English
Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Fizik Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul Koşulları

Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması ve Akademik Lisans üstü eğitim sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma.

Yeterlilik Koşulları

Fizik alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 22 kredilik (4 zorunlu 3 seçmeli olmak üzere toplam 7 ders ve bir seminer, 48 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması ve Akademik Lisans üstü eğitim sınavından (ALES) gerekli puanı almış olan adaylar bölüm lisansüstü programlarına kabul edilebilir ve danışmanın önerisi doğrultusunda gerekli görülen fazladan dersleri alabilir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programına, 1996-1997 Eğitim Öğretim yılında başlamıştır.

Program Profili

Bölümümüz kabul edilebilir alanlardan mezun öğrencileri kabul etmekle birlikte bölümümüzde Yoğun madde Fiziği ağırlıklı olmak üzere Genel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Yarı iletken ve manyetik malzeme üretimi ve karakterizasyon ölçümleri ile Fotovoltaik malzemeler ve Güneş enerjisi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Öğretim programı, çağdaş fiziğin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Mezunlarımız deneyim sahibi oldukları alanlara göre araştırma merkezlerinde ve ölçme ve fiziksel analiz laboratuvarlarında istihdam edilebilirler.

Program Yeterlilikleri

1- Yoğun madde fiziği, kuantum mekaniği, istatistiksel fizik ve yüksek enerji fiziği anabilim dallarından birinde derin fizik bilgi donanımına sahip olmak.
2- Ulusal endüstrinin ve üniversitelerin ihtiyacı olan deneysel araştırma alanlarında yetkin ve teorik bilgi ile donanımlı, uluslararası akademik deneyim kazanmış araştırmacı olmak,
3- Fiziğin ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişmelerini yakından izleyebilecek bilgi birikimini kazanmak
4- Fizik alanında bilimsel altyapısını geliştirmek, fiziksel problemleri görebilmek, yorumlayabilmek, ve analiz edebilmek
5- Yaratıcı ve yenilikçi düşünceler geliştirerek yeni fizik problemleri önerebilmek.
6- Edindiği bilgi ve becerilerin fiziksel problemlerin çözümünde kullanılabilirliğini ortaya koymak.
7- İleri düzeyde ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak ve bilimsel yayınlar üretmek
8- Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilmek.
9- Endüstri/üniversite işbirliklerinin kurulmasını sağlayacak vasıflarda bilgi birikimine sahip olmak
10- Çerçeve Programı gibi ulusal ve uluslararası kaynaklardan ileri araştırma projelerinde çalışma ilke ve becerilerini sahip olma.
11- Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilmek.
12- Bilimsel ve mesleki etik anlayışına sahip olma ve bu anlayışı her türlü ortamda savunabilme.
13- Bilim ve teknolojinin gelişimi için önemli olan Fizik temel biliminin ışığında yenilikleri takip ederek kendini geliştirebilmek.
14- İleri araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılarda sunmak ve özellikle SCI dergilerinde yayımlamak.
15- Fotovoltaik ve güneş enerjisi sistemleri konusunda bilgi donanımlı olmak ve edinilen bilgilerin ışığında ülkemizin ve dünyanın enerji ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Fizik alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 22 kredilik (4 zorunlu 3 seçmeli olmak üzere toplam 7 ders ve bir seminer, 48 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Fizik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda fizik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Atrıca birçok kamu ve özel sektörün kalite kontrol laboratuvarlarında ve TÜBİTAK, TELEKOM, TAEK, MTA, MKE, DSİ gibi kuruluşlarda da teknik eleman olarak kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programına başlayabilirler.

Eğitim Türü

Örgün eğitim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Atilla Coşkun

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5090 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Zorunlu 2 0 2
FBE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
FİZ5001 FİZİKTE MAT. YÖNT. I Zorunlu 3 0 6
FİZ5003 İLERİ ELEKTROMAGNETİZMA KURAMI I Zorunlu 3 0 6
FİZ5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
FİZ5525 YARI İLETKEN FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ5527 MANYETİK MALZEMELER FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ5529 GÜNEŞ PİLLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
FİZ5531 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 4
FİZ5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ5010 KUANTUM MEKANİĞİ I Zorunlu 3 0 4
FİZ5502 İSTATİKSEL MEKANİK I Seçmeli 3 0 6
FİZ5504 YARI İLETKEN AYGIT FİZİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ5508 KRİSTALOGRAFİ Seçmeli 3 0 6
FİZ5510 ELEKTRİKSEL KARAKTERİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 4
FİZ5512 OPTİK KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 4
FİZ5516 RELATİVİSTİK KUANTUM MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 6
FİZ5526 MANYETİZMA VE MANYETİK MALZEMELER I Seçmeli 3 0 6
FİZ5528 SERAMİK ÜRETİMİ VE MİKRO YAPI KONTROLÜ Seçmeli 3 0 6
FİZ5540 RADYASYONLARA KARŞI ZIRHLANMA Seçmeli 3 0 6
FİZ5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FİZ5801 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FİZ5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik               
Proje Geliştirme ve Yönetimi               
FİZİKTE MAT. YÖNT. I445444455444444
İLERİ ELEKTROMAGNETİZMA KURAMI I455544444444444
Seminer54445433425445 
YARI İLETKEN FİZİĞİ               
MANYETİK MALZEMELER FİZİĞİ               
GÜNEŞ PİLLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ               
YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR               
Uzmanlık Alan Dersi               
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
KUANTUM MEKANİĞİ I               
İSTATİKSEL MEKANİK I434433333333333
YARI İLETKEN AYGIT FİZİĞİ554444444444444
KRİSTALOGRAFİ444422333333332
ELEKTRİKSEL KARAKTERİZ YÖNTEMLERİ444444445444445
OPTİK KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ544444444444444
RELATİVİSTİK KUANTUM MEKANİĞİ322223333333332
MANYETİZMA VE MANYETİK MALZEMELER I333433334443332
SERAMİK ÜRETİMİ VE MİKRO YAPI KONTROLÜ433433334333334
RADYASYONLARA KARŞI ZIRHLANMA               
Uzmanlık Alan Dersi               
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
Yüksek Lisans Tezi               
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi               
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık