English
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 55 almak. YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak. Kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek.

Yeterlilik Koşulları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması. Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 20 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Deney tasarlama ve yürütme, deney çıktılarını analiz etme ve yorumlayabilme becerisi,
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi,
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
5- Mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme ve çözebilme becerisi,
6- Profesyonel ve etik sorumluluğu algılamak ve benimsemek,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi,
8- Mühendislik çözümlerinin,küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak,
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak,
11- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 90.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması. Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Bahadır Süleyman Yıldırım

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Bahadır Süleyman Yıldırım

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE5501 Input Shaping and Robust Control Seçmeli 3 0 6
EEE5503 Computer Networks and Open System Architecture Seçmeli 3 0 6
EEE5505 Advanced Image Processing Seçmeli 3 0 6
EEE5507 Biomedical Signal Processing Seçmeli 3 0 6
EEE5509 Permanent Magnet and Brushless DC Motors Seçmeli 3 0 6
EEE5511 Digital Signal Processing Seçmeli 3 0 6
EEE5513 Advanced Engineering Mathematics Seçmeli 3 0 6
EEE5515 Embedded Systems Seçmeli 3 0 4
EEE5517 Semiconductor Device Physics Seçmeli 3 0 6
EEE5519 Thin Film Growth Technology Seçmeli 3 0 6
EEE5521 Lightning Protection Seçmeli 3 0 6
EEE5523 Advanced Topics in Micro and Nanotechnology Seçmeli 3 0 6
EEE5541 New and Renewable Energy Technologies Seçmeli 3 0 6
EEE5543 Analysis and Control of Dynamic Systems Seçmeli 3 0 6
EEE5545 Advanced Intelligent Control Systems Seçmeli 3 0 6
EEE5549 Biomedical Instrumentation Seçmeli 3 0 6
EEE5551 Medical Image Analysis Seçmeli 3 0 6
EEE5553 FDTD Method for Electromagnetics and Antenna Design Seçmeli 3 0 6
EEE5555 High Speed Communication Circuits and Systems I Seçmeli 3 0 6
EEE5557 Advanced Antenna Theory Seçmeli 3 0 6
EEE5559 Advanced Electromagnetic Field Theory Seçmeli 3 0 6
EEE5561 BioMEMS and Biosensors Seçmeli 3 0 4
EEE5563 Advanced VLSI Design Seçmeli 3 0 6
EEE5565 Basic Processes in VLSI Technologies Seçmeli 3 0 6
EEE5567 Advanced Electronic Circuit Design and Applications Seçmeli 3 0 6
EEE5569 Advanced Topics in Electrical Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5571 Advanced Topics in Electronics Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5573 Advanced Topics in Telecommunication Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5575 Advanced Topics in Control and Automation Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5577 Advanced Topics in Mechatronics Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5579 Advanced Topics in Biomedical Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5721 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
FBE5080 Research Methods and Scientific Ethics Zorunlu 2 0 2
FBE5550 Project Development and Management Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE5502 Fuzzy Logic Control Appications Seçmeli 3 0 6
EEE5504 Linear System Theory Seçmeli 3 0 6
EEE5506 Biomedical Optics Seçmeli 3 0 6
EEE5508 Statistical Methods in Scientific Research Seçmeli 3 0 4
EEE5510 Industrial Communication Networks Seçmeli 3 0 6
EEE5512 Step Motors and Control Techniques Seçmeli 3 0 6
EEE5514 Microcontroller Architecture and Applications Seçmeli 3 0 6
EEE5516 Special Topics in Electrical and Elctronics Engineering Seçmeli 3 0 4
EEE5518 Solar Cell Device Physics Seçmeli 3 0 6
EEE5520 Nanotechnology Seçmeli 3 0 6
EEE5522 Advanced Optoelectronics Seçmeli 3 0 6
EEE5524 Advanced Communication Electronics Seçmeli 3 0 6
EEE5526 Advanced R/F Microwave Cicuit Desing Seçmeli 3 0 6
EEE5528 Smart Grids Seçmeli 3 0 6
EEE5542 Special Electric Machines Seçmeli 3 0 6
EEE5544 Robust Control Systems Seçmeli 3 0 6
EEE5546 Advanced Fuzzy Modelling and Control Seçmeli 3 0 6
EEE5548 Machine Learning Seçmeli 3 0 6
EEE5550 Bioelectric Phenomena Seçmeli 3 0 6
EEE5552 Biostatistics for Engineering Seçmeli 3 0 6
EEE5554 Antenna Analysis and Design Seçmeli 3 0 6
EEE5556 High Speed Communication Circuits and Systems II Seçmeli 3 0 4
EEE5558 Advanced Electromagnetic Wave Theory Seçmeli 3 0 6
EEE5560 Numerical Methods for Electromagnetic Problems Seçmeli 3 0 6
EEE5562 Microelectronic Devices and Circuits Seçmeli 3 0 4
EEE5564 Semiconductor Device and Process Simulation Seçmeli 3 0 6
EEE5566 Semiconductor Optoelectronic Devices Seçmeli 3 0 6
EEE5570 Advanced Topics in Electrical Engineering II Seçmeli 3 0 4
EEE5572 Advanced Topics in Electronics Engineering II Seçmeli 3 0 4
EEE5574 Advanced Topics in Telecommunication Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEE5576 Advanced Topics in Control and Automation Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEE5578 Advanced Topics in Mechatronics Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEE5580 Advanced Topics in Biomedical Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEE5722 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
EEE5790 Seminar **** Zorunlu 0 2 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE5723 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
EEE5802 M.Sc.Thesis Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE5724 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Input Shaping and Robust Control53345444555
Computer Networks and Open System Architecture53345444555
Advanced Image Processing53345444555
Biomedical Signal Processing53345444555
Permanent Magnet and Brushless DC Motors53345444555
Digital Signal Processing53345444555
Advanced Engineering Mathematics51525251112
Embedded Systems53345444555
Semiconductor Device Physics53345344555
Thin Film Growth Technology53345444555
Lightning Protection53345444555
Advanced Topics in Micro and Nanotechnology35455232121
New and Renewable Energy Technologies           
Analysis and Control of Dynamic Systems           
Advanced Intelligent Control Systems           
Biomedical Instrumentation           
Medical Image Analysis           
FDTD Method for Electromagnetics and Antenna Design           
High Speed Communication Circuits and Systems I           
Advanced Antenna Theory           
Advanced Electromagnetic Field Theory           
BioMEMS and Biosensors           
Advanced VLSI Design            
Basic Processes in VLSI Technologies           
Advanced Electronic Circuit Design and Applications           
Advanced Topics in Electrical Engineering I           
Advanced Topics in Electronics Engineering I           
Advanced Topics in Telecommunication Engineering I           
Advanced Topics in Control and Automation Engineering I           
Advanced Topics in Mechatronics Engineering I           
Advanced Topics in Biomedical Engineering I           
Special Studies *54454545445
Research Methods and Scientific Ethics            
Project Development and Management           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Fuzzy Logic Control Appications53345444555
Linear System Theory5 525251112
Biomedical Optics53345444555
Statistical Methods in Scientific Research53345444555
Industrial Communication Networks53345444555
Step Motors and Control Techniques53345444555
Microcontroller Architecture and Applications53345444555
Special Topics in Electrical and Elctronics Engineering53345444555
Solar Cell Device Physics53345444555
Nanotechnology53345444555
Advanced Optoelectronics53345444555
Advanced Communication Electronics53345444555
Advanced R/F Microwave Cicuit Desing53345444 55
Smart Grids53345444555
Special Electric Machines           
Robust Control Systems           
Advanced Fuzzy Modelling and Control           
Machine Learning           
Bioelectric Phenomena           
Biostatistics for Engineering           
Antenna Analysis and Design            
High Speed Communication Circuits and Systems II           
Advanced Electromagnetic Wave Theory           
Numerical Methods for Electromagnetic Problems           
Microelectronic Devices and Circuits           
Semiconductor Device and Process Simulation           
Semiconductor Optoelectronic Devices           
Advanced Topics in Electrical Engineering II           
Advanced Topics in Electronics Engineering II           
Advanced Topics in Telecommunication Engineering II           
Advanced Topics in Control and Automation Engineering II           
Advanced Topics in Mechatronics Engineering II           
Advanced Topics in Biomedical Engineering II           
Special Studies *           
Seminar ****           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Special Studies *           
M.Sc.Thesis           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Special Studies *           
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık