English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında Yüksek Lisans derecesi verilir. Yüksek Lisans mezunları; alanında mesleğini yapması ve uzmanlaşması için yeterlidir ve ayrıca ilgili sanat alanlarında kamu, endüstri veya özel sektörde bilimsel araştırmaları gerçekleştirme ve çalışma yapma imkanına sahiptirler. Seramik ve Cam sektöründe sanat ve endüstri alanında üretim ve tasarım pozisyonunda, müze ve galerilerde sanatçı/tasarımcı kimliği ile çalışabilmektedirler.

Kabul Koşulları

Güzel Sanatlar ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinin Seramik, Seramik ve Cam, Seramik Tasarımı, Seramik ve Cam Tasarımı bölümlerinden 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olmak. Adı geçen Fakültelerin lisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğrenim Kurumunca verilmiş denklik belgesine sahip olması gerekmektedir. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4.00’lık sistemde en az 2.40 olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca, uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersler için, ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

Tarihçe

Seramik Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2017 yılında açılmıştır.

Program Profili

İki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenciler tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Yüksek Lisans mezunları; alanında mesleğini yapması ve uzmanlaşması için yeterlidir ve ayrıca ilgili sanat alanlarında kamu, endüstri veya özel sektörde bilimsel araştırmaları gerçekleştirme ve çalışma yapma imkanına sahiptirler. Seramik ve Cam sektöründe sanat ve endüstri alanında üretim ve tasarım pozisyonunda, müze ve galerilerde sanatçı/tasarımcı kimliği ile çalışabilmektedirler.

Program Yeterlilikleri

1- Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yönetimini oluşturma yetkinliğini kazanır.
2- Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirleme yetkinliğini kazanır.
3- Lisans yeterliliklerine bağlı olarak alanında sahip olduğu bilgi yöntem ve teknikleri geliştirme ve derinleştirme becerisine sahip olur
4- Kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alma yetkinliği kazanır
5- Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
6- Sanat yapıtını çözümleyebilme yeteneğine sahip olmak.
7- Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarma yetkinliğini kazanır
8- Yenilikçi özgün sanat yapıtı ve tasarım ürünü üreterek sunma yetkinliğini kazanır.
9- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10- Yaratıcılığın ve ileri düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
11- Alanında güncel gelişmeleri, teknik ve teknolojileri takip eder ve uygular.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

İlgili birimin belirlediği ve Üniversite senatosu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda; %50 mezuniyet not ortalaması ile %50 Yüksek Lisans Giriş sınavı esas alınmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 120 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar ilgili alanda endüstri veya özel sektörde, kendi özel atölyelerinde üretim ve tasarım pozisyonunda, ayrıca müze ve galerilerde sanatçı/tasarımcı kimliği ile çalışabilmektedirler. Bununla birlikte akademisyen olarak çalışmalarını sürdürülebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Lisansüstü

Bölüm Başkanı

Prof. Burcu KARABEY

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof. Burcu KARABEY

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SST 5001 Seramik Atölyesi I Zorunlu 4 4 6
SST 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SST 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SST 5501 Kamusal Çevre ve Sanat I Seçmeli 2 2 6
SST 5503 Endüstriyel Ürün Tasarımı I Seçmeli 2 2 6
SST 5505 Endüstriyel Seramik Tasarım Tarihi Seçmeli 2 0 6
SST 5507 Seramik Baskı Yöntemleri Seçmeli 2 2 6
SST 5509 Terrakota Heykel I Seçmeli 2 2 6
SST 5511 Deneysel Cam Uygulamaları I Seçmeli 2 2 6
SST 5513 Seramik Teknolojisi I Seçmeli 2 0 6
SST 5515 Seramik Sanatında Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 6
SST 5517 Alternatif Pişirim Yöntemleri I Seçmeli 2 2 6
SST 5519 Kültürel Miras ve Seramik Restorasyonu I Seçmeli 3 1 6
SST 5521 Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı I Seçmeli 2 0 6
SST 5523 Seramik Dekorları I Seçmeli 2 2 6
SST 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SST 5002 Seramik Atölyesi II Zorunlu 4 4 6
SST 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
SST 5502 Kamusal Çevre ve Sanat II Seçmeli 2 2 6
SST 5504 Endüstriyel Ürün Tasarımı II Seçmeli 2 2 6
SST 5506 Tasarım Teorisi Seçmeli 2 0 6
SST 5508 Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaklaşımlar Seçmeli 2 2 6
SST 5510 Terrakota Heykel II Seçmeli 2 2 6
SST 5512 Deneysel Cam Uygulamaları II Seçmeli 2 2 6
SST 5514 Seramik Teknolojisi II Seçmeli 2 0 6
SST 5516 Eleştirel Yazım Seçmeli 2 0 6
SST 5518 Alternatif Pişirim Yöntemleri II Seçmeli 2 2 6
SST 5520 Kültürel Miras ve Seramik Restorasyonu II Seçmeli 3 1 6
SST 5522 Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı II Seçmeli 2 0 6
SST 5524 Seramik Dekorları II Seçmeli 2 2 6
SST 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SST 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SST 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SST 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SST 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seramik Atölyesi I54555445455
Seminer            
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği15345541314
Kamusal Çevre ve Sanat I55555445454
Endüstriyel Ürün Tasarımı I54545355455
Endüstriyel Seramik Tasarım Tarihi35353251115
Seramik Baskı Yöntemleri55424325445
Terrakota Heykel I54545345153
Deneysel Cam Uygulamaları I           
Seramik Teknolojisi I34535233215
Seramik Sanatında Güncel Yaklaşımlar 5435554325
Alternatif Pişirim Yöntemleri I44523233144
Kültürel Miras ve Seramik Restorasyonu I44454444224
Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı I43434345544
Seramik Dekorları I           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seramik Atölyesi II55555455455
Seminer            
Kamusal Çevre ve Sanat II55555545355
Endüstriyel Ürün Tasarımı II54545355455
Tasarım Teorisi34324353213
Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaklaşımlar            
Terrakota Heykel II           
Deneysel Cam Uygulamaları II           
Seramik Teknolojisi II34425222223
Eleştirel Yazım            
Alternatif Pişirim Yöntemleri II           
Kültürel Miras ve Seramik Restorasyonu II35455452243
Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı II44335255555
Seramik Dekorları II           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması            
Uzmanlık Alan Dersi           
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması           
Uzmanlık Alan Dersi           
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık