English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Doktora

Kazanılan Derece

Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

a) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı çatısı altında Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalından tezli yüksek lisans diplomasına ve 4 tam not üzerinden en az 2.75 veya buna denk bir mezuniyet notuna sahip olmaları, b) ALES’ten Eşit ağırlık puan türünden en az 65 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, c) YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 standart puan almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora Programı mezuniyet şartı en az 240 AKTS kredisidir

Önceki Öğrenim

Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Tarihçe

Doktora programı 2014-2015 bahar yarı yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Doktora Programı

Program Yeterlilikleri

1- “Eğitim Bilimleri” ve “Eğitim Programları ve Öğretim” alanıyla ilgili temel kavramları tanıyabilme
2- Eğitim ve öğretimle ilgili konu, kavram ve süreçleri açıklayabilme.
3- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme.
4- İncelediği bir problem hakkında bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme.
5- Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalı ile ilgili alt konuları inceleyebilme.
6- Mesleki çalışmalarında bilimsel araştırma bilgi ve becerilerini en üst düzeyde kullanabilme.
7- Program geliştirme ve değerlendirme alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yer alan sorunları, gelişmeleri ve yenilikleri değerlendirebilme.
8- Mesleki çalışmalarında bilimsel etik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirebilme.
9- Türkiye’de ve Dünya’da uygulanan örgün ve yaygın eğitim programlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme.
10- Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan araştırmaları takip edip değerlendirebilme.
11- Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirebilme.
12- Program geliştirme ve öğretim alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
13- Bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistikî analizler konusunda uygulama yeterliliği kazanabilme.
14- Öğrenme konusundaki bireysel ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık kazanabilme.
15- Öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarını amaçları doğrultusunda planlayıp yönetebilme.
16- Yabancı dili etkili bir biçimde kullanabilme.
17- Toplumsal sorumluluk duygusu çerçevesinde mesleki proje ve etkinlikler planlayıp uygulayabilme.
18- Alanla ilgili bütünsel bir gelişim gösterebilme.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için ölçme değerlendirme koşulları ders bilgi formlarında belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programından mezun olmak için asgari; 240 AKTS kredisi (1 zorunlu ders + 7 seçmeli ders + Uzmanlık alan dersleri + 1 seminer + Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi + Tez Önerisine Hazırlık + Doktora Tez Çalışması I + Doktora Tez Çalışması II + Doktora Tez Çalışması III = 240 AKTS) almış olmak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

...

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler isterlerse doktora sonrası eğitimlerine devam edebilirler

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Salih UŞUN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Güler GÖÇEN KABARAN (gulergocen@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
EPÖ 6099 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 8
EPÖ 6525 İLERİ EĞİTİM İSTATİSTİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6527 PROGRAM GELİŞTİRMEDE MODELLER VE YENİ YÖNELİMLER Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6529 EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6531 EĞİTİM PROJELERİ İNCELEME VE GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6533 ÖĞRENME TEORİLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 6524 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6526 PROGRAM DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIM VE MODELLER Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6528 YÜKSEKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6530 UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6532 DUYUŞSAL ÖĞRENME ÜRÜNLERİ VE ÖĞRETİM Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6534 KARŞILAŞTIRMALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6536 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 6100 SEMİNER Zorunlu 0 2 8
EPÖ 6535 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6537 ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6539 PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ALAN ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6541 ÖĞRETİM TASARIMLARI Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6543 DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SORUNU Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6545 ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİ VE MODELLERİ Seçmeli 3 0 8
EPÖ 6547 EĞİTİMSEL NÖROBİLİM Seçmeli 3 0 8
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 6800 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 6900 TEZ ÖNERİSİNE HAZIRLIK Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 6901 TEZ ÇALIŞMASI (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 6902 TEZ ÇALIŞMASI (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 6700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 6903 TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Proje Geliştirme ve Yönetimi                  
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ352342141343122513
İLERİ EĞİTİM İSTATİSTİĞİ UYGULAMALARI 324333343344533333
PROGRAM GELİŞTİRMEDE MODELLER VE YENİ YÖNELİMLER312511531114221254
EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ321521552325312122
EĞİTİM PROJELERİ İNCELEME VE GELİŞTİRME233151151351245123
ÖĞRENME TEORİLERİ VE UYGULAMALARI434422132252111431
UZMANLIK ALAN DERSİ412233112423441245
                   
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
UZMANLIK ALAN DERSİ131351234512342354
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ423135243423151412
PROGRAM DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIM VE MODELLER113511541112221251
YÜKSEKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME542233152413142533
UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA2332311 1331245123
DUYUŞSAL ÖĞRENME ÜRÜNLERİ VE ÖĞRETİM352332132333132513
KARŞILAŞTIRMALI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARI434422132252111431
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI312511431114221234
                   
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
UZMANLIK ALAN DERSİ412233112423441245
SEMİNER435422133252111431
AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ324252341231425334
ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ323155253523152413
PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ALAN ARAŞTIRMALARI444245444533242314
ÖĞRETİM TASARIMLARI212531531124221354
DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SORUNU233151251351235223
ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİ VE MODELLERİ352342142313122513
EĞİTİMSEL NÖROBİLİM445444534245444445
                   
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
UZMANLIK ALAN DERSİ412233112423441245
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK555545545455555555
                   
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
UZMANLIK ALAN DERSİ4122331124234412 5
TEZ ÖNERİSİNE HAZIRLIK555545555455555555
                   
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
UZMANLIK ALAN DERSİ412233112423441245
TEZ ÇALIŞMASI (1.TİK)555545555555555555
                   
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
UZMANLIK ALAN DERSİ412233112423441245
TEZ ÇALIŞMASI (2.TİK)555545555555555555
                   
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
UZMANLIK ALAN DERSİ412233112423441245
TEZ ÇALIŞMASI (3.TİK)555545555555555555
                   
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık