English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Genel psikoloji yüksek lisansı

Kabul Koşulları

Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edilmek için öğrencilerin, Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) Tezli lisansüstü programlara başvuruda ALES’ten en az 55 standart puan (EA) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek Lisans öğrencilerinin minimum 90 AKTS kredisini tamamlaması, seminer dersi vermiş olmaları, jüri tarafından kabul edilen bir Yüksek Lisans tezi yazmaları ve başarıyla savunmaları ve ilgili derslerde başarılı olmaları gereklidir.

Önceki Öğrenim

Psikoloji Yüksek Lisans programına başvurmak için dört yıllık bir lisans programından mezun olmak yeterlidir. Ancak, Anabilim Dalı sınava girişlerde sınav ya da mülakat yaparak öğrenci kabulüne karar verir.

Tarihçe

Bölümümüz genel psikoloji yüksek lisansını 2002 yılında açmış olup şu an itibariyle öğretim üyesi yetersizliği sebebiyle yeni öğrenci alamamaktadır

Program Profili

Genel psikoloji alanında donanımlı, araştırma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmek

Program Yeterlilikleri

1- Psikolojinin belli başlı alt dalları (gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, deneysel psikoloji vb.) hakkındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirebilmek.
2- Psikolojinin alanlarıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenme sürecine aktif olarak katılmak ve ileri düzey bilimsel çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
3- Psikoloji alanında öğrendiği ileri düzey bilgilerin farklı disiplin alanları ile olan bağını kurabilmek
4- Psikoloji alanındaki bir sorunu, analiz edebilmek, çözmeye yönelik bir program geliştirebilmek ve sonuçlarını uygun bir biçimde değerlendirebilmek
5- Psikoloji ile ilgili bir konuda araştırma önerisi hazırlayabilmek, very toplayıp bilimsel-etik değerleri gözeterek sonuçları rapor olarak sunabilmek.
6- Bir yabancı dili kullanarak psikolojinin alanları ile ilgili bilgileri okumak, derlemek ve bu konulardaki bilgi birikimini meslektaşları ile paylaşabilmek.
7- İnsanı ele alırken onu sosyal, duygusal, bilişsel ve kültürel yönleri ile bir bütün olarak algılayıp, onu gözlemleme ve anlama becerisini kazanmak.
8- Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek, mesleğinin etik ilkelerini benimsemiş bir birey olabilme.
9- Psikoloji uzmanlık alanında araştırma verilerini analiz edebilmek için gereken ileri düzeyde istatistiksel ve yöntemsel bilgiye sahip olmak.
10- Yaptığı bilimsel araştırmaları ulusal ve uluslar arası bilimsel dergilerde yayınlatabilecek seviyede bir bilimsel yetkinliğe ulaşmak.
11- Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri uzmanlık alanındaki bilimsel gelişmeye katkıda bulunacak şekilde kullanabilme.
12- Toplumsal alanda karşılaşabileceği sosyal ve psikolojik kaynaklı sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
13- Bir yabancı dili Yüksek Lisans için Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde, Doktora programları için ise C1 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Yazılı sınav ve ödevler

Mezuniyet Koşulları

minimum mezuniyet AKTS si olan 90 krediyi doldurmuş ve aldığı dersleri başarıyla geçmiş olmak

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız psikoloji alanında yüksek lisans yapmış elemana ihtiyaç duyan özel ve devlet kurumlarında (sağlık, eğitim, endüstri, özel eğitim vb.) istihdam edilebilmektedir

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu alanda yüksek lisansını tamamlayanlar psikolojinin herhangi bir alanında doktora yapmak için başvurabilecek konuma gelirler

Eğitim Türü

Yüksek lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gözde Özdikmenli Demir (vekaleten Yrd. Doç. Dr. Nilgün Dalkesen)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Gözde Özdikmenli Demir

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ 5001 Psikolojide İstatistiksel Teknikler I Zorunlu 3 0 6
PSİ 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
PSİ 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
PSİ 5501 İleri Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 6
PSİ 5503 Gelişimsel Psikoloji Teorileri Seçmeli 3 0 6
PSİ 5505 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
PSİ 5507 Öğrenme: Davranış ve Koşullama Seçmeli 3 0 6
PSİ 5509 Kültür ve Psikoloji Seçmeli 3 0 6
PSİ 5511 Bilişsel Psikoloji Seçmeli 3 0 6
PSİ 5513 Bilişsel Davranışçı Terapiler Seçmeli 3 0 6
PSİ 5515 Sosyal Psikolojide Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
PSİ 5517 Deneysel Psikolojide Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
PSİ 5519 Sosyal- Duygusal Gelişim Seçmeli 3 0 6
PSİ 5521 Akademik Yazım Becerileri Seçmeli 3 0 6
PSİ 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ 5002 Psikolojide İstatistiksel Teknikler II Zorunlu 3 0 6
PSİ 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
PSİ 5502 Gelişimsel Psikopatoloji Seçmeli 3 0 6
PSİ 5504 Uygulamalı Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 6
PSİ 5506 Gelişimsel Psikolojide Ergenlik Dönemi Seçmeli 3 0 6
PSİ 5508 Gelişim Psikolojisinde Çocukluk Dönemi Seçmeli 3 0 6
PSİ 5510 Sosyal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler Seçmeli 3 0 6
PSİ 5512 Benlik ve Kültür Seçmeli 3 0 6
PSİ 5514 Klinik Psikolojide Etik Seçmeli 3 0 6
PSİ 5516 Klinik Psikolojide Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
PSİ 5518 İleri Endüstri Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
PSİ 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
PSİ 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
PSİ 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
PSİ 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Psikolojide İstatistiksel Teknikler I35255223544535
Seminer44444444444433
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği              
İleri Sosyal Psikoloji54534554455353
Gelişimsel Psikoloji Teorileri53434554455353
Uygulamalı Gelişim Psikolojisi34355435444544
Öğrenme: Davranış ve Koşullama44534544244353
Kültür ve Psikoloji555345544 4553
Bilişsel Psikoloji55534554444353
Bilişsel Davranışçı Terapiler33233335233253
Sosyal Psikolojide Seçme Konular34345444233543
Deneysel Psikolojide Seçme Konular34345444333443
Sosyal- Duygusal Gelişim23334554233453
Akademik Yazım Becerileri22245524455245
Uzmanlık Alan Dersi25412542254123
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Psikolojide İstatistiksel Teknikler II35255223544535
Seminer44444444444433
Gelişimsel Psikopatoloji34332453233453
Uygulamalı Sosyal Psikoloji34355434444544
Gelişimsel Psikolojide Ergenlik Dönemi33233434233353
Gelişim Psikolojisinde Çocukluk Dönemi33233434233353
Sosyal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler43344454244543
Benlik ve Kültür43434554244453
Klinik Psikolojide Etik22223345233432
Klinik Psikolojide Seçme Konular35344344233443
İleri Endüstri Psikolojisi53434544433453
Uzmanlık Alan Dersi25412542254123
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması 2541 542523513
Uzmanlık Alan Dersi 25412542254123
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması 25412542523513
Uzmanlık Alan Dersi 25412542254123
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık