English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora

Kazanılan Derece

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora (Ph. D.) derecesi

Kabul Koşulları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Anabilim dalı kabul koşulları geçerlidir ve her dönem ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen ders kredisini almış olmak ve mezuniyet not ortalamasına sahip olmak (doktora).

Önceki Öğrenim

Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Lisansüstü Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölümüz müfredatındaki ilgili derslerden önceki üniversiteden almış olduğu not ile geçmiş sayılır.

Tarihçe

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararıyla 06.05.2020 tarihinde açılmıştır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği doktora programı, 4 ders ve 4 tez yarıyılı içeren toplamda 4 yıllık bir lisansüstü eğitim programıdır. Başarıyla tamamlanan ders dönemi sonrasında, doktora yeterlilik sınavını başaranlar doktora tezlerini de tamamladıklarında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora (Ph. D.) derecesi almaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği/Psikiyatri hemşireliğine özgü temel olan kavram ve ilkeleri geliştirebilme
2- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Psikiyatri hemşireliğini ve ruhsal hastalıkları biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bütüncül bir yaklaşımla ele alabilme
3- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği/Psikiyatri hemşireliği ve ruhsal hastalıklarla ilgili, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici, birey merkezli hemşirelik bakımını kapsamlı olarak planlayıp uygulayabilme
4- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği/Psikiyatri hemşireliği ve ruhsal hastalıklarla ilişkin güncel bilgiye sahip olma, elde ettiği bilgileri yorumlayıp, analiz ve sentez edebilme
5- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları/Psikiyatri hemşireliği ve ruhsal hastalıklara ilişkin bireysel hemşirelik bakım felsefesini oluşturabilme
6- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği /Psikiyatri hemşireliği alanında kanıta dayalı, multidisipliner, özgün bilimsel araştırma yapabilme/yaptırabilme
7- Ülkemizdeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği/psikiyatri hemşireliği ve ruhsal hastalıklara ilişkin sorunları kavrayabilme
8- Toplumsal cinsiyet bakış açısının, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği /psikiyatri hemşireliği ve ruhsal hastalıklara ilişkin yansımalarını analiz edebilme ve soruna yönelik çözüm önerileri üretebilme
9- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği /Psikiyatri hemşireliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme
10- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği /Psikiyatri hemşireliği ile ilgili konularda geliştirilen strateji, politika ve uygulama planlarını ulusal ve uluslararası alanlarda uygulayabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elamanı tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterli not ortalaması koşulunu sağlamak ve Doktora Bitirme Tezinden başarılı-geçer not almak.

Mezun İstihdamı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği /Psikiyatri Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora sahibi uzman psikiyatri hemşireleri yurt içi/yurt dışı ilanlı üniversite akademik kadrolarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün - Yüz yüze Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının amacı, hemşireliğin/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin/Psikiyatri Hemşireliğinin kavram, ilke ve yöntemlerine ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve Hemşirelik/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği/Psikiyatri Hemşireliği öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini bu alanlarda kullanabilen doktora dereceli bilim uzmanı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireleri/Psikiyatri Hemşireleri yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nezihe BULUT UĞURLU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Havva AKPINAR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSH6001 İleri Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I Zorunlu 3 8 8
RSH6501 Psikiyatri Hemşireliği Kuram ve Modelleri Seçmeli 3 0 8
RSH6503 Psikiyatri Hemşireliğinde Psikofarmakoloji Seçmeli 3 0 8
RSH6505 Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Seçmeli 3 0 8
RSH6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE6090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 8
SABE6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 8
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSH6002 İleri Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II Zorunlu 3 8 8
RSH6502 Toplum Ruh Sağlığı ve Psikososyal Hemşirelik Seçmeli 3 0 8
RSH6504 Ruhsal Travmalarda Psikiyatri Hemşireliği Seçmeli 3 0 8
RSH6506 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Seçmeli 3 0 8
RSH6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSH6003 İleri Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği III Zorunlu 3 8 8
RSH6090 Seminer Zorunlu 0 4 8
RSH6507 İleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Seçmeli 3 0 8
RSH6509 Psikoterapi Teknikleri Seçmeli 3 0 8
RSH6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSH6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RSH6800 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSH6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RSH6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSH6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RSH6901 Tez Çalışması (TİK 1) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSH6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RSH6902 Tez Çalışması (TİK 2) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSH6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
RSH6903 Tez Çalışması (TİK 3) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
İleri Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I5555555555
Psikiyatri Hemşireliği Kuram ve Modelleri5555555455
Psikiyatri Hemşireliğinde Psikofarmakoloji5555555455
Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5555555555
Uzmanlık Alan Dersi 5555555555
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği          
Proje Geliştirme ve Yönetimi4444454355
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
İleri Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II5555555555
Toplum Ruh Sağlığı ve Psikososyal Hemşirelik5555555544
Ruhsal Travmalarda Psikiyatri Hemşireliği5555555555
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele5555555544
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
İleri Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği III5 55555555
Seminer5555555555
İleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği5555555555
Psikoterapi Teknikleri5545545554
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık5555555544
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
Tez Önerisi5555555555
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
Tez Çalışması (TİK 1)5555555555
           
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
Tez Çalışması (TİK 2)5555555555
           
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
Tez Çalışması (TİK 3)5555555555
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık