English
Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Enerji Yüksek Lisans Mezunu

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 55 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek.

Yeterlilik Koşulları

Eneji Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Enerji Anabilim Dalı (ABD) Yüksek Lisans Programı 2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Geniş ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde saygın ve tercih edilen çok disiplinli bir yüksek lisans programıdır.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 10 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır. http://www.uik.mu.edu.tr/

Program Yeterlilikleri

1- Kendi özgün fikirlerini özgürce ifade etme, her tür kaynaktan ulaşılan bilgiye bilimsel şüphecilikle yaklaşma cesaretine sahip olma ve kendisininki de dahil olmak üzere her türlü fikri sorgulayabilme bilinci kazandırmak
2- Enerji alanında üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek.
3- Alanındaki yurtiçi ve yurtdışı programlarla işbirliği yapmak, ortak faaliyetler, stratejiler ve projeler geliştirmek.
4- İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak
5- Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
6- Bulunduğu bölgenin enerji kaynaklarına ve ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak
7- Displinlerarası çalışmalara uygun olmak
8- Enerji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarını kullanmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Enerji Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız enerji kaynaklarının incelenmesinden, üretimine yönelik farklı iş sahalarında yer alabilirler. Mezunlarının enerji konularında her türlü sorunu uzun solukta çözebilecek kültüre, yenilikçi karaktere, en son teknoloji bilgilerine ve mühendislik becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. "Sürdürülebilirlik için sürdürülebilir enerji" stratejilerini ve yol haritalarını geniş bir işbirliği ve yenilikçilik platformunda oluşturabilecek mühendislik kültürünün de verilmesi bu hedefler arasında yer almaktadır. Bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde akademik faaliyetlerini yürüten Enerji ABD, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan proje çalışmalarını lisansüstü tezlere dönüştürerek çağın gerekleriyle uyumlu bir eğitim imkanı sunar. Öğrencilerin özel sektörde çalışacakları konuları, akademik anlamda pekiştirebilecekleri bir eğitim imkanı sağlamayı hedefler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hülya KARA SUBAŞAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Hülya KARA SUBAŞAT

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENR5001 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Zorunlu 3 0 4
ENR5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ENR5503 Elektrokimyasal Depolayıcılar Seçmeli 3 0 6
ENR5515 Enerji Projeleri Seçmeli 3 0 6
ENR5517 Uygulamalı Matematik Seçmeli 3 0 6
ENR5525 Enerji Depolama ve Çevirimi İçin Malzeme ve Sistemler Seçmeli 3 0 6
ENR5527 Enerji Uygulamaları İçin Malzeme Karakterizasyonu Seçmeli 3 0 6
ENR5529 Enerji Uygulamaları için Malzeme Bilimi Seçmeli 3 0 6
ENR5531 Nanoliflerin Üretim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
ENR5533 Nanoliflerin Karakterizasyon Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ENR5535 Nanomalzemelerin Enerji Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ENR5537 Yakıt Hücreleri Seçmeli 3 0 6
ENR5539 Geri Dönüşüm ve Enerji Kazanımı Seçmeli 3 0 6
ENR5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FBE5090 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu 2 0 2
FBE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENR5520 Biyokütle Enerjisi Seçmeli 3 0 6
ENR5526 Bilgisayar Destekli Karar Süreci Seçmeli 3 0 6
ENR5538 Dünya Enerji Kaynakları Seçmeli 3 0 6
ENR5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENR5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ENR5801 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENR5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Yenilenebilir Enerji Kaynakları44444444
Seminer54445433
Elektrokimyasal Depolayıcılar44444 44
Enerji Projeleri44444444
Uygulamalı Matematik44444444
Enerji Depolama ve Çevirimi İçin Malzeme ve Sistemler 44444444
Enerji Uygulamaları İçin Malzeme Karakterizasyonu         
Enerji Uygulamaları için Malzeme Bilimi         
Nanoliflerin Üretim Teknikleri         
Nanoliflerin Karakterizasyon Yöntemleri         
Nanomalzemelerin Enerji Uygulamaları         
Yakıt Hücreleri         
Geri Dönüşüm ve Enerji Kazanımı         
Uzmanlık Alan Dersi54454545
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik        
Proje Geliştirme ve Yönetimi        
         
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Biyokütle Enerjisi44444444
Bilgisayar Destekli Karar Süreci44444444
Dünya Enerji Kaynakları44444444
Uzmanlık Alan Dersi        
         
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Uzmanlık Alan Dersi44444444
Yüksek Lisans Tezi         
         
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8
Uzmanlık Alan Dersi44444444
         
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık