English
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) MF 4 (Matematik - Fen 4) puan türüne göre yerleştirme

Yeterlilik Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) MF 4 (Matematik - Fen 4) puan türüne göre yerleştirme

Önceki Öğrenim

Lise mezuniyeti.

Tarihçe

Bölümümüz 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarımızı 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda verebileceğiz.

Program Profili

Bölümümüze her yıl yaklaşık 70 öğrenci katılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz aktif olarak Erasmus ve Farabi programlarından faydalanmakta ve yine bu programlarla konuk öğrencilerimiz olmaktadır. Bölüm derslerinin hepsi İngilizcedir. 3. sınıftan itibaren müfredatın çoğunluğunu seçmeli dersler oluşturmakta ve öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliğinin değişik alanlarında özelleşmeye ve mühendislik dışı alanlarda da bilgi sahibi olmaya özendirilmektedir. Derslerde kullanılan programlar açık yazılımdır ve öğrenciler bu felsefeye aşina kılınmaya çalışılmaktadır. Teknik derslerde verilen bol sayıda ödev ve projelerle mezunlarımızın hem teorik hem uygulama yönlerinin güçlü olması hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik ve fen bilimleri alanlarında genel mühendislik ile ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanır.
2- Bilgisayar bilimi alanındaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3- Bilgisayar bilimleri ve bilişimin karmaşık problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve çözer; bu amaçla uygun analiz, modelleme ve çözüm yöntemlerini seçer ve uygular.
4- Bilgisayar bilimleri ve bilişimin karmaşık problemlerinin çözümlerini elde etmek, var olan çözümleri iyileştirebilmek amacıyla deneysel ortamlar tasarlar, gerekli verileri toplar, düzenler, deneyleri gerçekleştirir ve çıkan bulguları analiz eder.
5- Öğrendiği uygulamalı ve kuramsal bilgiler, bilgi ve iletişim teknolojileri arasından belli bir bilgisayar bilimi veya bilişim probleminin çözümü için uygun olanları seçer ve kullanır.
6- Bilgisayar tabanlı sistemlerde, belli bir gereksinimi karşılayacak karmaşık sistem, alt sistem, bileşen ve süreçleri gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlar ve ortaya çıkacak uygulamanın yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.
7- Disiplinler arası problemler üzerinde de edindiği becerileri kullanır. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
8- Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar. İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak sürekli mesleki gelişimin ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki güncel bilgileri, gelişmeleri, yeni teknolojileri takip eder, gerektiğinde Türkçe bilmeyen meslektaşları ile iletişim kurar. Kazandığı iletişim yeteneklerini etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve almada kullanır.
9- Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlarda ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, güvenlik, bireysel özgürlükler, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda doğurabileceği etkilerin bilincindedir. Tasarladığı karmaşık sistem ve süreçlerde kısıt olarak bu etkileri ve bunların hukuki yönlerini göz önüne alır.
10- İş hayatıyla ilgili olarak proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar, yenilikçilik, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda farkındalığa sahip olur.
11- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Değerlendirme için iki yazılı sınavın (ara sınav ve final) yanısıra ödevler, projeler ve sunumlar %20-30 oranında kullanılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Müfredatımızdaki 240.0 AKTS yüke karşılık gelen dersleri başarıyla tamamlamış olmak ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gibi diğer üniversite şartlarını yerine getirmiş olmak.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın Bilgisayar Mühendisliği, Programcı, Yazılım Mühendisliği olarak istihdam edilmelerini beklemekteyiz. Eğitim dilinin ingilizce oluşu bu konuda mezun öğrencilerimize büyük avantaj sağlamaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler,Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde,ilintili yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Kılıç

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Özgür Kılıç

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Introduction to Computer Science            
Programming Fundamentals35233111111
Academic Writing and Oral Presentation Skills I      4511 
Occupational Health and Safety I           
Calculus I5112111111 
General Physics I5344223221 
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Introduction to Object Oriented Programming25233411111
Social and Professional Issues in Computer Science12111415555
Occupational Health and Safety II           
Calculus II5112111111 
Basic Linear Algebra for Engineers5233222322 
General Physics II5344223221 
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Data Structures and Algorithms3554441111 
Discrete Computational Structures5423331111 
Digital Logic Design5311113111 
General Chemistry           
Differential Equations5112111111 
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Programming Language Concepts1524442111 
Statistics and Probability for Engineers5114211111 
Design and Analysis of Algorithms4552311111 
Computer Organization35211111111
Operating Systems1521131111 
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles of Kemal Ataturk I1111111111 
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I           
Computer Networks2431131121 
Summer Practice I1222335423 
Web Development and Programming1333344122 
Artificial Intelligence3433323111 
Mobile Application Development2433341132 
Introduction to Computer Graphics1341221111 
Turkish I1111111511 
TURKISH I           
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles of Kemal Ataturk II1111111111 
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II           
Software Engineering1554453111 
Introduction to Embedded Systems           
Dynamic Web Programming1333344112 
Evolutionary Computation2333323111 
Statistical Computing3335324111 
Applied Machine Learning1345433111 
Natural Language Processing2333415121 
Information Retrieval Systems1334413121 
Computer and Network Security1332121131 
Web Mining1354343232 
Decentralized Systems and Applications            
Network Programming           
Fundamentals of Game Programming            
Academic Writing and Oral Presentation Skills II    1 4511 
Turkish II1111111511 
TURKISH II           
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Formal Languages and Abstract Machines3521211111 
Senior Design Project I5555555555 
Summer Practice II122245 423 
Software Design Patterns1454451111 
Operations Research4354444121 
Modeling and Simulation2354344121 
Data Science and Analytics 5     445  
Introduction to Bioinformatics3333415131 
Distributed Computing1342221111 
Advanced Computer Networks1331111121 
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Senior Design Project II5555555555 
Software Validation, Verification and Testing1444541111 
Fundamental Image Processing Techniques2333413111 
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık