English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Kabul Koşulları

Yüksek Lisans Programına kabul edilmek için öğrencilerin, Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, Tezli lisansüstü programlara başvuruda ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek Öğrenim Kurumunun öngördüğü yüksek lisans yeterliliklerine bilgi, beceri ve yetkinlikler bakımından sahiptir. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilincindedir, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. Kendini bir birey olarak tanır, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. Çok kültürlüdür, kültürler arası kültür köprüleri kurar ve kültür elçiliği yapar. Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı kavrar ve kendi dilini koruma ve geliştirme bilinci oluşur. Bilimsel çalışma temel ilkelerini ve etik kurallarını benimsemiş ve kendi alanına aktarabilmektedir. Meslek olarak mütercim-tercümanlığın gerektirdiği kuramsal alt yapıyı edinmiş ve çalışmalarına yansıtabilmektedir. Hakim olduğu yabancı dildeki her türlü neşriyatı anadiline kazandıracak bilgi ve becerileri edinmiştir.

Önceki Öğrenim

Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans programına başvurmak için dört yıllık bir lisans programından mezun olmak yeterlidir. Ancak, Anabilim Dalı sınava girişlerde sınav ya da mülakat yaparak öğrenci kabulüne karar verir.

Tarihçe

Mütercim Tercümanlık Bölümü 2000 yılında açılmış olup, 2002 yılından bu yana Yüksek Lisans Programına öğrenci almaktadır.

Program Profili

Yüzyıllardır kültürler arası iletişimin en önemli aracı olan çeviri günümüzde kültürel alışverişlerin giderek yoğunlaşmasına bağlı olarak daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle Mütercim-Tercümanlık bölümü çeviri çalışmalarındaki gelişmeleri takip ederek bu alanda yetişmiş insan eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla doğru orantılı olarak bölüm mezunlarının farklı mesleki alanlarda etkinlik göstermesine imkân sağlayacak kültürel ve dilsel altyapının oluşturulması bölümün öncelikli hedefini oluşturmaktadır

Program Yeterlilikleri

1- Yüksek Öğrenim Kurumunun öngördüğü yüksek lisans yeterliliklerine bilgi, beceri ve yetkinlikler bakımından sahiptir.
2- Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilincindedir, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3- Kendini bir birey olarak tanır, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
4- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
5- Çok kültürlüdür, kültürler arası kültür köprüleri kurar ve kültür elçiliği yapar.
6- Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı kavrar ve kendi dilini koruma ve geliştirme bilinci oluşur.
7- Bilimsel çalışma temel ilkelerini ve etik kurallarını benimsemiş ve kendi alanına aktarabilmektedir.
8- Meslek olarak mütercim-tercümanlığın gerektirdiği kuramsal alt yapıyı edinmiş ve çalışmalarına yansıtabilmektedir.
9- Hakim olduğu yabancı dildeki her türlü neşriyatı anadiline kazandıracak bilgi ve becerileri edinmiştir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda ve dönem içerisinde dersin öğretim üyesinin gerekli bulduğu akademik başarıyı sağlamak (ödev, derse katılım, sunum, vize ve final sınavlarında gereklilikleri yerine getirmek).

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Anabilim Dalı tarafından belirlenen minimum 180 AKTS kredisini almak, belirlenen en az yedi dersi tamamlamak, seminer vermek, tez önerisi hazırlamak , uzmanlık alan dersi almak, bilimsel yazım koşullarına uygun bir tez hazırlamak ve bunu jürinin önünden savunduktan sonra Yüksek Lisans mezunu diplomasına hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Ülkemizin Avrupa Birliği ve 'Dünya' ile kurduğu siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel ve bilimsel ilişkilerinde gerek duyulan çevirmen gereksinimini karşılamak üzere resmi kurumlar (Milli Eğitim, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları; DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TRT; Bankalar ve diğer özel sektör kurumları) ve özel kuruluşlar için nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde kendi alanlarında veya ilgi alanlarında Doktora Öğrenimi görebilirler.

Eğitim Türü

Lisansüstü

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. M. Naci ÖNAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. M. Naci ÖNAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MÜT 5001 Çeviribilim Zorunlu 3 0 6
MÜT 5003 Çeviri Kuramları Zorunlu 3 0 6
MÜT 5005 Dil Bilim Kuramları Zorunlu 3 0 6
MÜT 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MÜT 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MÜT 5501 Karşılaştırmalı Kültürel İncelemeler Seçmeli 3 0 6
MÜT 5503 Terimbilim Seçmeli 3 0 6
MÜT 5505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
MÜT 5507 Edebiyat Kuramları Seçmeli 3 0 6
MÜT 5509 İleri İtalyanca I Seçmeli 3 0 6
MÜT 5511 İleri Rusça I Seçmeli 3 0 6
MÜT 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MÜT 5002 Çeviri Tarihi Zorunlu 3 0 6
MÜT 5004 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Zorunlu 3 0 6
MÜT 5006 Çeviri Eleştirisi Zorunlu 3 0 6
MÜT 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
MÜT 5502 Göstergebilim Kuramları Seçmeli 3 0 6
MÜT 5504 Popüler Kültür Seçmeli 3 0 6
MÜT 5506 Edebiyat Eleştirisi Seçmeli 3 0 6
MÜT 5508 20. Yy. Avrupa Tiyatrosu Seçmeli 3 0 6
MÜT 5510 İleri İtalyanca II Seçmeli 3 0 6
MÜT 5512 İleri Rusça II Seçmeli 3 0 6
MÜT 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MÜT 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MÜT 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MÜT 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MÜT 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Çeviribilim355554552
Çeviri Kuramları334553553
Dil Bilim Kuramları34   5522
Seminer55355455 
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği         
Karşılaştırmalı Kültürel İncelemeler344  553 
Terimbilim32242354 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri55255254 
Edebiyat Kuramları2322 152 
İleri İtalyanca I335355444
İleri Rusça I335355444
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Çeviri Tarihi34254254 
Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi34 453555
Çeviri Eleştirisi342335545
Seminer         
Göstergebilim Kuramları23 213521
Popüler Kültür 251  15  
Edebiyat Eleştirisi23 1 152 
20. Yy. Avrupa Tiyatrosu22   252 
İleri İtalyanca II445355555
İleri Rusça II         
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması         
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması         
Uzmanlık Alan Dersi         
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık