English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Histoloji ve Embriyoloji alanında tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için, belirli fakültelerin lisans diplomasına sahip olmak, Üniversitemiz senatosu tarafından her dönem belirlenen ve ilanda belirtilen lisans mezuniyet notuna, sayısal ALES veya TUS derecesine ve İngilizce seviyesine sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların bilim sınavına alınacakları yer ve tarih belirtilir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 120 AKTS) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 1 seminer vermek, alanında hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak gerekir

Önceki Öğrenim

Yüksek lisans eğitimine başlayan öğrencilerim önceki öğrenimleri uyum komisyonunun onayı ile tanınabilir

Tarihçe

Anabilim Dalımız 2013-2014 eğitim - öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans programında histolojik inceleme teknikleri,insan organizmasındaki hücre, doku ve sistemleri oluşturan dokuların ince yapıları ile insanın tek hücreli zigottan doğuma kadar geçirdiği evreler öğrenilir.

Program Yeterlilikleri

1- İnsan hücresinin temel yapısal özelliklerini işlevleri ile ilişkili olarak bilir.
2- Dört temel dokuyu oluşturan hücrelerin ve hücrelerarası maddenin makroskopik ve mikroskopik özelliklerini işlevleri ile ilişkili olarak bilir.
3- Organizmadaki sistemleri oluşturan bütün organların histolojik yapılarını tanır.
4- Gametogenezis, ovulasyon, fertilizasyon basamaklarını bilir
5- Gelişimin ilk, ikinci, üçüncü, dördüncü haftalarını, embriyonik ve fötal gelişimi bilir
6- Fötal zarlar ve plasenta gelişimini, çoğul gebelikleri bilir
7- Konjenital anomalileri bilir.
8- Histolojik teknikleri (ışık, elektron mikroskopi, immünhistokimya) bilir
9- Bilimsel araştırma metodlarını bilir
10- Yayın etiğini bilir

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Histoloji ve Embriyoloji yüksek lisans programında değerlendirmeler ara sınav ve dönem sonu sınavı ile yapılır. Ara sınavın %40' dönem sonu sınavın %60'ı alınarak başarı notu hesaplanır. Ayrıca gerekli durumlarda mazeret sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 120 AKTS) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 1 seminer vermek, alanında hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak gerekir

Mezun İstihdamı

Histoloji ve Embriyoloji doktorasına başvurabilirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Histoloji ve Embriyoloji doktorasına başvurabilirler

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feral Öztürk

Bölüm AKTS Koordinatörü

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feral Öztürk

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİS5001 Hücre Histolojisi Zorunlu 2 0 6
HİS5003 Doku Histolojisi Zorunlu 2 0 6
HİS5501 Histokimyasal Teknikler Seçmeli 2 0 6
HİS5503 Elektron Mikroskop Teknikleri Seçmeli 2 0 6
HİS5505 Embriyolojiye Giriş Seçmeli 1 0 6
HİS5507 Histolojik Teknikler Seçmeli 2 0 6
HİS5509 Laboratuvar Güvenliği Seçmeli 2 0 6
HİS5511 İmmünohistokimya Seçmeli 2 0 6
HİS5513 Hücre Kültür Teknikleri Seçmeli 2 0 6
HİS5515 Hücre Hasarı ve Ölümü Seçmeli 2 0 6
HİS5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SABE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİS5002 Sistemler Histolojisi I (Sindirim ve Lenfoid Sistemler) Zorunlu 2 0 6
HİS5004 Genel Embriyoloji Zorunlu 2 0 6
HİS5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
HİS5502 Konjenital Anomaliler Seçmeli 2 0 6
HİS5504 Sistemler Histolojisi II (Solunum, Dolaşım, Deri ve Sinir Sistemleri) Seçmeli 2 0 6
HİS5506 Sistemler Histolojisi III (Ürogenital ve Endokrin Sistemler) Seçmeli 2 0 6
HİS5508 Baş Boyun Gelişimi Seçmeli 2 0 6
HİS5510 Dolaşım Sistemi Gelişimi Seçmeli 2 0 6
HİS5512 Duyu Histolojisi ve Embriyolojisi Seçmeli 2 0 6
HİS5514 Plasenta Yapısı ve Gelişimi Seçmeli 2 0 6
HİS5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİS5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
HİS5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HİS5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Hücre Histolojisi5431111   
Doku Histolojisi5551111   
Histokimyasal Teknikler4441111   
Elektron Mikroskop Teknikleri4441111   
Embriyolojiye Giriş3225555   
Histolojik Teknikler4441111   
Laboratuvar Güvenliği3211111411
İmmünohistokimya3331111521
Hücre Kültür Teknikleri4443333544
Hücre Hasarı ve Ölümü5533333411
Uzmanlık Alan Dersi4444244   
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği          
Proje Geliştirme ve Yönetimi          
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Sistemler Histolojisi I (Sindirim ve Lenfoid Sistemler)5553333   
Genel Embriyoloji3225555   
Seminer4444244245
Konjenital Anomaliler 4345555111
Sistemler Histolojisi II (Solunum, Dolaşım, Deri ve Sinir Sistemleri)4453333111
Sistemler Histolojisi III (Ürogenital ve Endokrin Sistemler)5553333111
Baş Boyun Gelişimi2234544321
Dolaşım Sistemi Gelişimi3444554111
Duyu Histolojisi ve Embriyolojisi5555554311
Uzmanlık Alan Dersi4444244235
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması5555555555
Uzmanlık Alan Dersi4444244235
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi4444244235
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık