English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora

Kazanılan Derece

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora (Ph. D.)

Kabul Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Anabilim dalı kabul koşulları geçerlidir ve her dönem ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen ders kredisini almış olmak ve mezuniyet not ortalamasına sahip olmak (doktora).

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Lisansüstü Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı 2020'de açılmış olup, ilk kez 2020-2021 Güz Döneminde öğrenci almıştır.

Program Profili

Halk Sağlığı Hemşireliği doktora programı, 4 ders ve 4 tez yarıyılı içeren toplamda 4 yıllık bir lisansüstü eğitim programıdır. Başarıyla tamamlanan ders dönemi sonrasında, doktora yeterlilik sınavını başaranlar doktora tezlerini de tamamladıklarında Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora (Ph. D.) derecesini almaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Birey,aile ve topluma yönelik hizmetlerde ileri halk sağlığı hemşireliği ilkelerini kavrar.
2- Güncel gelişmeleri dikkate alarak halk sağlığı hemşiresinin rol ve işlevlerini kullanır ve geliştirir.
3- Halk sağlığı hemşireliğinde yaygın olarak kullanılan model/kuramların önemini kavrar
4- Halk sağlığı ve diğer disiplinlerden edindiği bilgileri bütünleştirerek halk sağlığı hemşireliği uygulama alanlarında kullanır.
5- Bütüncü bakış açısıyla birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarını belirler ve sorunların çözümünde toplumsal kaynakları kullanır ve sektörlerarası işbirliği yapar.
6- Halk sağlığı hemşireliği alanına katkı yapacak araştırmalar yapar
7- Halk sağlığı hemşireliği alanındaki güncel gelişimleri izler ve uygulama alanlarına aktarır

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterli not ortalaması koşulunu sağlamak ve Doktora Bitirme Tezinden başarılı-geçer not almak.

Mezun İstihdamı

Halk Sağlığı Doktora Programı mezunları başta Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde halk sağlığı alanı ile ilgili bölümlerde görev yapabilirler. Üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora sahibi uzman halk sağlığı hemşireleri yurt içi/yurt dışı ilanlı üniversite akademik kadrolarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün yüz yüze Halk sağlığı hemşireliği doktora programının amacı toplumların ve ailelerin değerlendirilmesinde, yüksek riskli grupların tanımlanmasında ve kültüre duyarlı, kabul edilebilir ve gerçekçi hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesinde hemşireleri liderlik üstlenmeye hazırlamaktır. Halk sağlığı hemşireliği uygulamalarını toplum temelli projelere dayalı yürütebilecek nitelikte ve araştırmacı, vaka yöneticisi, bakım verici, eğitici, lider, sözcü, savunucu rollerini gerçekleştirebilecek düzeyde, belirli alanda uzmanlaşmış halk sağlığı hemşiresi yetiştirmektir. Bunların yanı sıra açılacak doktora programı bölge halkının sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Media SUBAŞI BAYBUĞA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Selda CERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH6003 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği I Zorunlu 4 4 8
HSH6501 Turizm ve Sağlık Seçmeli 2 0 4
HSH6503 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği I Seçmeli 2 0 4
HSH6505 Sağlığı Koruma ve Geliştirme Seçmeli 2 0 4
HSH6507 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kuram ve Modeller Seçmeli 2 0 4
HSH6509 Bilimsel Makale Yazma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 4
HSH6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE6090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 8
SABE6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 8
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH6002 Nitel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 4 0 8
HSH6004 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II Zorunlu 4 4 8
HSH6006 Nicel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
HSH6502 Çevre Sağlığı ve Halk Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HSH6504 Yaşlı Sağlığı Seçmeli 2 0 4
HSH6506 Adli Hemşirelik Seçmeli 2 0 4
HSH6508 Aile Sağlığını Geliştirme Seçmeli 2 0 4
HSH6510 Sağlık Politikaları Seçmeli 2 0 4
HSH6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH6005 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği III Zorunlu 4 4 8
HSH6090 Seminer Zorunlu 0 4 8
HSH6511 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Seçmeli 2 0 4
HSH6513 Toplum Sağlığını Değerlendirme Seçmeli 2 0 4
HSH6515 Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HSH6517 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği II Seçmeli 2 0 4
HSH6519 Sağlık İletişimi Seçmeli 2 0 4
HSH6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
HSH6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
HSH6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
HSH6901 Tez Çalışması (TİK1) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
HSH6902 Tez Çalışması (TİK2) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HSH6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
HSH6903 Tez Çalışması (TİK3) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
İleri Halk Sağlığı Hemşireliği I5555555
Turizm ve Sağlık       
Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği I       
Sağlığı Koruma ve Geliştirme5544444
Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kuram ve Modeller       
Bilimsel Makale Yazma ve Değerlendirme       
Uzmanlık Alan Dersi5545544
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği       
Proje Geliştirme ve Yönetimi       
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Nitel Araştırma Yöntemleri       
İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II       
Nicel Araştırma Yöntemleri       
Çevre Sağlığı ve Halk Sağlığı Hemşireliği       
Yaşlı Sağlığı       
Adli Hemşirelik       
Aile Sağlığını Geliştirme       
Sağlık Politikaları       
Uzmanlık Alan Dersi5545544
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
İleri Halk Sağlığı Hemşireliği III5555555
Seminer5455454
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri       
Toplum Sağlığını Değerlendirme       
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği       
Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği II       
Sağlık İletişimi       
Uzmanlık Alan Dersi       
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi5545544
Yeterlik Sınavına Hazırlık       
        
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi       
Tez Önerisi       
        
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi5545544
Tez Çalışması (TİK1)       
        
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi       
Tez Çalışması (TİK2)       
        
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi5545544
Tez Çalışması (TİK3)       
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık