English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğretim programına, İngiliz Dili Eğitimi Lisans diplomasına veya eşdeğer bir diplomaya (İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim-Tercümanlık) sahip olanlar ve bölüm tarafından yapılacak olan sınavda başarılı olanlar girebilirler.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler, öğretimleri boyunca 8 dersten az olmamak kaydıyla her dönem 30 AKTSk ders yükü ile kredisiz olarak alınan bir seminer dersini başarı ile tamamlamak ve 3. yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına başlamak zorundadır.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler benzer bir programdan daha önce aldıkları ve başarıyla tamamladıkları derslerden muaf olabilirler.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından beri lisansüstü düzeyde tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlanmış bulunmaktadır.

Program Profili

Programın amacı, öğrencilerin İngiliz dili eğitimi alanında mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve onları bilimsel araştırma becerileri ile donatmaktır. Programda, İngiliz dili eğitimi alanındaki güncel kuram, yöntem ve uygulamalar ele alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- İngiliz dili eğitimi alanında yüksek lisans seviyesindeki kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimini geliştirmek ve derinleştirmek.
2- Çağdaş bilgi toplumunun değerlerini özümsemek.
3- Alanı ile ilgili bilimsel araştırmaları ve yenilikleri izleme, yorumlama ve uygulama becerilerine üst düzeyde hâkim olmak.
4- Uygulamalı dilbilim ve yöntembilim alanında temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapabilmek.
5- Uzmanlık gerektiren sorunları nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak inceleyebilmek.
6- Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak planlayarak çözüm yolları geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirerek uygulamak.
7- Akademik eğitim süreci içinde kuramsal ve uygulamalı olarak elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek.
8- İngiliz dilinin öğretilmesi ile ilgili özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yürütebilmek.
9- Uluslararası alanyazını izleyebilmek ve alanyazına yaptığı bilimsel araştırmalarla katkıda bulunmak.
10- Uluslar arası düzeyde iletişim becerilerine sahip olmak. Yaptığı çalışmaları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek.
11- Mesleki yaşamını akademik ortamda sürdürmek için gerekli fırsatları değerlendirebilmek.
12- Öğrenme ortamlarında ve toplum içinde, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.
13- İngilizceyi, dört temel beceri olan işitme-anlama, okuma-anlama, yazma ve konuşma bakımından Avrupa Ortak Çerçevesinde tanımlana C1 seviyesinde hâkim olmak.
14- Alanda ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki projelerde görev alabilecek yeterliklere sahip olmak.
15- Dil sınıflarında öğretmen-öğrenci ve/veya öğrenci-öğrenci iletişiminin söylev çözümlemesini farklı araştırma problemlerine yönelik yapabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ders döneminde bir vize ve final uygulanır, öğrenci tarafından yapılan sunumlar ve tez çalışmaları değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans öğretim programı “dersler” ve “tez” olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Öğrenciler, her dönem 30 AKTS ve öğretimleri boyunca 8 dersten az olmamak kaydıyla toplam 90 AKTS ders yükü ile kredisiz olarak alınan bir seminer dersini başarı ile tamamlamak ve 3. yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına başlamak zorundadır.

Mezun İstihdamı

Akademik kariyer, Mesleki gelişim, Araştırma becerileri gelişimi.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora

Eğitim Türü

Tezli Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevide DELLAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Perihan KOCAMAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İDE 5001 LANGUAGE LEARNING THEORIES AND ELT METHODOLOGY Zorunlu 3 0 6
İDE 5003 THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION Zorunlu 3 0 6
İDE 5090 SEMINAR Zorunlu 0 2 6
İDE 5501 PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS OF YOUNG LEARNERS Seçmeli 3 0 6
İDE 5503 LITERARY THEORY AND CRITICISM Seçmeli 3 0 6
İDE 5505 SYLLABUS DESIGN AND MATERIALS DEVELOPMENT/EVALUATION Seçmeli 3 0 6
İDE 5509 CONVERSATION ANALYSIS BASED LANGUAGE EDUCATION Seçmeli 3 0 6
İDE 5511 BRITISH LIFE AND CIVILIZATION Seçmeli 3 0 6
İDE 5513 POST-COLONIAL FICTION Seçmeli 3 0 6
İDE 5700 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 5090 SEMINAR Zorunlu 0 2 6
İDE 5700 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
İDE 5002 TEACHING LANGUAGE SKILLS AND CLASSROOM MANAGEMENT Zorunlu 3 0 6
İDE 5099 RESEARCH METHODS AND ETHICS Zorunlu 3 0 6
İDE 5502 ENGLISH LANGUAGE TESTING Seçmeli 3 0 6
İDE 5504 PROJECT-BASED LEARNING Seçmeli 3 0 6
İDE 5506 LITERATURE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING Seçmeli 3 0 6
İDE 5508 SELECTED TEXTS FROM CONTEMPORARY BRITISH FICTION Seçmeli 3 0 6
İDE 5510 TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNOLOGICAL SOCIETY Seçmeli 3 0 6
İDE 5512 EDUCATIONAL STATISTICS FOR LANGUAGE TEACHERS Seçmeli 2 1 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 5700 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
İDE 5000 THESIS STUDIES Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İDE 5700 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
İDE 5000 THESIS STUDIES Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Proje Geliştirme ve Yönetimi               
LANGUAGE LEARNING THEORIES AND ELT METHODOLOGY555555555555555
THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION555555555555555
SEMINAR555555555555555
PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS OF YOUNG LEARNERS555555555555555
LITERARY THEORY AND CRITICISM355455534444443
SYLLABUS DESIGN AND MATERIALS DEVELOPMENT/EVALUATION555555555555555
CONVERSATION ANALYSIS BASED LANGUAGE EDUCATION545555555555555
BRITISH LIFE AND CIVILIZATION454355555555444
POST-COLONIAL FICTION233555555545444
SPECIAL STUDIES555555555555555
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SEMINAR555 55555555555
SPECIAL STUDIES555555555555555
TEACHING LANGUAGE SKILLS AND CLASSROOM MANAGEMENT534445343544545
RESEARCH METHODS AND ETHICS235555555421452
ENGLISH LANGUAGE TESTING435455455344444
PROJECT-BASED LEARNING544445544543454
LITERATURE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING554255555554444
SELECTED TEXTS FROM CONTEMPORARY BRITISH FICTION544244444343444
TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNOLOGICAL SOCIETY555455555555555
EDUCATIONAL STATISTICS FOR LANGUAGE TEACHERS324444544532322
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SPECIAL STUDIES555555555555555
THESIS STUDIES555555555555555
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SPECIAL STUDIES555555555555555
THESIS STUDIES555555555555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık