English
Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

İnşaat Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 55 almak, YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak, kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek

Yeterlilik Koşulları

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 20 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, inşaat mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi
2- Deney tasarlama ve yürütme, deney çıktılarını analiz etme ve yorumlayabilme becerisi
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5- Mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme ve çözebilme becerisi
6- Profesyonel ve etik sorumluluğu algılamak ve benimsemek
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi
8- Mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak
11- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Recep BİRGÜL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Çağrı GÖRKEM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE5501 HYDROMETRIC DATA EVALUATION Seçmeli 3 0 6
CE5503 COASTAL ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5505 STATISTICAL ANALYSIS IN COASTAL ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5509 ADVANCED SOIL MECHANICS I Seçmeli 3 0 6
CE5511 GEOTECHNICS IN PRACTICE Seçmeli 3 0 6
CE5513 ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY Seçmeli 2 2 6
CE5515 SOIL-STRUCTURE INTERACTION Seçmeli 3 0 6
CE5517 STABILITY OF SLOPES Seçmeli 3 0 6
CE5519 DEEP EXCAVATION AND RETAINING STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5521 EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5525 MATRIX METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS Seçmeli 3 0 6
CE5527 STRUCTURAL DYNAMICS Seçmeli 3 0 6
CE5529 CEMENT REPLACEMENT MATERIALS Seçmeli 3 0 6
CE5531 FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING Seçmeli 3 0 6
CE5533 AIRPORT DESIGN-I Seçmeli 3 0 6
CE5535 HIGHWAY MATERIALS Seçmeli 3 0 6
CE5537 ADVANCED CONSTRUCTION MATERIALS TESTING Seçmeli 3 0 6
CE5539 SEISMIC HAZARD ANALYSIS Seçmeli 3 0 6
CE5541 NUMERICAL MODELING IN GEOTECHNICS Seçmeli 3 0 6
CE5543 EARTHQUAKE DESIGN CODES: GEOTECHNICAL STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5545 CRITICAL STATE SOIL MECHANICS Seçmeli 3 0 6
CE5547 ADVANCED GEOTECHNICAL ASPECTS OF LANDFILL DESIGN Seçmeli 3 0 6
CE5549 CONTINUUM MECHANICS Seçmeli 3 0 6
CE5551 NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS Seçmeli 3 0 6
CE5553 ADVANCED TOPICS IN CEMENTITIOUS COMPOSITES Seçmeli 3 0 6
CE5555 ADVANCED PAVEMENT TECHNOLOGY Seçmeli 3 0 6
CE5565 ADVANCED FLUID MECHANICS Seçmeli 3 0 4
CE5567 FINITE ELEMENTS Seçmeli 3 0 4
CE5721 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
CE5790 SEMINAR **** Zorunlu 0 2 6
FBE5080 RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS ** Zorunlu 2 0 2
FBE5550 PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE5504 STOCHASTIC HYDROLOGY Seçmeli 3 0 6
CE5506 DESIGN OF COASTAL STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5508 COASTAL SEDIMENTATION Seçmeli 3 0 6
CE5510 HYDROLOGY OF FLOODS Seçmeli 3 0 6
CE5512 ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS Seçmeli 3 0 6
CE5514 SOIL DYNAMICS Seçmeli 3 0 6
CE5516 DESIGNING WITH GEOSYNTHETICS Seçmeli 3 0 6
CE5518 SOIL IMPROVEMENT TECHNIQUES Seçmeli 3 0 6
CE5520 SOIL BEHAVIOR Seçmeli 3 0 6
CE5522 SPECIAL TOPICS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5524 SEISMIC BEHAVIOR OF GROUND AND GEOTECH. STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5526 THEORY OF PLASTICITY Seçmeli 3 0 6
CE5528 THEORY OF ELASTICITY Seçmeli 3 0 6
CE5530 PRESTRESSED AND PREFABRICATED SYSTEMS Seçmeli 3 0 6
CE5532 DYNAMIC STABILITY Seçmeli 3 0 6
CE5534 CONCRETE ADMIXTURES Seçmeli 3 0 6
CE5536 ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY Seçmeli 3 0 6
CE5538 APPLIED REMOTE SENSING Seçmeli 1 4 6
CE5540 AIRPORT DESIGN-II Seçmeli 3 0 6
CE5542 MIX DESINGMETHODS FOR ASPHALT CONCRETE Seçmeli 3 0 6
CE5544 FIBRE REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES Seçmeli 3 0 6
CE5546 DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES Seçmeli 3 0 6
CE5548 ADVANCED SOIL MECHANICS II Seçmeli 3 0 6
CE5550 ADVANCED DEEP FOUNDATION DESIGN Seçmeli 3 0 6
CE5552 DEEP EXCAVATIONS AND EARTH RETAINING SYSTEMS Seçmeli 3 0 6
CE5554 BRIDGE ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5556 CALCULUS OF VARIATIONS Seçmeli 3 0 6
CE5558 OPTIMIZATION METHODS FOR ENGINEERING Seçmeli 3 0 6
CE5560 TRAFFIC FLOW THEORY Seçmeli 3 0 6
CE5562 GEOMETRIC ELEMENTS OF HIGHWAY Seçmeli 3 0 6
CE5564 HIGH PERFORMANCE CONCRETE Seçmeli 3 0 6
CE5722 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE5723 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
CE5802 M.SC.THESIS Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CE5724 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
HYDROMETRIC DATA EVALUATION 11333135221
COASTAL ENGINEERING 52315222325
STATISTICAL ANALYSIS IN COASTAL ENGINEERING 51213121325
ADVANCED SOIL MECHANICS I 54335344455
GEOTECHNICS IN PRACTICE           
ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING LABORATORY           
SOIL-STRUCTURE INTERACTION           
STABILITY OF SLOPES           
DEEP EXCAVATION AND RETAINING STRUCTURES55535344455
EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF STRUCTURES           
MATRIX METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS           
STRUCTURAL DYNAMICS           
CEMENT REPLACEMENT MATERIALS           
FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING           
AIRPORT DESIGN-I           
HIGHWAY MATERIALS           
ADVANCED CONSTRUCTION MATERIALS TESTING           
SEISMIC HAZARD ANALYSIS           
NUMERICAL MODELING IN GEOTECHNICS            
EARTHQUAKE DESIGN CODES: GEOTECHNICAL STRUCTURES            
CRITICAL STATE SOIL MECHANICS            
ADVANCED GEOTECHNICAL ASPECTS OF LANDFILL DESIGN 44454324355
CONTINUUM MECHANICS            
NONLINEAR STRUCTURAL ANALYSIS            
ADVANCED TOPICS IN CEMENTITIOUS COMPOSITES            
ADVANCED PAVEMENT TECHNOLOGY            
ADVANCED FLUID MECHANICS 11223125121
FINITE ELEMENTS            
SPECIAL STUDIES53535135354
SEMINAR ****32343254354
RESEARCH METHODS AND SCIENTIFIC ETHICS **11221552541
PROJECT DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 11354555551
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
STOCHASTIC HYDROLOGY           
DESIGN OF COASTAL STRUCTURES           
COASTAL SEDIMENTATION           
HYDROLOGY OF FLOODS           
ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS           
SOIL DYNAMICS           
DESIGNING WITH GEOSYNTHETICS           
SOIL IMPROVEMENT TECHNIQUES           
SOIL BEHAVIOR           
SPECIAL TOPICS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING           
SEISMIC BEHAVIOR OF GROUND AND GEOTECH. STRUCTURES           
THEORY OF PLASTICITY           
THEORY OF ELASTICITY           
PRESTRESSED AND PREFABRICATED SYSTEMS           
DYNAMIC STABILITY           
CONCRETE ADMIXTURES           
ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY           
APPLIED REMOTE SENSING           
AIRPORT DESIGN-II           
MIX DESINGMETHODS FOR ASPHALT CONCRETE           
FIBRE REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES           
DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES           
ADVANCED SOIL MECHANICS II 55344334243
ADVANCED DEEP FOUNDATION DESIGN 55354214334
DEEP EXCAVATIONS AND EARTH RETAINING SYSTEMS            
BRIDGE ENGINEERING 54555534434
CALCULUS OF VARIATIONS 445 5514235
OPTIMIZATION METHODS FOR ENGINEERING 42451114435
TRAFFIC FLOW THEORY 44545345335
GEOMETRIC ELEMENTS OF HIGHWAY 55534434434
HIGH PERFORMANCE CONCRETE 44453524423
SPECIAL STUDIES53535135354
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
SPECIAL STUDIES53535135354
M.SC.THESIS45545244454
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
SPECIAL STUDIES53535135354
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık