English
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kazanılan Derece

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına bağlı olarak yerleştirme.

Yeterlilik Koşulları

Elektrik-Elektronik mühendisliği lisans programındaki 240.0 AKTS'lik dersi en az 2.00'lık genel not ortalaması ile tamamlamak

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Bölümümüz 2014-2015 eğitim öğretim yılında lisans programına öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Bölümümüzdeki bütün programların eğitim dili ingilizcedir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 70 lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve öğrenci kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ne özgü konularda yeterli bilgi birikimine ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisine sahiptir.
2- Elektrik-Elektronik Mühendisliğine özgü karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.
4- Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.
5- Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine; bireysel çalışma becerisine sahiptir.
7- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine; en az bir yabancı dil bilgisine; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir.
8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
9- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalığa; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahiptir.
11- Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgiye; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler toplam AKTS olarak 240 kredilik dersi almak ve başarmak zorundadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 20 iş günlük iki stajı endüstride başarılı olarak yapmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin bir Mühendislik Tasarımı ve bir Bitirme Projesi sonunda hazırlayacağı çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunum yapması da istenmektedir.

Mezun İstihdamı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları, a-Elektrik-Elektronik Sanayisinde faaliyet gösteren firmaların üretim, Ar-Ge ve pazarlama birimlerinde, b-Telekomünikasyon ve bilişim sektöründe, c-Çeşitli kamu kurumlarda, d-Savunma Sanayi Firmalarında, e-Üniversitelerde, Üniversitelere ve Bakanlıklara ait araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

-Lisans programından en az 2.00 genel not ortalaması ile mezun olmak -Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almak -Yüksek lisans bilim sınavında başarılı olmak

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. BAHADIR SÜLEYMAN YILDIRIM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. BAHADIR SÜLEYMAN YILDIRIM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1801 Principles Of Kemal Ataturk I Zorunlu 2 0 2
ATBY1801 PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I Zorunlu 2 0 2
EEE 1001 Basic Electricity and Safety Zorunlu 2 0 3
EEE 1003 Computer Programming I Zorunlu 2 0 4
EEE 1005 Introd. to Electrical and Electronics Eng. Zorunlu 2 0 3
ENG 1803 Academic Writing and Oral Presentation Skills I Zorunlu 1 2 2
ISG 1801 Occupational Health and Safety I Zorunlu 2 0 2
MATH 1851 Calculus I Zorunlu 4 2 6
PHYS 1851 General Physics I Zorunlu 3 0 6
TDB 1801 Turkish I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TURKISH I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB 1802 Principles Of Kemal Ataturk II Zorunlu 2 0 2
ATBY1804 PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II Zorunlu 2 0 2
EEE 1002 Computer Programming II Zorunlu 2 0 4
EEE 1006 Ethics and Everyday Life Zorunlu 2 0 2
ENG 1804 Academic Writing and Oral Presentation Skills II Zorunlu 1 2 2
ISG 1802 Occupational Health and Safety II Zorunlu 2 0 2
MATH 1852 Calculus II Zorunlu 4 2 6
MATH 1854 Basic Linear Algebra for Engineers Zorunlu 3 0 4
PHYS 1852 General Physics II Zorunlu 3 0 6
TDB 1802 Turkish II Zorunlu 2 0 2
TDBY1802 TURKISH II Zorunlu 2 0 2
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE 2001 Circuit Analysis I Zorunlu 2 0 6
EEE 2003 Electronics I Zorunlu 2 0 6
EEE 2005 Electromagnetic Theory Zorunlu 3 0 5
EEE 2007 Logic Design and Circuits Zorunlu 2 0 5
EEE 2009 Modern Physics for Engineers Zorunlu 3 0 4
MATH 2853 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE 2002 Digital Systems Zorunlu 2 0 5
EEE 2004 Circuit Analysis II Zorunlu 2 0 6
EEE 2006 Electronics II Zorunlu 2 0 6
EEE 2008 Electromagnetic Waves Zorunlu 3 0 5
EEE 2012 Numerical Analysis Zorunlu 3 0 4
EEE 2014 Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE 3001 Summer Practice I Zorunlu 0 0 4
EEE 3003 Electromechanical Energy Conversion Zorunlu 2 0 5
EEE 3005 Signals and Systems Zorunlu 3 2 6
EEE 3007 Control Theory Zorunlu 3 0 5
EEE 3503 Analog Communications Seçmeli 3 0 5
EEE 3505 Power Electronics Seçmeli 3 0 5
EEE 3507 Microelectronics Seçmeli 3 0 5
EEE 3509 Electrical Energy Systems Seçmeli 3 0 5
EEE 3511 Introduction to Micro and Nano Electro Mechanicals Systems Seçmeli 3 0 5
EEE 3513 Microwave Techniques Seçmeli 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE 3002 Electric Machines Zorunlu 2 2 5
EEE 3004 Microprocessors Zorunlu 3 0 5
EEE 3006 Probability Zorunlu 2 0 3
EEE 3500 Digital Communications Seçmeli 3 0 5
EEE 3502 Illumination Techniques and Planning Seçmeli 3 0 5
EEE 3504 Introduction to Optics Seçmeli 3 0 5
EEE 3506 Programmable Logic Controllers Seçmeli 3 0 5
EEE 3508 Digital Control Systems Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE 4001 Summer Practice II Zorunlu 0 0 4
EEE 4003 Engineering Design Zorunlu 3 0 5
EEE 4501 Biomedical Optics Seçmeli 3 0 5
EEE 4503 Antennas and Propagation Seçmeli 3 0 5
EEE 4505 Wireless Communications Seçmeli 3 0 5
EEE 4507 High Voltage Techniques Seçmeli 3 0 5
EEE 4509 Power System Protection Seçmeli 3 0 5
EEE 4513 Photovoltaic Energy Conversion Seçmeli 3 0 5
EEE 4515 Advanced Programming Seçmeli 3 0 5
EEE 4519 Renewable Energy Systems Seçmeli 3 0 5
EEE 4523 Digital Signal Processing Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE 4002 Graduation Project Zorunlu 5 0 12
EEE 4500 Digital Image Processing Seçmeli 3 0 5
EEE 4504 Electrical Energy Transmission Lines Seçmeli 3 0 5
EEE 4506 Optoelectronics Seçmeli 3 0 5
EEE 4508 Computer Networks Seçmeli 3 0 5
EEE 4512 Telecommunications Seçmeli 3 0 5
EEE 4514 Electric Plants Seçmeli 3 0 5
EEE 4518 High Frequency Electronic Circuits Seçmeli 3 0 5
EEE 4520 Introduction to Optimal Control Seçmeli 3 0 5
EEE 4522 Nonlinear Control Systems Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles Of Kemal Ataturk I     33    
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I11332551351
Basic Electricity and Safety54        4
Computer Programming I44354      
Introd. to Electrical and Electronics Eng.53     3  2
Academic Writing and Oral Presentation Skills I      5    
Occupational Health and Safety I        325
Calculus I55   5     
General Physics I55   5     
Turkish I    4 53   
TURKISH I11332551351
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Principles Of Kemal Ataturk II     33    
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II11111111111
Computer Programming II 4553  5   
Ethics and Everyday Life      4354 
Academic Writing and Oral Presentation Skills II     35    
Occupational Health and Safety II      2  5 
Calculus II55   5     
Basic Linear Algebra for Engineers52332223221
General Physics II55   5     
Turkish II    4 53   
TURKISH II11332551351
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Circuit Analysis I342 44     
Electronics I43  542    
Electromagnetic Theory55 4  34   
Logic Design and Circuits443 5 3    
Modern Physics for Engineers 55   5     
Differential Equations52332223221
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Digital Systems443 5 3    
Circuit Analysis II342 44     
Electromagnetic Waves55 4  34   
Numerical Analysis55 4  34   
Engineering Mathematics 54 2       
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Summer Practice I35554453332
Electromechanical Energy Conversion35455232121
Signals and Systems35455232121
Control Theory5542       
Analog Communications35455232121
Power Electronics4543       
Microelectronics35455232121
Electrical Energy Systems 55 3       
Introduction to Micro and Nano Electro Mechanicals Systems 54   3    
Microwave Techniques44 4       
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Electric Machines35455      
Microprocessors4534       
Probability 44 3  43   
Digital Communications35455232121
Illumination Techniques and Planning   3  4 4  
Introduction to Optics3   5 4    
Programmable Logic Controllers 3 454      
Digital Control Systems44345      
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Summer Practice II35554453332
Engineering Design5555455545 
Biomedical Optics4  4       
Antennas and Propagation443   3    
Wireless Communications 24445232121
High Voltage Techniques24445232121
Power System Protection24445232121
Photovoltaic Energy Conversion24445232121
Advanced Programming24445232121
Renewable Energy Systems 3  3 334   
Digital Signal Processing 35455232121
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Graduation Project5545355545 
Digital Image Processing4  4       
Electrical Energy Transmission Lines24445232121
Optoelectronics24445232121
Computer Networks24445232121
Telecommunications 24445232121
Electric Plants45 3       
High Frequency Electronic Circuits  4454      
Introduction to Optimal Control5553       
Nonlinear Control Systems44345      
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık