English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans (Master-Msc) Derecesi

Kabul Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Anabilim dalı kabul koşulları geçerlidir ve her dönem ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen ders kredisini almış olmak ve mezuniyet not ortalamasına sahip olmak (yüksek lisans/master).

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Lisansüstü Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2019 tarihinde açılmıştır. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan AKTS toplamı en az 120'dir. Mezun öğrencilere Uzman Halk Sağlığı Hemşiresi (Msc) unvanı verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Halk sağlığı hemşiresinin temel kavram ve felsefesini kavrar
2- Halk sağlığı hemşiresinin rol ve işlevlerini kullanır ve geliştirir
3- Halk sağlığı hemşireliğinde yaygın olarak kullanılan model/kuramların önemini kavrar.
4- Halk sağlığı ve diğer disiplinlerden edindiği bilgileri bütünleştirerek halk sağlığı hemşireliği uygulama alanlarında kullanır.
5- Bütüncü bakış açısıyla birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarını belirler ve sorunların çözümünde toplumsal kaynakları kullanır ve sektörlerarası işbirliği yapar
6- Halk sağlığı hemşireliği alanına katkı yapacak araştırmalar yapar.
7- Halk sağlığı hemşireliği alanındaki güncel gelişimleri izler ve uygulama alanlarına aktarır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Halk Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan AKTS toplamı en az 120'dir

Mezun İstihdamı

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, öğrencilere Halk Sağlığı Hemşireliği alanında mezuniyet sonrası eğitim yapma olanağı ve bu alanda uzman hemşire olarak İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Bakım Birimi, Toplum Sağlığı Merkezi ve benzeri birinci basamak sağlık birimlerinde görev yapma olanağı sunacaktır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Örgün, yüz yüze Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, kritik düşünme ve karar vermeyi bilen, araştırma sonuçlarından elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasında, toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede, sağlık bakım sistemine yenilik getirmede interdisipliner çalışma bilgi ve becerilerine sahip olan mezunlar yetiştirmektedir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Media SUBAŞI BAYBUĞA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Selda CERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5001 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I Zorunlu 2 0 4
HEM5003 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 4
HSH5005 Halk Sağlığı Hemşireliği I Zorunlu 3 8 8
HSH5503 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 4
HSH5505 Sağlığı Geliştirme Seçmeli 2 0 4
HSH5507 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 4
HSH5509 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HSH5511 Çevre Sağlığı Seçmeli 2 0 4
HSH5513 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 4
HSH5515 Halk Sağlığı Hemşireliğinde İletişim ve Süreçler Seçmeli 2 0 4
HSH5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5002 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II Zorunlu 2 0 4
HSH5006 Halk Sağlığı Hemşireliği II Zorunlu 3 8 6
HSH5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
HSH5504 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 4
HSH5506 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HSH5508 İş Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HSH5510 Kültürlerarası Hemşirelik Seçmeli 2 0 4
HSH5512 Geriatri Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HSH5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
HSH5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I5433433
Biyoistatistik5555555
Halk Sağlığı Hemşireliği I5555555
Epidemiyoloji       
Sağlığı Geliştirme5544444
Aile Sağlığı       
Evde Bakım Hemşireliği       
Çevre Sağlığı       
Sağlık Turizmi ve Hemşirelik       
Halk Sağlığı Hemşireliğinde İletişim ve Süreçler       
Uzmanlık Alan Dersi554 544
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği       
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II5544545
Halk Sağlığı Hemşireliği II5555555
Seminer5455454
Sağlık Politikaları ve Hemşirelik5454545
Okul Sağlığı Hemşireliği5454554
İş Sağlığı Hemşireliği5555555
Kültürlerarası Hemşirelik5555555
Geriatri Hemşireliği       
Uzmanlık Alan Dersi5545544
Proje Geliştirme ve Yönetimi       
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Tez Çalışması5555555
Uzmanlık Alan Dersi5545544
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi5545544
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık