English
Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağaçişleri Endüstrisi Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Lisansüstü öğretim olarak "Yüksek Mühendislik" ve "Bilim Uzmanlığı" öğretim programları yürütülür. Yüksek Mühendislik öğretim programına en az 4 yıllık Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği mezunları kabul edilir. Bilim Uzmanlığı Programına ise Orman, Orman Endüstri, Endüstri, Makine, İnşaat, Kimya Mühendisliği öğretimi ile Mimarlık, İçmimarlık Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mobilya Dekorasyon Eğitimi lisans öğretimi veya bunlara eşdeğer olduğu Anabilim Dalı Kurulunca kabul edilmiş bir lisans öğretimini başarıyla tamamlamış adaylar başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ilk olarak 2011-2012 akademik yılında eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ABD’nın kapsamı; “masif ahşap ve ahşap kökenli malzemeleri veya bunları kompozit bir yapı içerisinde kullanarak üretimi düşünülen bir ürünün; istenilen kalite standartlarında, tespit edilen sürede ve en düşük maliyetle imal edilebilmesi için, üretim sistemi tasarımı, işletilmesi ve kontrolüne ilişkin alt sistemleri kullanarak ana optimizasyon sistemini kurmaya yönelik bir yüksek lisans programı” olarak tanımlanabilir.

Program Yeterlilikleri

1- Ağaçişleri endüstrisinde, gelişen yeni malzemeleri, güncel teknolojik araç, gereç ve makineleri tanımak ve kullanmak.
2- Ağaçişleri endüstrisinde yeni ürün tasarımı yapmak ve prototipini üretmek.
3- Ağaçişleri endüstrisinde tüm teknolojik kaynakları ileri düzeyde kullanmak.
4- Ağaçişleri endüstrisinde geliştirici üretim süreçlerini belirlemek.
5- Kalite, güvence ve standartlarını uygulamak ve geliştirmek.
6- Ağaçişleri endüstrisinde ürün mühendisliğinin temel prensiplerini uygulamak ve geliştirmek.
7- Alanındaki iş güvenliği ilkelerini uygulamak ve geliştirmek.
8- Alanında işletme kurulmasına yönelik kapsamlı fizibilite çalışması yapmak.
9- Alanında ürün pazarlama sürecini analiz etmek ve geliştirmek .
10- Alanında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, geliştirmek ve bu anlamda önderlik yapmak.
11- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yöntemlerini aktif olarak kullanmak.
12- Alanında yapılan akademik çalışmaları mesleki gelişimi için takip etmek, mesleki iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek.
13- Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurarak ortak çalışmalar yapmak.
14- Ağaçişleri endüstrisindeki problemlere ilişkin çözüm yöntemleri geliştirmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınav ve final sınavı, ayrıca ders kapsamında yapılan uygulamalar, projeler, sunumlar ve tez çalışması geçme notunun belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Anabilim dalından mezun olabilmek için, müfredat programında belirtilen ders, seminer ve Yüksek Lisans tezinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin aldıkları derslerin AKTS kredisi toplamı 120 kredidir.

Mezun İstihdamı

Yüksek Lisans Programından mezun olan “AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ” Üniversite ve Meslek Yüksek Okullarında akademisyen olarak istihdam edilebildikleri gibi, sektörel avantajlar nedeniyle, geniş bir yelpazede yer alan firma birimlerinde, fonksiyonel olarak istihdam edilebilirler. Bu alanlar, örnek olarak: • Ürün Tasarımı • Ürün Yönetimi • Ürün Geliştirme ve Konstrüksiyon • Üretim Planlama ve Yönetimi • Kaynak Planlama ve Tedarik • Üretim Merkezlerinin Teknik Planlaması • İş Etüdü ve Gelişimi • Kalite Kontrolü ve Yönetimi • AR-GE • Fizibilite ve İşyeri Kurma • Personel Eğitimi • Üretim, Kurulum ve Servis Yönetimi • Proje Yönetimi

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamalı halinde bu alandaki doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Eğitim Türü

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programında örgün öğretim yapılmaktadır ve eğitim dili Türkçe'dir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet ÇOLAK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Erkan AVCI

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık