English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Kazanılan Derece

Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Doktora programına başvuran adayların Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmaları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve 4 tam not üzerinden en az 3.00 veya eşdeğer yüksek lisans derecesine veya buna denk bir mezuniyet notuna sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 70 standart puan almış olmaları gerekmektedir. Doktora programına kabul edilmek için yabancı dil başarı notu; YDS, YÖKDİL veya benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında en az 70 puan veya bunlara eşdeğer puanlardır. Ayrıca lisansüstü giriş sınavından en az 60 ve üzeri alan adaylar değerlendirmeye alınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Doktora Programı mezuniyet şartı en az 240 AKTS'dir.

Önceki Öğrenim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Tarihçe

Doktora programı 2015-2016 Güz Yarıyılında öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Doktora programının amacı, öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu bağlamda programımızın amacı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, uzmanlık bilgisine sahip, öğretimin etkililiğinin arttırılmasında aktif görev alabilecek yenilikçi, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştirmektir. Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Atılgan ERÖZKAN http://www.mu.edu.tr/tr/personel/atilgan Prof. Dr. Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL http://www.mu.edu.tr/tr/personel/rezancecen Doç. Dr. Aslı TAYLI http://mu.edu.tr/tr/personel/atayli Doç. Dr. Raşit AVCI http://mu.edu.tr/tr/personel/rasitavci Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ http://mu.edu.tr/tr/personel/onerckaleli Doç. Dr. Uğur DOĞAN http://mu.edu.tr/tr/personel/ugurdogan Dr. Öğr. Üyesi Halim SARICAOĞLU http://mu.edu.tr/tr/personel/hsaricaoglu

Program Yeterlilikleri

1- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında mesleki bir kimlik geliştirir ve mesleğin gerektirdiği etik kurallara uyar
2- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili yasal hakları bilir ve mesleğin gerektirdiği sorumlulukları üstlenir
3- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yaşam boyu öğrenme ilkesini amaç edinir
4- Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin verildiği kurum, kuruluş ve taraflara yönelik ihtiyaç analizleri yapar ve çerçeve programıyla bunları bütünleştirir
5- Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynaklar geliştirir
6- Bilimsel, eleştirel ve analitik düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerine sahiptir.
7- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının gerektirdiği bilgi, beceri, duyarlık ve farkındalığa sahiptir
8- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili uygulamalarda bireysel farklılıklara saygılıdır ve bireyleri koşulsuz kabul eder.
9- Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları ve kabul etmeleriyle ilgili süreçlerde bilgi, beceri ve farkındalığa sahiptir
10- Bireylerin kişisel, mesleki, eğitsel ve gelişimsel ihtiyaçlarını fark eder ve uygulamalarda bunları dikkate alır
11- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili araştırma, gözlem, sunum, uygulama ve raporlaştırma becerilerine sahiptir
12- Bireylerin kendilerini tanımaları, anlamaları ve gerçekleştirme süreçlerinde ihtiyaç duyulan yöntem, teknik ve stratejileri kullanır
13- Ani ve beklenmedik problemlere karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14- Toplumsal sorumluluk bilinciyle, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili etkinlik ve uygulamalara katılır
15- Alanıyla ilgili kendi yeterlik ve sınırlılıklarını bilir ve uygulamalarında bu noktaları dikkate alır
16- Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanıyla ilgili uygulamalarda sorumluluk alır ve işbirlikli çalışır
17- Davranış bilimlerinin farklı disiplinleriyle ilgili kuramsal perspektifleri benzerlik ve farklılıkları temelinde karşılaştırır
18- İncelediği bir problem hakkında bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için ölçme değerlendirme koşulları ders bilgi formlarında belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora Programı mezuniyet şartı en az 240 AKTS'dir. Doktora programının ders (bilim) aşaması en az dört (4) yarıyıldır.

Mezun İstihdamı

Programın çalışma alanları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programından mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde ve üniversite psikolojik danışma merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca kamu ve özel sektöre ait çeşitli işkollarındaki işyerlerinde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde de görev alabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler isterlerse doktora sonrası eğitimlerine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Atılgan ERÖZKAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Arca ADIGÜZEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
RPD 6031 Çok Değişkenli İstatistik ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 8
RPD 6099 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte İleri Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 8
RPD 6531 İleri Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri Seçmeli 3 0 8
RPD 6533 İleri Bireysel Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları Seçmeli 2 2 8
RPD 6535 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Spesifik Konularda İlgili Okul Müdahaleleri I Seçmeli 3 0 8
RPD 6537 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 8
RPD 6539 İleri Yas Danışmanlığı Seçmeli 3 0 8
RPD 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RPD 6032 İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
RPD 6532 İleri Ölçme Aracı Geliştirme Seçmeli 3 0 8
RPD 6534 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Spesifik Konularla İlgili Okul Müdahaleleri II Seçmeli 3 0 8
RPD 6536 İleri Kariyer Gelişimi ve Danışmanlığı Seçmeli 3 0 8
RPD 6538 İleri Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 8
RPD 6540 Evlilik ve Aile Danışması Seçmeli 3 0 8
RPD 6542 Çeşitli Psikolojik Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı Danışma Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RPD 6100 Seminer Zorunlu 0 2 8
RPD 6541 Krize Müdahale ve Travma Danışması Seçmeli 3 0 8
RPD 6543 Madde Yanlılığı (DIF) Seçmeli 3 0 8
RPD 6545 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
RPD 6547 Yapısal Eşitlik Modeli Seçmeli 3 0 8
RPD 6549 Çeşitli Psikolojik Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı Danışma Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
RPD 6551 İleri Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RPD 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RPD 6900 Tez Önerisine Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RPD 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RPD 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RPD 6700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RPD 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Proje Geliştirme ve Yönetimi                  
Çok Değişkenli İstatistik ve Uygulamaları113152111141111113
Psikolojik Danışma ve Rehberlikte İleri Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği111131111151111114
İleri Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri232114455423334331
İleri Bireysel Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları443113555525324421
Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Spesifik Konularda İlgili Okul Müdahaleleri I444512444444332311
Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışma133113555215225433
İleri Yas Danışmanlığı444411455552333321
Uzmanlık Alan Dersi224235211151111114
                   
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Uzmanlık Alan Dersi224235211151111114
İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları443113555314223311
İleri Ölçme Aracı Geliştirme111152111241111113
Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Spesifik Konularla İlgili Okul Müdahaleleri II444412555513333321
İleri Kariyer Gelişimi ve Danışmanlığı4434 1343314123321
İleri Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma 443111555521432232
Evlilik ve Aile Danışması443114555213223332
Çeşitli Psikolojik Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı Danışma213114554321123422
                   
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Uzmanlık Alan Dersi224235211151111114
Seminer222224111115111113
Krize Müdahale ve Travma Danışması333112555413531111
Madde Yanlılığı (DIF)222342222222222234
Evlilik ve Aile Danışmanlığı Uygulamaları333112555525213321
Yapısal Eşitlik Modeli111134111141111113
Çeşitli Psikolojik Bozukluklarda Bilişsel Davranışçı Danışma Uygulamaları213114554321123422
İleri Nitel Araştırma Yöntemleri111123322253111113
                   
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Uzmanlık Alan Dersi224235211151111114
Yeterlik Sınavına Hazırlık555555555555555555
                   
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Uzmanlık Alan Dersi224235211151111114
Tez Önerisine Hazırlık1151151111111 5115
                   
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Uzmanlık Alan Dersi224235211151111114
Tez Çalışması (1.TİK)115115111111115115
                   
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Uzmanlık Alan Dersi224235211151111114
Tez Çalışması (2.TİK)115115111111115115
                   
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Uzmanlık Alan Dersi224235211151111114
Tez Çalışması (3.TİK)115115111111115115
                   
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık