English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Psikiyatri Hemşireliğinde Yüksek Lisans (master/Msc) Derecesi

Kabul Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Anabilim dalı kabul koşulları geçerlidir ve her dönem ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen ders kredisini almış olmak ve mezuniyet not ortalamasına sahip olmak (yüksek lisans/master).

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Lisansüstü Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Psikiyatri Hemşireliği yüksek lisans programı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararıyla 17.07.2019 tarihinde açılmıştır. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan AKTS toplamı en az 120'dir. Mezun öğrencilere Uzman Psikiyatri Hemşiresi (Msc) unvanı verilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Psikiyatri hemşireliğine özgü temel olan kavram ve ilkeleri geliştirebilme
2- Psikiyatri hemşireliğini ve ruhsal hastalıkları biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bütüncül bir yaklaşımla ele alabilme
3- Psikiyatri hemşireliği ve ruhsal hastalıklarla ilgili, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici, birey merkezli hemşirelik bakımını kapsamlı olarak planlayıp uygulayabilme
4- Psikiyatri hemşireliği ve ruhsal hastalıklarla ilişkin güncel bilgiye sahip olma, elde ettiği bilgileri yorumlayıp, analiz ve sentez edebilme
5- hemşireliği ve ruhsal hastalıklara ilişkin bireysel hemşirelik bakım felsefesini oluşturabilme
6- Psikiyatri hemşireliği alanında kanıta dayalı, multidisipliner, özgün bilimsel araştırma yapabilme/yaptırabilme
7- Ülkemizdeki psikiyatri hemşireliği ve ruhsal hastalıklara ilişkin sorunları kavrayabilme
8- Toplumsal cinsiyet bakış açısının, psikiyatri hemşireliği ve ruhsal hastalıklara ilişkin yansımalarını analiz edebilme ve soruna yönelik çözüm önerileri üretebilme
9- Psikiyatri hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve ulusal ve uluslararası alanlarda uygulayabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan AKTS toplamı en az 120'dir

Mezun İstihdamı

Psikiyatri Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Örgün Yüz yüze • Psikiyatri hemşireliği/hemşireliğin kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik/psikiyatri hemşireliği öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini hemşirelik/psikiyatri hemşireliği alanında kullanabilen bilim uzmanı psikiyatri hemşireleri yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nezihe BULUT UĞURLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Havva AKPINAR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5901 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I Seçmeli 2 0 4
PSH5001 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I Zorunlu 3 8 10
PSH5501 Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri I Seçmeli 2 0 4
PSH5503 Psikiyatri Hemşireliğinde Etik I Seçmeli 2 0 4
PSH5505 Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
PSH5507 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 2 0 4
PSH5509 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Seçmeli 2 0 4
PSH5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SABE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5802 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 4
HEM5902 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II Seçmeli 2 0 4
PSH5002 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II Zorunlu 3 8 10
PSH5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
PSH5502 Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri Seçmeli 2 0 4
PSH5504 Psikiyatri Hemşireliğinde Etik II Seçmeli 2 0 4
PSH5506 Psikofarmakoloji Seçmeli 2 0 4
PSH5508 Grup Psikoterapileri Seçmeli 2 0 4
PSH5510 Psikoonkoloji Seçmeli 2 0 4
PSH5512 Çocuk İhmali ve İstismarı Seçmeli 2 0 4
PSH5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSH5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
PSH5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSH5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I455444554
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I555555555
Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri I55555 554
Psikiyatri Hemşireliğinde Etik I554544445
Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği555555444
Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi555555555
Sağlık Hizmetlerinde İletişim555555444
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği         
Proje Geliştirme ve Yönetimi333335555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Biyoistatistik333445444
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II554455544
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II555555555
Seminer555555555
Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri555554554
Psikiyatri Hemşireliğinde Etik II454545454
Psikofarmakoloji555555544
Grup Psikoterapileri555554545
Psikoonkoloji555555555
Çocuk İhmali ve İstismarı555555454
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık