English
Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) Tezli Yük.Lisans

Kazanılan Derece

Metalurji Malzeme Yüksek Mühendisi

Kabul Koşulları

http://www.fenbilimleri.mu.edu.tr/tr/lisansustu-ogrenci-kabulu-549

Yeterlilik Koşulları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Programımız 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyet geçmiştir.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama 5 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Yeni malzemelerin tasarımında metal, seramik, polimer veya kompozit malzeme alanlarından birinde uzmanlık kazanır.
2- Alanında mevcut mühendislik malzeme ve süreçlerinin kritiğini yapabilir ve bilgi birikimlerini kullanarak yeni mühendislik malzeme veya süreçlerini araştırma-geliştirme becerisine sahip olur.
3- Alanındaki metalurji ve malzeme mühendisliği uygulamalarında problemleri belirleme, deney tasarlama, standartlara uygun olarak deney ve test yapma ve bunların sonuçlarını analiz etme becerisi kazanır.
4- Malzemelerdeki yapı, özellik, proses ve performans arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilmek amacıyla ileri karakterizasyon tekniklerinden birkaçında uygulama veya sonuçları değerlendirme yetisi kazanır.
5- Akademik yayın okuma, analiz etme, yazma, bilimsel araştırma konusu belirleme, proje yazma ve yürütme yetisi kazanır.
6- Bilimsel çalışmaların sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak sunma yetisi kazanır.
7- Çok disiplinli projelerde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüvenli bir çalışma disiplini kazanır.
8- Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için ülke ve dünya genelinde yaratılmış olan alt yapıyı tanır, kaynakları belirler ve bunlara erişim süreçlerini öğrenir.
9- Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için mesleki uygulamalarda gerekli olan teknik donanım, modern mühendislik araçları ve bilişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmak
10- Endüstriye metalürjik sistemi, ürünü veya prosesi üretilebilirlik, sağlık, güvenlik, kalite, çevre ve ekonomi gibi gerçekçi kısıtlar altında gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar veya iyileştirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programındaki 120.0 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve yüksek lisans tezinin kabul edilmesi

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde doktora programına başvurabilir.

Eğitim Türü

Programın genel amacı metalurji ve malzeme bilimi alanında çağın bilgi ve teknolojisine hakim, gerektiğinde araştırma alanı ve konusu seçebilecek yüksek mühendis yetiştirmektir. Bu amaca paralel olarak, mezunların gerek sanayi uygulamalarında ve gerekse bilimsel araştırma alanında ileri inceleme ve test yöntemlerini uygulama ve sonuçlarını yorumlayabilecek düzeyde olmaları da hedeflenmiştir. Programdan mezun olan yüksek mühendis, metalurji ve malzeme alanında insanlığın hizmetine sunulmuş veya sunulmak üzere olan malzeme türlerinden en azından birinde bilim ve teknolojinin geldiği noktadan haberdar ve üzerinde çalışılan kritik problemlerin farkında olacaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali Arslan KAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Ali Arslan KAYA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5080 Research Methods and Scientific Ethics ** Zorunlu 2 0 2
FBE5550 Project Development and Management Seçmeli 3 0 6
MME5501 Mathematical Methods in Materials Research Seçmeli 3 0 6
MME5503 Advanced Ceramic Materials Seçmeli 3 0 6
MME5505 Advanced Surface Modification Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5511 Material Surfaces and Interfaces Seçmeli 3 0 6
MME5513 Material Structure and Crystallography Seçmeli 3 0 6
MME5515 Fuel Cells Seçmeli 3 0 6
MME5517 Suspension Rheology Seçmeli 3 0 6
MME5523 Light Alloys and Weight Reduction in Designs Seçmeli 3 0 4
MME5527 Magnetism and Magnetic Materials Seçmeli 3 0 6
MME5529 Carbon Materials Seçmeli 3 0 6
MME5531 Metallurgical Coatings and Thin Films Seçmeli 3 0 6
MME5533 Nanomaterials Production and Characterization Methods Seçmeli 3 0 6
MME5535 Light Alloys Current Status and Future Seçmeli 3 0 4
MME5537 Thin Films Seçmeli 3 0 6
MME5539 Bioceramics Seçmeli 3 0 6
MME5541 Materials Design for Tissue Engineering Applications Seçmeli 3 0 6
MME5543 Advanced Energy Storage Technolologies Seçmeli 3 0 6
MME5721 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MME5790 Seminar Zorunlu 0 2 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME5502 Surface Characterization Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5506 Processing and Characterization of Biomaterials Seçmeli 3 0 6
MME5508 Advanced Polymeric Materials Seçmeli 3 0 6
MME5512 Fundamental Aspects of Nanomechanics and Nanotribology Seçmeli 3 0 6
MME5516 Ceramic Processing Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5522 New Alloy Design Principles New Generation Steels Seçmeli 3 0 6
MME5524 Anomalous Behaviour of Metallic Materials Seçmeli 3 0 6
MME5526 Magnetism of Iron and Its Alloys Seçmeli 3 0 6
MME5528 Energy Storage Devices Seçmeli 3 0 6
MME5530 Cementitious Materials Seçmeli 3 0 6
MME5532 X-Ray Diffraction Techniques Seçmeli 3 0 6
MME5534 Tribology of Engineering Materials Seçmeli 3 0 6
MME5536 Advanced Alloys Seçmeli 3 0 4
MME5538 Advanced Electron Microscopy Techniques Seçmeli 3 0 4
MME5540 Phase Equilibria in Multicomponent Systems Seçmeli 3 0 6
MME5722 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME5723 Special Studies Zorunlu 4 0 6
MME5802 M.Sc.Thesis Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MME5724 Special Studies Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Research Methods and Scientific Ethics **          
Project Development and Management          
Mathematical Methods in Materials Research           
Advanced Ceramic Materials           
Advanced Surface Modification Techniques           
Material Surfaces and Interfaces           
Material Structure and Crystallography           
Fuel Cells           
Suspension Rheology           
Light Alloys and Weight Reduction in Designs           
Magnetism and Magnetic Materials           
Carbon Materials          
Metallurgical Coatings and Thin Films          
Nanomaterials Production and Characterization Methods          
Light Alloys Current Status and Future           
Thin Films          
Bioceramics           
Materials Design for Tissue Engineering Applications           
Advanced Energy Storage Technolologies          
Special Studies5445454544
Seminar45 5454545
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Surface Characterization Techniques           
Processing and Characterization of Biomaterials           
Advanced Polymeric Materials           
Fundamental Aspects of Nanomechanics and Nanotribology           
Ceramic Processing Techniques           
New Alloy Design Principles New Generation Steels           
Anomalous Behaviour of Metallic Materials           
Magnetism of Iron and Its Alloys           
Energy Storage Devices           
Cementitious Materials           
X-Ray Diffraction Techniques           
Tribology of Engineering Materials          
Advanced Alloys           
Advanced Electron Microscopy Techniques           
Phase Equilibria in Multicomponent Systems           
Special Studies1342111152
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Special Studies1342111152
M.Sc.Thesis5455454555
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Special Studies1342111152
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık