English
Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kimya Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamlayanlar "Yüksek Kimyager" unvanı alır.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans için, -Lisansüstü giriş sınavından (ALES) kabul edilebilir bir puan almak -İngilizce yeterlilik belgesi Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Yüksek Lisans) 90 olmalıdır. Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Doktora) 180 olmalıdır. ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Tarihçe

1997-1998 yılında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır. 2007-2008 yılında Doktora eğitimine başlanmıştır.

Program Profili

Kimya ile ilgili herhangibir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek kimya bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Uzmanlaşılan alandaki ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve /veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2- Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme; yeni bir düşünceden yola çıkarak veya var olan bir yönteme yenilik katarak deneyi tasarlama
3- Yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ve özgün sonuçlara ulaşabilme
4- Öğrendiklerini güncel gereksinimlerle harmanlayarak ulusal ve uluslararası boyutta uygulamak ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak
5- Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi ve multi disipliner çalışmanın önemini kavrayabilme
6- Alan/Konu ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
7- Hem bireysel olarak hem de toplumsal boyutta bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Yüksek Lisans) 90 olmalıdır. Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı(Doktora) 180 olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Uzman Kimyager ünvanı ile mezun olan öğrencilerimiz ilaç, gıda, maden, tekstil, boya v.b. sektörlerde araştırmacı ve kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilirler. Bunun dışında çesitli sektörlerde sorumlu müdürlük gibi görevlerde çalışma imkânı bulabilmelerinin yanında üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kimya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Eğitim Türü

Lisansüstü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ülkü ANIK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Feride GİRENİZ

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık