English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksel Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2003-2004 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında açılmış ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. Yüksek lisans programına başvurmak için adayların üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği Programlarından diploma genel not ortalamasının 4 tam puan üzerinden 2.30 puan veya 100 tam not üzerinden en az 65 veya eşdeğeri mezuniyet diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu lisans programı türünden ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat notunun % 30’u toplanarak elde edilen puanların en az 60 olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Bu programda alınmış olan en az 10 teorik ders (60 kredi) sonrası öğrenciler, uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez çalışmalarını sunarak mezun olabilmektedir.

Önceki Öğrenim

Başka bir yüksek öğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Tarihçe

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı açılmış ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Süreç boyunca, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programının genel amaçları doğrultusunda hedeflenen, bu alandaki yeni ve güncel çalışmaları takip etmek, alana katkı sağlamak ve tüm bilim dallarının gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek, zenginleştirmek vb. durum ve özelliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar hedefler paralelinde devam etmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Türkçe öğretimine uygun program geliştirme.
2- Türkçe öğretim sürecine uygun ögün materyal geliştirebilme.
3- Türkçe öğretiminde bilgisayar ortamını kullanabilme, sonuçları değerlendirebilme.
4- Türkçe öğretiminde öğrenme alanlarında kavramlaştırma yapabilme.
5- Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilme.
6- Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını yorumlama ve geri bildirim yapabilme.
7- Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını uygulamaya yansıtabilme.
8- Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme.
9- Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
10- En az bir yabancı dilde Türk Dili ve Eğitimi alanında literatürünü takip edebilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda sınav değerlendirme kuralları her bir ders için farklılık göstermektedir. Her bir dersin iş yükü ve içeriği değişiklik gösterebilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu program tezli olup toplam altmış (60) krediden az olmamak koşuluyla en az on (10) adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Mezun İstihdamı

Bu yüksek lisans programından mezun olanlar, bilim uzmanı unvanına erişmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu alanda yüksek lisans mezunu olanlar, yine aynı alanda giriş sınavında yeterli bulunması koşuluyla doktora eğitimi alabilmektedir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans (Normal Öğretim)

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Sibel TURHAN TUNA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Gülan KALI

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
EBE 5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TEB 5001 TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE FONETİK SENTAKS İLİŞKİSİ Zorunlu 3 0 6
TEB 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
TEB 5099 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 6
TEB 5501 TÜRKÇE EĞİTİMİNİN PROBLEMLERİ VE ÇIKIŞ YOLLARI Seçmeli 3 0 6
TEB 5503 TARİHİ TÜRK METİNLERİNDE DEĞERLER VE EĞİTİM Seçmeli 3 0 6
TEB 5509 YABANCI DİL ÖĞRETİM METODLARI Seçmeli 3 0 6
TEB 5511 FONETİK PSİKO-SEMANTİK İLİŞKİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5513 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5515 DİL VE FELSEFE Seçmeli 3 0 6
TEB 5517 DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENME ALANLARI İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5521 TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 6
TEB 5523 YENİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNDE ANLATIM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5525 ANLAMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5527 DİL EĞİTİMİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 6
TEB 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
TEB 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 5502 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ METİNLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5504 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENME KURAMLARI Seçmeli 3 0 6
TEB 5506 TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ DEĞERLER VE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5508 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 6
TEB 5512 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE EDEBİ METİNLER Seçmeli 3 0 6
TEB 5518 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5520 TÜRKÇEDE ÖĞRENME EŞİKLERİ Seçmeli 2 2 6
TEB 5522 TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE SENTAKS-SEMANTİK İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5524 ANLATMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
TEB 5526 ÖĞRETMENLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 3 0 6
TEB 5528 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TEB 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
TEB 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
SEMİNER          
Proje Geliştirme ve Yönetimi          
TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE FONETİK SENTAKS İLİŞKİSİ5444321221
SEMİNER2554444554
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ1411111421
TÜRKÇE EĞİTİMİNİN PROBLEMLERİ VE ÇIKIŞ YOLLARI1222255411
TARİHİ TÜRK METİNLERİNDE DEĞERLER VE EĞİTİM4222123334
YABANCI DİL ÖĞRETİM METODLARI1222333334
FONETİK PSİKO-SEMANTİK İLİŞKİLİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ1233333344
ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ1244233333
DİL VE FELSEFE1411354143
DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENME ALANLARI İLİŞKİSİ1431144444
TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI ARAŞTIRMALARI1223234555
YENİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİNDE ANLATIM TEKNİKLERİ1244444544
ANLAMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ1513542124
DİL EĞİTİMİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ4233455411
UZMANLIK ALAN DERSİ1225555555
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
SEMİNER1222455551
UZMANLIK ALAN DERSİ5452545354
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ METİNLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ5554444443
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENME KURAMLARI4454521231
TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ DEĞERLER VE EĞİTİMİ1223333222
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME5455454232
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE EDEBİ METİNLER5453215423
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ5454523212
TÜRKÇEDE ÖĞRENME EŞİKLERİ3254523251
TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE SENTAKS-SEMANTİK İLİŞKİSİ5454523212
ANLATMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ1223344555
ÖĞRETMENLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET5533221224
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS5422324122
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
UZMANLIK ALAN DERSİ5454521232
TEZ ÇALIŞMASI5454545454
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
UZMANLIK ALAN DERSİ5454545212
TEZ ÇALIŞMASI5454542545
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık