Bilimleri Enstitüsü?ne bağlı olarak da aynı isimli programlarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Program Profili

Fizikokimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Analitik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarında çeşitli temel kimya dersleri ve laboratuvar uygulamaları

Program Yeterlilikleri

1- Kimyada temel mesleki bilgiyi oluşturmak, problem çözme becerisini geliştirmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve analitik düşünmeyi prensip haline getirmek
2- Bilgilerini uygulama alanına aktarabilmek, mesleği ile ilgili yöntem, teknik ve cihzları kullanabilmek
3- Öğrendiklerini ulusal ve uluslararası boyutta uygulamak ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak
4- Deney tasarlayıp planlama, yürütme ve sonuçlarını analiz ederek yorumlamak
5- Kimya alanında gereken düzeyde bilişim teknolojilerini ve paket programları yetkin kullanabilmek
6- Kimya alanında araştırma becerisini geliştirmek, kendine güvenmak, sorunları belirlemek, formüle edebilmek ve çözebilmek
7- Disiplin içi ve/veya arası takım çalışması yürütebilmek, sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
8- Birey ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, eleştiriye açık, yapıcı ve etkin ve verimli çalışarak bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesini arttırmak
9- Hem bireysel olarak hem de toplumsal boyutta bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bir Final sınavı (% 60) ve bir vize sınavı (% 40) olmak üzere geçme notu 60/100 dür.

Mezuniyet Koşulları

Kimya Bölümü Müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden 240 AKTS kredilik kısmı tamamlamak

Mezun İstihdamı

Kamu kurumlarının ilgili alanları, kimya, ilaç, sağlık, gıda, tekstil, enerji, plastik, polimer, tarım, çevre, eğitim gibi alanlarda istihdam edilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Kimya Lisans derecesine sahip olmak, Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Üstü Yerleştirme Sınavında ve Muğla Üniversitesi Lisans Üstü Giriş Sınavında başarılı olmak

Eğitim Türü

Temel Bilimler

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet Emin DURU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Erhan Kaplaner

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1801 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
FİZ1807 Genel Fizik I Zorunlu 2 0 4
KİM1001 Genel Kimya I Zorunlu 5 0 6
KİM1003 Genel Kimya Lab. I Zorunlu 0 0 3
KİM1005 Laboratuar Tekniği Zorunlu 3 0 3
MAT1805 Genel Matematik I Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
FİZ1808 Genel Fizik II Zorunlu 2 0 4
KİM1002 Genel Kimya II Zorunlu 5 0 7
KİM1004 Genel Kimya Lab. II Zorunlu 0 0 4
MAT1806 Genel Matematik II Zorunlu 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM2000 Meslek Staj I (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
KİM2001 Analitik Kimya I Zorunlu 3 0 6
KİM2003 Analitik Kim. Lab. I Zorunlu 0 0 4
KİM2005 Anorganik Kim. Gir. Zorunlu 3 0 7
KİM2007 Organik Kim. Gir. Zorunlu 3 0 6
KİM2501 Kuantum Kimyası Seçmeli 3 0 4
KİM2503 Kimyada Matematik Seçmeli 3 0 4
KİM2505 Kimyada Bilgis. Uygl. Seçmeli 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM2002 Analitik Kimya II Zorunlu 3 0 5
KİM2004 Analitik Kimya Lab.II Zorunlu 0 0 3
KİM2006 Organik Kimya I Zorunlu 3 0 5
KİM2008 Organik Kimya Lab.I Zorunlu 0 0 3
KİM2010 Fizikokimya I Zorunlu 3 0 4
KİM2012 Fizikokimya Lab. I Zorunlu 0 0 3
KİM2502 Çevre Kimyası Seçmeli 3 0 4
KİM2504 Elektrokimya Seçmeli 3 0 4
KİM2506 Ana Grup Elementleri Seçmeli 3 0 4
KİM2508 Tekstil Kimyası Seçmeli 3 0 4
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM3000 Meslek Stajı II (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
KİM3001 Anorganik Kimya I Zorunlu 3 0 4
KİM3003 Anorganik Kim. Lab. I Zorunlu 0 0 3
KİM3005 Organik Kimya II Zorunlu 3 0 4
KİM3007 Organik Kim. Lab. II Zorunlu 0 0 3
KİM3009 Fizikokimya II Zorunlu 3 0 5
KİM3011 Fizikokimya Lab. II Zorunlu 0 0 3
KİM3501 Su Kimyası Seçmeli 3 0 4
KİM3503 Yan Grup Elementleri Seçmeli 3 0 4
KİM3505 Aromatik Bileşikler Seçmeli 3 0 4
KİM3507 İlaç Etken Maddeleri Seçmeli 3 0 4
KİM3509 Ayırma Teknikleri Seçmeli 3 0 4
KİM3511 Pol. Kim. Ve Tek. Gir. Seçmeli 3 0 4
KİM3513 Fotokimya Seçmeli 3 0 4
KİM3515 Kimyacılar için İstatistik Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM3002 Anorganik Kimya II Zorunlu 3 0 4
KİM3004 Anorganik Kim.Lab. II Zorunlu 0 0 3
KİM3006 Fizikokimya III Zorunlu 3 0 5
KİM3008 Aletli Analiz Zorunlu 3 0 3
KİM3010 Aletli Analiz Lab. Zorunlu 0 0 3
KİM3012 Biyokimya I Zorunlu 3 0 4
KİM3502 Elektro Analitik Kim. Seçmeli 3 0 4
KİM3504 Boyar Madde Kim. Seçmeli 3 0 4
KİM3506 Besin Kimyası Seçmeli 3 0 4
KİM3510 Çekirdek Kimyası Seçmeli 3 0 4
KİM3512 Metal Kimyası Seçmeli 3 0 4
KİM3514 Endüst. Mikrobiyoloji Seçmeli 3 0 4
KİM3516 Yüzey Kimyasına Gir. Seçmeli 3 0 4
KİM3518 Org. Reak. Mek Seçmeli 3 0 4
KİM3520 Enzim Kimyası Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM4000 Meslek Stajı III (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
KİM4003 Spektral An. Yönt. Zorunlu 3 0 5
KİM4013 Biyokimya Lab. I Zorunlu 0 0 4
KİM4015 Biyokimya II Zorunlu 3 0 5
KİM4501 Spektroskopi Seçmeli 3 0 4
KİM4503 Kozm. Kim. ve Tek. Seçmeli 3 0 4
KİM4505 Kolloid Kimyasına Giriş Seçmeli 3 0 4
KİM4507 Metabolizma Kim. Seçmeli 3 0 4
KİM4509 Anorganik End. Kim. Seçmeli 3 0 4
KİM4511 Çevre Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
KİM4513 İyon Değ. ve Uyg. Seçmeli 3 0 4
KİM4515 Biyokim.Teknikler Seçmeli 3 0 4
KİM4517 Yakıtlar Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
KİM4519 Organ. Sen. Men. Seçmeli 3 0 4
KİM4521 Polimer Kimyası I Seçmeli 3 0 4
KİM4523 Tıbbi Bitkiler Kimyası Seçmeli 3 0 4
KİM4525 Deterjan Kimyası Seçmeli 3 0 4
İŞL4900 Girişimcilik Seçmeli 4 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KİM4001 Bitirme Çalışma. I Zorunlu 0 0 4
KİM4002 Bitirme Çalışma. II Zorunlu 0 0 6
KİM4016 Biyokimya Lab. II Zorunlu 0 0 4
KİM4502 Uygul. Çevre Bilimi Seçmeli 3 0 4
KİM4504 Arıtım Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
KİM4506 Heteroatom. Bileşik. Seçmeli 3 0 4
KİM4508 Organik End. Kimya Seçmeli 3 0 4
KİM4512 Modern Analiz Yönt. Seçmeli 3 0 4
KİM4514 Farmasötik Kimya Seçmeli 3 0 4
KİM4516 Hava Kirliliği Seçmeli 3 0 4
KİM4518 Biyofizikokimya Seçmeli 3 0 4
KİM4520 Kim. Ürün. ve Yaşam Seçmeli 3 0 4
KİM4522 Planlama ve Verim. Seçmeli 3 0 4
KİM4524 Katı Hal Kimyası Seçmeli 3 0 4
KİM4526 İlaç Kim. ve Tek. Seçmeli 3 0 4
KİM4528 Polimer Kimyası II Seçmeli 3 0 4
KİM4530 Endüstriyel Enzimler Seçmeli 3 0 4
KİM4532 Biyoanorganik Kimya Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I213111334
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı         
Genel Fizik I323313324
Genel Kimya I513113324
Genel Kimya Lab. I453554554
Laboratuar Tekniği553514324
Genel Matematik I423113324
Türk Dili I213111334
İngilizce I213111334
Almanca I213111334
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II213111334
Genel Fizik II323313324
Genel Kimya II513113324
Genel Kimya Lab. II453554554
Genel Matematik II423113324
Türk Dili II213111334
İngilizce II213111334
Almanca II2 3111334
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Meslek Staj I (20 İşgünü)555555555
Analitik Kimya I513113324
Analitik Kim. Lab. I453554554
Anorganik Kim. Gir.513113324
Organik Kim. Gir.513113324
Kuantum Kimyası333324334
Kimyada Matematik333324334
Kimyada Bilgis. Uygl.333354334
İngilizce III213111334
Almanca III213111334
Fransızca III213111334
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Analitik Kimya II513113324
Analitik Kimya Lab.II453554554
Organik Kimya I513113324
Organik Kimya Lab.I453554554
Fizikokimya I513113324
Fizikokimya Lab. I453554554
Çevre Kimyası333323334
Elektrokimya333323334
Ana Grup Elementleri333323334
Tekstil Kimyası333323334
İngilizce IV213111334
Almanca IV213111334
Fransızca IV213111334
          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Meslek Stajı II (20 İşgünü)555555555
Anorganik Kimya I513113324
Anorganik Kim. Lab. I453554554
Organik Kimya II453554554
Organik Kim. Lab. II45355 554
Fizikokimya II513113324
Fizikokimya Lab. II453554554
Su Kimyası333323334
Yan Grup Elementleri333323334
Aromatik Bileşikler333323334
İlaç Etken Maddeleri333323334
Ayırma Teknikleri333323334
Pol. Kim. Ve Tek. Gir.333323334
Fotokimya333323334
Kimyacılar için İstatistik333323334
          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Anorganik Kimya II513113324
Anorganik Kim.Lab. II453554554
Fizikokimya III513113324
Aletli Analiz513113324
Aletli Analiz Lab.453554554
Biyokimya I513153324
Elektro Analitik Kim.333323334
Boyar Madde Kim.333323334
Besin Kimyası333323334
Çekirdek Kimyası333323334
Metal Kimyası333323334
Endüst. Mikrobiyoloji333323334
Yüzey Kimyasına Gir.333323334
Org. Reak. Mek333323334
Enzim Kimyası333323334
          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Meslek Stajı III (20 İşgünü)555555555
Spektral An. Yönt.513113324
Biyokimya Lab. I453514554
Biyokimya II513113324
Spektroskopi3 3323334
Kozm. Kim. ve Tek.333323334
Kolloid Kimyasına Giriş333323334
Metabolizma Kim.333323334
Anorganik End. Kim.333323334
Çevre Teknolojisi333323334
İyon Değ. ve Uyg.333323334
Biyokim.Teknikler333323334
Yakıtlar Teknolojisi333323334
Organ. Sen. Men.333323334
Polimer Kimyası I333323334
Tıbbi Bitkiler Kimyası333323334
Deterjan Kimyası333323334
Girişimcilik333323334
          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Bitirme Çalışma. I555555555
Bitirme Çalışma. II555555555
Biyokimya Lab. II513514554
Uygul. Çevre Bilimi333323334
Arıtım Teknolojisi333323334
Heteroatom. Bileşik.333323334
Organik End. Kimya333323334
Modern Analiz Yönt.333323334
Farmasötik Kimya333323334
Hava Kirliliği333323334
Biyofizikokimya333323334
Kim. Ürün. ve Yaşam333323334
Planlama ve Verim.333323334
Katı Hal Kimyası333323334
İlaç Kim. ve Tek.333323334
Polimer Kimyası II333323334
Biyoanorganik Kimya333323334
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık