English
Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Jeoloji Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 55 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak Kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek

Yeterlilik Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 10 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır. Her yıl 3 başarılı yüksek lisans öğrencisi Sıtkı Koçman- Fransa Konsolosluğu bursu ile Fransa'da yüksek lisans eğitiminin bir yılını ve ikinci bir diploma alma şansına sahip olabilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, jeoloji mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi,
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
5- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, değerlendirebilme ve çözebilme becerisi,
6- Profesyonel ve etik sorumluluğuna sahip olmak ve mesleği ile ilgili çalışmalarda kullanmak,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi,
8- Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak,
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak,
11- Yer Bilimleri alanındaki mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi,
12- İngilizce dilini Yer Bilimleri alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek için kullanabilme becerisi kazanmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1),
13- Yer Bilimlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”).

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Sena Akçer Ön

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Fikret Kaçaroğlu

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5080 Research Methods and Scientific Ethics ** Zorunlu 2 0 2
FBE5550 Project Development and Management Seçmeli 3 0 6
GEOE5503 Geochemical Prospecting Seçmeli 3 0 6
GEOE5505 Mineral Economics Seçmeli 3 0 6
GEOE5507 Advanced Igneous Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5509 Igneous Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5510 Volcanology Seçmeli 3 0 6
GEOE5511 Pyroclastic Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5513 The Investigation Techniques for Sedimentary Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5517 Stability of Rock Slopes in Engineering Practice Seçmeli 3 0 6
GEOE5525 Groundwater Modeling Seçmeli 2 2 6
GEOE5527 Marine Micropaleontology Seçmeli 3 0 6
GEOE5529 Paleoclimatology Seçmeli 3 0 6
GEOE5531 Radiogenetic Isotope Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5535 Geothermal Energy Utilization Seçmeli 3 0 6
GEOE5537 Karst Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5539 Selected Topics in Earthquake Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5541 Introduction to Geology of Clays Seçmeli 3 0 6
GEOE5545 Selected Topics in Environmental Mineralogy Seçmeli 3 0 6
GEOE5547 Sample Preparation and Analytical Methods in Isotope Geochemistry and Geochronology Seçmeli 3 0 6
GEOE5551 Advanced Magmatic Petrology Seçmeli 3 0 6
GEOE5553 Entrepreneurship Seçmeli 3 0 6
GEOE5555 Geotechnical Engıneerıng Of Dams I Seçmeli 3 0 6
GEOE5557 Groundwater Investıgatıon And Development Seçmeli 3 0 6
GEOE5559 Holocene Climate Variability At Western Anatolia Comparison with Middle East And Europe Seçmeli 3 0 6
GEOE5561 Selected Topics in Tephra Studies Seçmeli 3 0 6
GEOE5563 Medical Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5565 Tectonic Geomorphology Seçmeli 3 0 6
GEOE5569 Advanced Structural Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5571 Porphyry Copper Deposits Seçmeli 3 0 6
GEOE5573 Geology Of Clays Seçmeli 3 0 6
GEOE5579 Advanced Geochemical Thermodynamics Seçmeli 3 0 4
GEOE5581 Geographic Information Systems (GIS) Seçmeli 3 0 4
GEOE5583 Geothermal Drilling Seçmeli 3 0 4
GEOE5585 Soils of the Past Seçmeli 3 0 4
GEOE5587 Depositional Environments of Sedimentary Rocks Seçmeli 3 0 4
GEOE5589 Shallow Foundations in Engineering Geology Seçmeli 3 0 4
GEOE5721 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE5722 Special Studies Zorunlu 4 0 6
GEOE5790 Seminar Zorunlu 0 2 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE5502 Granite Tectonics Seçmeli 3 0 6
GEOE5506 Advanced Mining Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5508 Geochemistry of Igneous Rocks Seçmeli 3 0 6
GEOE5512 Coastal Geology Seçmeli 3 0 6
GEOE5514 Carbonate Rock Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5516 Clastic Rock Petrography Seçmeli 3 0 6
GEOE5518 Mechanical Behaviour of Earth Materials Seçmeli 3 0 6
GEOE5520 Site Investigation Seçmeli 3 0 6
GEOE5524 Engineering Geology Case Studies Seçmeli 3 0 6
GEOE5528 Soft Computing Methods Seçmeli 3 0 6
GEOE5532 Metamorphic Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5536 Groundwater Contamination Seçmeli 3 0 6
GEOE5538 Isotope Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5542 Selected Topics in Active Tectonics Seçmeli 3 0 6
GEOE5544 Ophiolite Concept Seçmeli 3 0 6
GEOE5552 Advanced Metamorphic Petrology Seçmeli 3 2 6
GEOE5554 Silicate Geochemistry And Petrogenesis Seçmeli 3 0 6
GEOE5556 Environmental Geochemistry Seçmeli 3 0 6
GEOE5558 Geotechnical Engineering Of Dams II Seçmeli 3 0 6
GEOE5560 Introduction to Mine Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5562 Paleoseismology Seçmeli 3 0 6
GEOE5564 Selected Topics in Palaeoceanography Seçmeli 3 0 6
GEOE5566 Tracers in Hydrogeology Seçmeli 3 0 6
GEOE5568 Tectonic and Sedimentation Seçmeli 3 0 6
GEOE5570 Sedimentation in Deep Sea Environments Seçmeli 3 0 6
GEOE5574 Epithermal Gold Deposits Seçmeli 3 0 6
GEOE5576 Advanced Stable Isotope Science Seçmeli 3 0 6
GEOE5578 Quaternary Dating Methods Seçmeli 3 0 6
GEOE5580 Selected Topics in Isotope Geochemistry Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GEOE5723 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
GEOE5802 M.SC.Thesis Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Research Methods and Scientific Ethics **             
Project Development and Management             
Geochemical Prospecting             
Mineral Economics             
Advanced Igneous Petrography             
Igneous Petrogenesis             
Volcanology             
Pyroclastic Rocks             
The Investigation Techniques for Sedimentary Rocks             
Stability of Rock Slopes in Engineering Practice             
Groundwater Modeling             
Marine Micropaleontology             
Paleoclimatology             
Radiogenetic Isotope Geology             
Geothermal Energy Utilization             
Karst Hydrogeology             
Selected Topics in Earthquake Geology             
Introduction to Geology of Clays             
Selected Topics in Environmental Mineralogy             
Sample Preparation and Analytical Methods in Isotope Geochemistry and Geochronology             
Advanced Magmatic Petrology             
Entrepreneurship             
Geotechnical Engıneerıng Of Dams I             
Groundwater Investıgatıon And Development             
Holocene Climate Variability At Western Anatolia Comparison with Middle East And Europe             
Selected Topics in Tephra Studies             
Medical Geology             
Tectonic Geomorphology             
Advanced Structural Geology             
Porphyry Copper Deposits             
Geology Of Clays             
Advanced Geochemical Thermodynamics             
Geographic Information Systems (GIS)             
Geothermal Drilling             
Soils of the Past             
Depositional Environments of Sedimentary Rocks             
Shallow Foundations in Engineering Geology             
Special Studies5445454544545
Special Studies5445454544545
Seminar5444543342544
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Granite Tectonics             
Advanced Mining Geology             
Geochemistry of Igneous Rocks             
Coastal Geology             
Carbonate Rock Petrography             
Clastic Rock Petrography             
Mechanical Behaviour of Earth Materials             
Site Investigation             
Engineering Geology Case Studies             
Soft Computing Methods             
Metamorphic Petrogenesis             
Groundwater Contamination             
Isotope Hydrogeology             
Selected Topics in Active Tectonics             
Ophiolite Concept             
Advanced Metamorphic Petrology             
Silicate Geochemistry And Petrogenesis             
Environmental Geochemistry             
Geotechnical Engineering Of Dams II             
Introduction to Mine Hydrogeology             
Paleoseismology             
Selected Topics in Palaeoceanography             
Tracers in Hydrogeology             
Tectonic and Sedimentation             
Sedimentation in Deep Sea Environments             
Epithermal Gold Deposits             
Advanced Stable Isotope Science             
Quaternary Dating Methods             
Selected Topics in Isotope Geochemistry             
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies *             
M.SC.Thesis             
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Special Studies5445454544545
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık