English
Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma

Kazanılan Derece

Bu bölüm yüksek öğretimde Özel Güvenlik ve Koruma alanında 120 AKTS kredilik kısa aşama derce sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Özel Güvenlik ve Koruma alanında ön lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurt içi veya eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekir.

Önceki Öğrenim

Daha önce öğrenim gördükleri yurtiçi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi'ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Bölümümüz 2012 yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Program Profili

Özel Güvenlik ve Koruma programı; analitik zekaya sahip, girişimci, çok yönlü düşünebilen, sorumluluk alabilen, alanıyla ilgili kamu ve özel sektördeki büyük ve küçük işletmelerin güvenlik açısından eleman ihtiyacını karşılayabilen, teorik, pratik, bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Güvenlik sorunları karşısında özel güvenliğin görev ve yetkilerini saptayabilmek
2- Güvenlik sorunlarına insan hakları temelinde yaklaşabilmek
3- Özel güvenlik ile ilgili hukuk kaynaklarına ulaşabilmek ve bunları kullanabilmek
4- Özel güvenlik ile ilgili teknoloji temelli mesleki programları kullanabilmek
5- Toplumsal olguları sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla düşünebilmek
6- Kolluk örgütlenmesinin ve kolluk faaliyetinin kapsam ve niteliğini saptayabilmek
7- Mesleki öz güven sahibi olabilmek
8- Mesleki faaliyetlerinde gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
9- Toplumsal ilişkilerde empati kurabilmek ve mesleki faaliyetlerinde adalet duygusuyla davranabilmek

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın öngördüğü dersleri başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 60 iş günü staj yapmış olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Özel güvenlik ve koruma mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulan özel güvenlik birimlerinde, özel güvenlik şirketleri bünyesinde ve bu şirketler tarafından sunulan güvenlik hizmet sahalarında (bankalar, gar, havalimanı, terminal, tramvay gibi ulaşım sistemleri, alışveriş merkezleri, toplantı, konser, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri gibi faaliyetler) kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması için yanlarında ya da meskenlerinde görev yapabileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı' nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemlerinin lisans tamamlama programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Öğretim

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Tuğba Yıldız

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Erkan Bingöl

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1801 Bilgi veİletişim Teknolojileri - I Zorunlu 2 0 3
SGP1825 İlk Yardım ve Sağlık Zorunlu 1 1 3
SOS1901 Sosyolojiye Giriş Seçmeli 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1801 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 Almanca I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
ÖGK1007 Yakın Savunma I Zorunlu 2 1 4
ÖGK1009 Güvenlik Tedbirleri Zorunlu 2 1 4
ÖGK1501 Sosyal Kültürel Etkinlik I Seçmeli 2 1 3
ÖGK1503 Güvenlik Hizmetleri Mevzuatı Seçmeli 3 0 3
ÖGK1505 Güvenlikte Meslek Bilgisi Seçmeli 3 0 3
ÖGK1507 Toplum Psikolojisi Seçmeli 3 0 3
İSG1901 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
İŞY1807 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 3
İŞY1835 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİP1802 Bilgi veİletişim Teknolojileri - II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 Almanca II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
ÖGK1006 Yakın Savunma II Zorunlu 2 1 4
ÖGK1012 Özel Güvenlik Hukuku ve Genel Kollukla İlişkiler Zorunlu 3 0 3
ÖGK1014 Meslek Stajı I (30 iş günü) Zorunlu 0 0 6
ÖGK1016 Güvenlik Sistem ve Cihazları Zorunlu 2 1 4
ÖGK1502 Yurtaşlık ve İnsan Hakları Seçmeli 3 0 3
ÖGK1504 Sosyal Kültürel Etkinlik II Seçmeli 2 1 3
ÖGK1506 Güvenlikte Meslek Etiği Seçmeli 3 0 3
ÖGK1508 Güvenlikte Davranış Bilimleri Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ÖGK2009 Yangın Güvenliği ve Tabi Afetlere Müdahale Zorunlu 3 0 4
ÖGK2011 Ceza Hukuku Zorunlu 3 0 4
ÖGK2013 Uyuşturucu Maddeler ve Kaçakçılık Zorunlu 3 0 4
ÖGK2015 Kişi Koruma Zorunlu 2 1 4
ÖGK2017 Terör ve Terörizm Zorunlu 3 0 4
ÖGK2505 Spor, Turizm ve Alışveriş Merkezi Güvenliği Seçmeli 3 0 4
ÖGK2513 Risk Analizi ve Güvenlik Projelendirme Seçmeli 3 0 4
ÖGK2517 Beden Eğitimi I Seçmeli 2 1 4
ÖGK2519 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) I Seçmeli 3 0 4
İŞY2519 Türkiye'nin Yönetim Yapısı Seçmeli 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
ÖGK2008 Silah Bilgisi ve Atış Zorunlu 2 1 4
ÖGK2010 Kalabalık Yönetimi Zorunlu 2 1 4
ÖGK2012 Güvenlikte Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 3 0 4
ÖGK2014 Sabotaj ve Karşı Koyma Zorunlu 3 0 4
ÖGK2504 Liman, Havaalanı ve VIP Güvenliği Seçmeli 3 0 4
ÖGK2508 Güvenlikte Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 4
ÖGK2510 Güvenlikte Suç Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
ÖGK2516 Beden Eğitimi II Seçmeli 2 1 4
ÖGK2520 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) II Seçmeli 3 0 4
İŞY2010 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Bilgi veİletişim Teknolojileri - I111541521
İlk Yardım ve Sağlık323332323
Sosyolojiye Giriş211153225
Türk Dili I111151444
İngilizce I111121554
Almanca I111121555
Fransızca I111131543
Güvenlik Tedbirleri512432532
Sosyal Kültürel Etkinlik I121351332
Güvenlik Hizmetleri Mevzuatı555114532
Güvenlikte Meslek Bilgisi223123113
Toplum Psikolojisi351121014
İş Sağlığı ve Güvenliği322221553
Temel Hukuk355133412
Yönetim ve Organizasyon342152311
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Bilgi veİletişim Teknolojileri - II111511411
Türk Dili II111121554
İngilizce II111111541
Almanca II111111554
Fransızca II111111131
Yakın Savunma II555555555
Özel Güvenlik Hukuku ve Genel Kollukla İlişkiler555114532
Meslek Stajı I (30 iş günü)543554555
Güvenlik Sistem ve Cihazları000000000
Yurtaşlık ve İnsan Hakları155121321
Sosyal Kültürel Etkinlik II121351333
Güvenlikte Meslek Etiği343141413
Güvenlikte Davranış Bilimleri444445545
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I111111321
Yangın Güvenliği ve Tabi Afetlere Müdahale212421521
Ceza Hukuku225121421
Uyuşturucu Maddeler ve Kaçakçılık213151511
Kişi Koruma545454545
Terör ve Terörizm544245542
Spor, Turizm ve Alışveriş Merkezi Güvenliği454545454
Risk Analizi ve Güvenlik Projelendirme513151523
Beden Eğitimi I000000000
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) I221142555
Türkiye'nin Yönetim Yapısı313133325
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II111121431
Silah Bilgisi ve Atış411414512
Kalabalık Yönetimi000000000
Güvenlikte Halkla İlişkiler ve İletişim121151455
Sabotaj ve Karşı Koyma323223232
Liman, Havaalanı ve VIP Güvenliği514121512
Güvenlikte Kalite Yönetimi545454545
Güvenlikte Suç Sosyolojisi333133322
Beden Eğitimi II000000000
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) II221142555
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku425143513
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık