English
Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Maden Mühendisliği Alanında Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Anabilim Dalı tarafından uygun görülen bir alandan yüksek lisans derecesine sahip olanlar için, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 60 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen bir alandan lisans derecesine sahip olanlar için, 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 70 almak YDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almak ve kabul öncesi yapılacak olan bilim sınavından geçebilmek.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir. Ayrıca öğrenciler seminer sunumlarını, doktora yeterlilik sınavı ve tez savunmalarında başarılı olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 5 doktora öğrencisi kabul edilmektedir. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Maden Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2- Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3- Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4- Maden Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir
5- Maden Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7- Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
11- Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, (42 AKTS) uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarında çalışma alanlarına uygun departmanlarda uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim- İngilizce

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Taki GÜLER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. İbrahim Ferid ÖGE

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5080 Research Methods and Scientific Ethics ** Zorunlu 2 0 2
FBE5550 Project Development and Management Seçmeli 3 0 6
MINE5501 Drilling and Blasting in Mining and Tunnelling Seçmeli 3 0 6
MINE5503 Surface Mine Design Seçmeli 3 0 6
MINE5505 Instrumentation and Measurements Techniques in Rock Mechanics Seçmeli 3 0 6
MINE5507 Excavation Engineering Seçmeli 3 3 6
MINE5509 Environmental Issues in Mining Seçmeli 3 0 6
MINE5513 Cement Manufacturing Technology Seçmeli 3 0 6
MINE5515 Ultrafine Grinding Seçmeli 3 0 6
MINE5517 Advanced Coal Preparation Seçmeli 3 0 6
MINE5519 Biological Processes in Metal Extraction Seçmeli 3 0 6
MINE5521 Solution Mining Seçmeli 3 0 6
MINE5523 Chemistry of Mineral-Water Systems Seçmeli 3 0 6
MINE5571 Advanced Comminution Techniques Seçmeli 3 0 6
MINE5575 Strata Control in Underground Coal Mining Seçmeli 3 0 4
MINE5577 Analysis and Design of Tunnels in Soft Ground Seçmeli 3 0 4
MINE5579 Electrochemical Methods in Mineral Processing Seçmeli 3 0 6
MINE5581 Colloidal Particles in Mineral Processing Seçmeli 3 0 6
MINE5583 Processing of Critical Raw Materials Seçmeli 3 0 6
MINE5585 Geotechnical Applications and Design in Mining Seçmeli 3 0 6
MINE5587 Mine Ventilation Design and Planning Seçmeli 3 0 6
MINE6001 Automation In Mineral Processing Plants Zorunlu 3 0 6
MINE6721 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE5574 Rock Slope Analysis in Mining and Civil Engineering Seçmeli 3 0 6
MINE5576 Stratification in Gravity Concentrators Seçmeli 3 0 6
MINE5578 Fundamentals of Theoretical Rock Mechanics Seçmeli 3 0 6
MINE5580 Chemistry and Technology of Coal Seçmeli 3 0 6
MINE5582 Advanced Gold Hydrometallurgy Seçmeli 3 0 4
MINE6002 Design Analysis in Rock Mechanics Zorunlu 3 0 6
MINE6722 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
MINE6790 Seminar **** Zorunlu 0 2 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6723 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
MINE6820 Preparation for Qualifying Exam Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6724 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
MINE6821 Ph.D. Thesis Proposal Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6725 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
MINE6822 Ph.D.Thesis (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6726 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
MINE6823 Ph.D.Thesis (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6727 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
MINE6824 Ph.D.Thesis (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MINE6728 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
MINE6825 Ph.D.Thesis (Thesis Defence) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Research Methods and Scientific Ethics **            
Project Development and Management            
Drilling and Blasting in Mining and Tunnelling            
Surface Mine Design             
Instrumentation and Measurements Techniques in Rock Mechanics             
Excavation Engineering             
Environmental Issues in Mining             
Cement Manufacturing Technology             
Ultrafine Grinding             
Advanced Coal Preparation             
Biological Processes in Metal Extraction             
Solution Mining             
Chemistry of Mineral-Water Systems             
Advanced Comminution Techniques 434433244242
Strata Control in Underground Coal Mining 445445554544
Analysis and Design of Tunnels in Soft Ground445454445455
Electrochemical Methods in Mineral Processing5545325 3552
Colloidal Particles in Mineral Processing445454445455
Processing of Critical Raw Materials             
Geotechnical Applications and Design in Mining 45555  543 3
Mine Ventilation Design and Planning 45555  533 3
Automation In Mineral Processing Plants             
Special Studies 544545454454
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Rock Slope Analysis in Mining and Civil Engineering234344435331
Stratification in Gravity Concentrators 343343325432
Fundamentals of Theoretical Rock Mechanics443444425321
Chemistry and Technology of Coal344343435321
Advanced Gold Hydrometallurgy 342442325421
Design Analysis in Rock Mechanics343243325321
Special Studies *555555555555
Seminar ****555555555555
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Special Studies *535555534424
Preparation for Qualifying Exam543545454454
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Special Studies *555555555555
Ph.D. Thesis Proposal453545543544
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Special Studies *535555534424
Ph.D.Thesis (1. TİK)453545543544
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Special Studies *555555555555
Ph.D.Thesis (2. TİK)555555555555
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Special Studies *535555534424
Ph.D.Thesis (3. TİK)555554 45455
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Special Studies *555555555555
Ph.D.Thesis (Thesis Defence)555555555555
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık