English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarından lisans düzeyinde mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 70 standart puan almış olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programına kabul edilmek için yabancı dil başarı notu; YDS, YÖKDİL veya benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında en az 50 puan veya bunlara eşdeğer puanlardır. En az 2.70 lisans mezuniyeti ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Bu programda alınmış olan en az 7 teorik ders (5 zorunlu, 2 seçmeli) sonrası öğrenciler, uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez çalışmalarını sunarak mezun olabilmektedir.

Önceki Öğrenim

Bu yüksek lisans programına öğrenci alımı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya psikoloji bölümü lisans mezunları olanlar başvurabilmektedir. Belirtilen durumlar dışında, Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları esas alınır.

Tarihçe

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2001-2002 Güz Yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve aynı akademik yılda öğrenci almaya başlamıştır. Bilim dalı, 2011 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesine geçmiştir.

Program Profili

Kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, uzmanlık bilgisine sahip, öğretimin etkililiğinin arttırılmasında aktif görev alabilecek uzmanlar yetiştirmek. Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Atılgan ERÖZKAN http://www.mu.edu.tr/tr/personel/atilgan Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL http://www.mu.edu.tr/tr/personel/rezancecen Doç. Dr. Aslı TAYLI http://mu.edu.tr/tr/personel/atayli Doç. Dr. Raşit AVCI http://mu.edu.tr/tr/personel/rasitavci Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ http://mu.edu.tr/tr/personel/onerckaleli Doç. Dr. Uğur DOĞAN http://mu.edu.tr/tr/personel/ugurdogan Dr. Öğr. Üyesi Halim SARICAOĞLU http://mu.edu.tr/tr/personel/hsaricaoglu Dr. Öğr. Üyesi Sinem ACAR https://www.mu.edu.tr/tr/personel/sinemacar

Program Yeterlilikleri

1- Programın sonunda yetiştirilen meslek elemanları ülkenin toplumsal özelliklerini bilir ve milli değerlerini dikkate alır.
2- Programın sonunda psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.
3- Program sonunda davranış bilimlerinde araştırma yapabilme ile ilgili temel teorik bilgileri kazanır
4- Program sonunda psikolojik danışma ve rehberlikte eğitim gören öğrenciler çocuk,ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojisi ile ilişkili derinlemesine bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri pratikte kullanabilirler
5- Program sonunda rehberlik ve psikolojik danışma mesleğinin gerektirdiği uygun etik anlayışı kazanır.
6- Program sonunda terapötik iletişim ve danışma becerilerini kullanır.
7- Program sonunda mesleki rehberlik ve danışma uygulamaları yoluyla öğrencilerin kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olur.
8- Bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlar
9- Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanır
10- Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenler
11- Program sonunda öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.
12- Program sonunda dilin kullanılması yoluyla insan ilişkileri ve iletişim konusunda bilgi sahibi olurlar ve bunu mesleki yaşamlarında kullanırlar.
13- Programın sonunda psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan temel teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
14- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
15- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda sınav değerlendirme kuralları her bir ders için farklılık göstermektedir. Her bir dersin iş yükü ve içeriği değişiklik gösterebilir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için, toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi (7) dersi, bir Seminer Çalışmasını ve Tez Çalışmasını tamamlamak gerekmektedir. Seminer ve tez çalışması kredisizdir ve öğrenciler bu derslerden başarılı olmak zorundadır. Toplam AKTS ise en az 120 olmak zorundadır.

Mezun İstihdamı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans programından mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca kamu ve özel sektöre ait çeşitli işkollarındaki işyerlerinde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde görev alabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu alanda yüksek lisans mezunu olanlar, yine aynı alanda giriş sınavında yeterli bulunması koşuluyla doktora eğitimi alabilmektedir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Atılgan ERÖZKAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Arca ADIGÜZEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
RPD 5003 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE UYGULAMASI Zorunlu 3 0 6
RPD 5005 UYGULAMALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Zorunlu 3 0 6
RPD 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
RPD 5099 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 6
RPD 5501 BİREYİ TANIMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 4 0 6
RPD 5503 PSİKOLOJİK DANIŞMADA BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 6
RPD 5505 PSİKOLOJİK DANIŞMADA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 6
RPD 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
RPD 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
RPD 5002 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE UYGULAMASI Zorunlu 3 0 6
RPD 5004 ÖLÇEK GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 6
RPD 5502 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
RPD 5504 ÇÖZÜM ODAKLI PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 3 0 6
RPD 5506 AKADEMİK YAZIM Seçmeli 3 0 6
RPD 5508 AİLE DANIŞMASI Seçmeli 3 0 6
RPD 5510 CİNSİYET ROLLERİ Seçmeli 3 0 6
RPD 5512 MADDE TEPKİ KURAMI (IRT) Seçmeli 3 0 6
RPD 5514 PSİKODRAMA Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
RPD 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
RPD 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Proje Geliştirme ve Yönetimi               
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE UYGULAMASI443555455455522
UYGULAMALI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ222222222222222
SEMİNER235453333333322
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ225222222222222
BİREYİ TANIMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ332455344454522
PSİKOLOJİK DANIŞMADA BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAR332444453343422
PSİKOLOJİK DANIŞMADA YENİ YAKLAŞIMLAR334434433444422
UZMANLIK ALAN DERSİ33333333 333333
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SEMİNER23 453333333322
UZMANLIK ALAN DERSİ333333333333333
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE UYGULAMASI343435454355533
ÖLÇEK GELİŞTİRME343223222333433
ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ452344444345522
ÇÖZÜM ODAKLI PSİKOLOJİK DANIŞMA442343434344422
AKADEMİK YAZIM222232222222222
AİLE DANIŞMASI354353234345445
CİNSİYET ROLLERİ232242222422222
MADDE TEPKİ KURAMI (IRT)224222222222222
PSİKODRAMA               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
UZMANLIK ALAN DERSİ333333333333333
TEZ ÇALIŞMASI333333333333322
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
UZMANLIK ALAN DERSİ333333333333333
TEZ ÇALIŞMASI333333333333322
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık