English
Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek

Yeterlilik Koşulları

Eneji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 10 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Enerji alanında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek
2- Alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı bölümlerle işbirliği yapmak, ortak stratejiler ve projeler geliştirmek.
3- İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak
4- Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
5- Bulunduğu bölgenin enerji kaynaklarına ve ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak
6- Displinlerarası çalışmalara uygun olmak
7- Enerji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarını kullanmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Tayfun BÜKE

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Durmuş KARABACAK

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM5503 İleri Termodinamik Seçmeli 3 0 6
ESM5505 Endüstride Enerji Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ESM5507 Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması Seçmeli 3 0 6
ESM5509 Jeotermal Enerji ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ESM5511 Güç Sistemleri Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
ESM5513 Nükleer Reaktör Dinamiği Seçmeli 3 0 6
ESM5515 İleri Kompozit Malzemeler Seçmeli 3 0 6
ESM5517 İçten Yanmalı Motorlar Seçmeli 3 0 6
ESM5519 Termal Sistemlerde Ekserji Analizi Seçmeli 3 0 6
ESM5521 Isı Değiştiricileri ve Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
ESM5523 Doğal Gaz Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM5525 Güneş Enerjisi ve Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM5527 Füzyon Enerjisi-I Seçmeli 3 0 6
ESM5531 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Özel Konular Seçmeli 3 0 6
ESM5533 Isıl Sistemlerin Tasarımı, Analizi ve Optimizasyonu Seçmeli 3 0 6
ESM5535 Monte Carlo Metodu Seçmeli 3 0 6
ESM5537 Enerji Sistemleri Tasarımlarının Optimizasyonu Seçmeli 3 0 6
ESM5539 Plazma II Seçmeli 3 0 6
ESM5541 Isı ve Akışkanlar Mekaniğinde Hesaplamalı Yöntemler Seçmeli 3 0 6
ESM5543 Kompozit Malzemeler ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ESM5545 Temiz Yanma Teknolojileri Seçmeli 3 0 6
ESM5549 Mühendislik Matematiği Seçmeli 3 0 4
ESM5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FBE5090 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu 2 0 2
FBE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ESM5502 İleri Akışkanlar Mekaniği Seçmeli 3 0 6
ESM5504 İleri Isı ve Kütle Transferi Seçmeli 3 0 6
ESM5506 Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular Seçmeli 3 0 6
ESM5510 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu Seçmeli 3 0 6
ESM5512 Isı ve Akışkanlar Mekaniğinde Hesaplamalı Yöntemler Seçmeli 3 0 6
ESM5514 Radyasyondan Korunma Seçmeli 3 0 6
ESM5516 İleri Sonlu Elemanlar Metodu Seçmeli 3 0 6
ESM5518 Motorlu Taşıtlarda Alternatif Yakıtlar Seçmeli 3 0 6
ESM5520 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Eksergoekonomik Modellenmesi Seçmeli 3 0 6
ESM5522 İleri Isı Yalıtım Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ESM5526 Rüzgar Enerjisi Dönüştürme Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ESM5528 Füzyon Enerjisi-II Seçmeli 3 0 6
ESM5530 Enerji Sistemlerinde Ekserji Analizi Seçmeli 3 0 6
ESM5536 Nükleer Reaktörlerin Çevresel Etkileri Seçmeli 3 0 4
ESM5538 Plazma I Seçmeli 3 0 6
ESM5540 Sonlu Elemanlar Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ESM5542 Hidrolik Makineler ve Türbinler Seçmeli 3 0 4
ESM5544 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş Seçmeli 3 0 6
ESM5546 Kurutma Teknolojisi ve Prosesi Seçmeli 3 0 4
ESM5548 Nükleer ve Parçacık Fiziğinde Deneysel Teknikler Seçmeli 3 0 6
ESM5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ESM5801 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ESM5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
İleri Termodinamik       
Endüstride Enerji Yönetimi       
Enerji Sistemlerinde Yöneylem Araştırması       
Jeotermal Enerji ve Uygulamaları       
Güç Sistemleri Ekonomisi       
Nükleer Reaktör Dinamiği       
İleri Kompozit Malzemeler       
İçten Yanmalı Motorlar       
Termal Sistemlerde Ekserji Analizi       
Isı Değiştiricileri ve Teknolojisi       
Doğal Gaz Sistemleri       
Güneş Enerjisi ve Sistemleri       
Füzyon Enerjisi-I       
Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Özel Konular       
Isıl Sistemlerin Tasarımı, Analizi ve Optimizasyonu        
Monte Carlo Metodu        
Enerji Sistemleri Tasarımlarının Optimizasyonu        
Plazma II        
Isı ve Akışkanlar Mekaniğinde Hesaplamalı Yöntemler        
Kompozit Malzemeler ve Uygulamaları        
Temiz Yanma Teknolojileri        
Mühendislik Matematiği       
Uzmanlık Alan Dersi5445454
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik       
Proje Geliştirme ve Yönetimi       
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Seminer       
İleri Akışkanlar Mekaniği       
İleri Isı ve Kütle Transferi       
Enerji Bilim ve Teknolojilerinde Özel Konular       
Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu       
Isı ve Akışkanlar Mekaniğinde Hesaplamalı Yöntemler       
Radyasyondan Korunma       
İleri Sonlu Elemanlar Metodu       
Motorlu Taşıtlarda Alternatif Yakıtlar       
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Eksergoekonomik Modellenmesi       
İleri Isı Yalıtım Uygulamaları       
Rüzgar Enerjisi Dönüştürme Sistemleri       
Füzyon Enerjisi-II       
Enerji Sistemlerinde Ekserji Analizi        
Nükleer Reaktörlerin Çevresel Etkileri        
Plazma I        
Sonlu Elemanlar Uygulamaları        
Hidrolik Makineler ve Türbinler        
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş        
Kurutma Teknolojisi ve Prosesi        
Nükleer ve Parçacık Fiziğinde Deneysel Teknikler        
Uzmanlık Alan Dersi5445545
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi5454455
Yüksek Lisans Tezi5455445
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi5455554
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık