English
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoinformatik (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak. Kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek. En az 2.7 lisans genel not ortalamasina sahip olmak. Muhendislik Fakultesi bolumlerinden, Fen Fakultesi bolumlerinden ya da Tibbi bilimlerden bir Anabilim Dali mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları

Biyoinformatik Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması. Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2015-2016 eğitim öğretim yılı Guz döneminde ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmistir.

Program Profili

Her yil ortalama 4 ogrenci kabul edilmektedir

Program Yeterlilikleri

1- Bilgisayar, fen bilimleri ve tıbbi bilgilerini, biyoinformatik alanında uygulayabilme becerisi
2- Deney tasarlama ve yürütme, deney çıktılarını analiz etme ve yorumlayabilme becerisi
3- Bir Biyoinformatik sistemini, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5- Biyoinformatik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme ve çözebilme becerisi
6- Profesyonel ve etik sorumluluğu algılamak ve benimsemek
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi
8- Biyoinformatik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak
10- Biyoinformatik konusunda güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak
11- Biyoinformatik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern biyoinformatik araçlarını kullanabilme becerisi

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Biyoinformatik Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak. Genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması. Yüksek lisans tezinin kabul edilmesi.

Mezun İstihdamı

Arastirma merkezleri

Bir Üst Dereceye Geçiş

Ogrenciler Biyoinformatik doktora programlarina basvurabilirler.

Eğitim Türü

Bu biyoinformatik yüksek lisans programı, mezun olan öğrencilerinin • Biyoinformatik konusunda uzmanlaşmış, çağdaş teknolojileri bilen ve yeni teknolojileri üretip uygulayabilecek, • Ülkemizin uluslararası alandaki rekabet gücüne faydalı olabilecek disiplinlerarası projeler hazırlayabilecek veya bu projeleri destekleyebilecek, • Son yıllarda önem kazanan biyoinformatik’in klinik ve kişisel tedavi uygulamalarında uzmanlaşıp (translasyonel biyoinformatik) projeler geliştirebilecek, • Üstün iletişim ve liderlik yetenekleriyle karşılaştıkları sorunları çözebilecek, • Bilimsel araştırma sürecini iyi anlayan, en son araştırma konuları hakkında yeterli farkındalığı olacak, • Bilime yaptığı katkıları tez, makale ve kitap şeklinde yayınlayabilecek, • Kazanılan yeterlilikleri yetkin ve etkin halde toplum hizmetine sunabilecek • Biyoinformatik bilimlerinin kullanımına ihtiyaç duyan diğer disiplinlerle işbirliği yaparak multi-disipliner projeler gerçekleştirebilecek • Biyoinformatik endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunabilecek bireyler olması hedeflenmektedir.

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Önal-Süzek

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Önal-Süzek

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BINF5501 INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS Seçmeli 3 0 6
BINF5503 MODERN METHODS IN DRUG DISCOVERY Seçmeli 3 0 6
BINF5505 AGENT-BASED MODELLING AND SIMULATION Seçmeli 3 0 6
BINF5509 TRANSLATIONAL BIOINFORMATICS Seçmeli 3 0 6
BINF5511 DATA VISUALIZATION Seçmeli 3 0 6
BINF5513 DATA PRIVACY AND SECURITY FOR BIOINFORMATICIANS Seçmeli 3 0 6
BINF5515 METAGENOMİCS Seçmeli 3 0 6
BINF5517 BIOMEDICAL SEMANTICS Seçmeli 3 0 6
BINF5519 MOLECULAR GENETIC TECHNOLOGIES Seçmeli 3 0 6
BINF5521 STEM CELLS AND REGENERATİVE MEDİCİNE Seçmeli 3 0 6
BINF5523 GAMIFICATION AND SIMULATIONS IN MEDICINE Seçmeli 3 0 6
BINF5525 IMMUNOLOGICAL BIOINFORMATICS Seçmeli 3 0 6
BINF5527 Machine Learning in Bioinformatics Seçmeli 3 0 6
BINF5529 Biosensor Systems Seçmeli 3 0 6
BINF5531 High Throughput Experiment Analysis Seçmeli 3 0 6
BINF5721 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
FBE5080 Research Methods and Scientific Ethics ** Zorunlu 2 0 2
FBE5550 Project Development and Management Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BINF5506 STATISTICAL METHODS FOR BIOINFORMATICS Seçmeli 3 0 6
BINF5508 PROTEINS AND PROTEOMICS Seçmeli 3 0 6
BINF5510 ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS Seçmeli 3 0 6
BINF5512 POPULATION GENOMICS Seçmeli 3 0 6
BINF5516 NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE Seçmeli 3 0 6
BINF5522 PROTEIN STRUCTURE ANALYSIS Seçmeli 3 0 6
BINF5526 ADVANCED MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY Seçmeli 3 0 4
BINF5528 Chemical Glycobiology Seçmeli 3 0 6
BINF5530 Biological Database Management Systems Seçmeli 3 0 6
BINF5722 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
BINF5790 SEMINAR Zorunlu 0 2 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BINF5723 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
BINF5802 M.Sc. Thesis Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BINF5724 SPECIAL STUDIES Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS           
MODERN METHODS IN DRUG DISCOVERY           
AGENT-BASED MODELLING AND SIMULATION           
TRANSLATIONAL BIOINFORMATICS           
DATA VISUALIZATION           
DATA PRIVACY AND SECURITY FOR BIOINFORMATICIANS           
METAGENOMİCS           
BIOMEDICAL SEMANTICS           
MOLECULAR GENETIC TECHNOLOGIES           
STEM CELLS AND REGENERATİVE MEDİCİNE           
GAMIFICATION AND SIMULATIONS IN MEDICINE           
IMMUNOLOGICAL BIOINFORMATICS           
Machine Learning in Bioinformatics1345433111 
Biosensor Systems           
High Throughput Experiment Analysis           
SPECIAL STUDIES54454545445
Research Methods and Scientific Ethics **11221552541
Project Development and Management           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
STATISTICAL METHODS FOR BIOINFORMATICS           
PROTEINS AND PROTEOMICS           
ALGORITHMS IN BIOINFORMATICS           
POPULATION GENOMICS           
NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE            
PROTEIN STRUCTURE ANALYSIS           
ADVANCED MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY           
Chemical Glycobiology           
Biological Database Management Systems5543445111 
SPECIAL STUDIES54454545445
SEMINAR54445433425
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
SPECIAL STUDIES54454545445
M.Sc. Thesis           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
SPECIAL STUDIES54454545445
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık