English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program derslerinin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Spor Yöneticiliği alanında yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına, yazılı sınav yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 2,50, ALES Puanının en az 55 olması gerekmektedir. ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan almaları gereken derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve tez sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, 2003-2004 eğitim öğretim yılında Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Halen bölüm lisans eğitimi normal öğretim ve Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Spor Yöneticiliği Bölümü programı spor yönetim bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilerin, spor endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkân sağlayacak ve onları bir lider olarak yetişmelerine yönelik bir eğitim programı yürütülmektedir. Eğitim-öğretim programlarında dersler; zorunlu, seçmeli, seminer, tez, dönem projesi, uzmanlık alan dersi adı altında yer alır.

Program Yeterlilikleri

1- Spor organizasyonlarının yönetiminde stratejik yaklaşıma odaklanabilmek,
2- Geniş ve entegre işletme fonksiyonları bilgilerini etkin olarak kullanabilmek,
3- Özel ve kamusal alandaki sorunlu konuların çözümünde sosyal sorumluluğa sahip olmak,
4- Spor endüstrisinin etik ve yasal unsurlarını kavramak,
5- Problem çözme ve kritik düşünme becerilerine sahip olmak,
6- Spor organizasyonlarında ve gruplara liderlik edebilmeleri için gerekli olan iletişim becerilerine sahip olmak,
7- Strateji oluşturma ve uygulama becerilerine sahip olmak,
8- Küresel çevrenin spor organizasyonlarının uygulamaları üzerindeki önemini anlamak
9- Araştırma planlama, yürütme ve sonuçlandırma yeteneğini geliştirmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, yerel yönetimlerde, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, özel sektörde spor ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, üniversitelerde çalışabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Hakan ÜNAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Ali Gürel GÖKSEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SPY 5001 Spor Yönetiminde Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 6
SPY 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SPY 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SPY 5501 Spor Hizmet İşletmeciliği Seçmeli 3 0 6
SPY 5503 Türk Spor Teşkilatı Seçmeli 3 0 6
SPY 5505 Sporda Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SPY 5507 Spor Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
SPY 5509 Fiziksel Etkinlik Hizmetleri Pazarlaması Seçmeli 3 0 6
SPY 5511 Modern Olimpiyatlar ve Olimpizm Seçmeli 3 0 6
SPY 5513 Spor Organizasyonlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SPY 5515 Sporda Örgütsel Başarı Seçmeli 3 0 6
SPY 5517 Sporda Öğrenen Organizasyonlar Seçmeli 3 0 6
SPY 5519 Spor Yönetiminde Liderlik Seçmeli 3 0 6
SPY 5521 Spor İşletmelerinde Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 6
SPY 5523 Sporda Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 6
SPY 5525 Sporda Stratejik Kurumsal İletişim Ve İtibar Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SPY 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SPY 5502 Spor Yönetiminde Uygulamalı İstatistik Seçmeli 3 0 6
SPY 5504 Spor Organizasyonlarında Finans Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SPY 5506 Spor Hukukunda Güncel Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
SPY 5508 Türk Spor Politikası Seçmeli 3 0 6
SPY 5510 Spor Yönetiminde Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
SPY 5512 Spor Organizasyonlarında Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SPY 5514 Sporda Etik ve Fair Play Seçmeli 3 0 6
SPY 5516 Spor Yönetiminde Uluslararası Karşılaştırmalar Seçmeli 3 0 6
SPY 5518 Spor Organizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 6
SPY 5520 Spor ve Serbest Zaman Sosyolojisi Seçmeli 3 0 6
SPY 5522 Sporda Modern Pazarlama Seçmeli 3 0 6
SPY 5524 Spor Turizminde Yeni Trendler Seçmeli 3 0 6
SPY 5526 Spor Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
SPY 5528 Sporda Kurumsal Kimlik Ve Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SPY 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SPY 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 1 24
SPY 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SPY 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 1 24
SPY 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Spor Yönetiminde Bilimsel Araştırma Teknikleri 554444444
Seminer545454545
Spor Hizmet İşletmeciliği544445445
Türk Spor Teşkilatı454545454
Sporda Etkinlik Yönetimi445455444
Spor Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar545454545
Fiziksel Etkinlik Hizmetleri Pazarlaması 454444544
Modern Olimpiyatlar ve Olimpizm543344545
Spor Organizasyonlarında İnsan Kaynakları Yönetimi343453445
Sporda Örgütsel Başarı545454544
Sporda Öğrenen Organizasyonlar455544445
Spor Yönetiminde Liderlik455555545
Spor İşletmelerinde Halkla İlişkiler555454545
Sporda Tüketici Davranışı 454334544
Sporda Stratejik Kurumsal İletişim Ve İtibar Yönetimi444554454
Uzmanlık Alan Dersi 555555555
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Spor Yönetiminde Uygulamalı İstatistik453353435
Spor Organizasyonlarında Finans Yönetimi553444544
Spor Hukukunda Güncel Gelişmeler445543554
Türk Spor Politikası445544454
Spor Yönetiminde Örgütsel Davranış455455555
Spor Organizasyonlarında Toplam Kalite Yönetimi444445554
Sporda Etik ve Fair Play335554444
Spor Yönetiminde Uluslararası Karşılaştırmalar544554554
Spor Organizasyon Teknikleri544455454
Spor ve Serbest Zaman Sosyolojisi335443443
Sporda Modern Pazarlama554454555
Spor Turizminde Yeni Trendler455455454
Spor Ekonomisi443443544
Sporda Kurumsal Kimlik Ve Marka Yönetimi445554455
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması5555 5535
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması         
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık