English
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Doktora

Kazanılan Derece

Doktor Elektrik Elektronik Mühendisi

Kabul Koşulları

1) Başvuracak adayların lisans ve/veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, lisans derecesiyle doktoraya başvuracakların en az dört yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olmaları gerekir. Farklı alanda lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim dalınca bilimsel hazırlık programı uygulanır. 2) Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son üç yıl içinde ALES’ten en az 70 puan alanlar doktora programına başvurabilir. 3) Lisans diploması ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4’lük not sistemine göre en az 3.00 olması gerekir. Yüzlük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarının belirlenmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır. Öğrencinin mezun olduğu üniversite tarafından sağlanan dönüştürme tabloları da geçerlidir. 4) Doktora programına müracaat edecek adayların YDS'den 60 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizceden YDS sınavında en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almış olmaları gerekir. 5) Doktora programına, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet ortalaması, ALES ve mülakat sınavı sonuçları ile yabancı dilden aldıkları puanlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Önceki Öğrenim

Yurt içi yükseköğretim kurumlarında Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar doktora programına başvurabilir. Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınan yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan adaylar da doktora programına başvurabilir.

Tarihçe

Programımız 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir.

Program Profili

Önerilen doktora programı, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümünde bulunan Elektrik Makineleri Elektrik Tesisleri Devreler ve Sistemler Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Haberleşme Kontrol Sistemleri Elektronik Biyomedikal bilim dallarını kapsamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini, Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında uygulayabilme becerisi,
2- Deney tasarlama ve yürütme, deney çıktılarını analiz etme ve yorumlayabilme becerisi,
3- Bir sistemi, sistemin bileşenini veya süreci, istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi,
4- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi,
5- Elektrik, Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Haberleşme, Biyomedikal, Mekatronik bilimleri ile ilgili mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, değerlendirme, çözebilme becerisi, dışa bağımlılığı minimuma indirgeyip, kendi kendine yetebilen milli ürünleri olan refah bir ülke olmak
6- Profesyonel ve etik sorumluluğuna sahip olmak ve mesleği ile ilgili çalışmalarda kullanmak,
7- Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilme becerisi,
8- Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili mühendislik çözümlerinin, küresel ve toplumsal boyuttaki etkisini anlamak için gereken kapsamlı bir eğitime sahip olmak,
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirme becerisine sahip olmak,
10- Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmak,
11- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi, bahsedilen yeterliliklerin tablosu aşağıda görülebilir:

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ödevler, projeler, uygulamalar, sunumlar, tez

Mezuniyet Koşulları

Alınacak dersler, lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, ilgili danışmanın önerisi anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer anabilim dalları derslerinden veya Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden seçilebilir. Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders (42 AKTS), uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 180 AKTS dir. Doktora programı, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için toplam 84 AKTS den az olmamak koşuluyla on dört ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın minimum mezuniyet kredisi toplamı lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS dir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız alanlarında uzmanlık gerektiren işleri rahatlıkla bulma imkanına sahiplerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarında çalışma alanlarına uygun departmanlarda uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Bahadır Süleyman Yıldırım

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Bahadır Süleyman Yıldırım

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE5501 Input Shaping and Robust Control Seçmeli 3 0 6
EEE5503 Computer Networks and Open System Architecture Seçmeli 3 0 6
EEE5505 Advanced Image Processing Seçmeli 3 0 6
EEE5507 Biomedical Signal Processing Seçmeli 3 0 6
EEE5509 Permanent Magnet and Brushless DC Motors Seçmeli 3 0 6
EEE5511 Digital Signal Processing Seçmeli 3 0 6
EEE5513 Advanced Engineering Mathematics Seçmeli 3 0 6
EEE5515 Embedded Systems Seçmeli 3 0 4
EEE5517 Semiconductor Device Physics Seçmeli 3 0 6
EEE5519 Thin Film Growth Technology Seçmeli 3 0 6
EEE5521 Lightning Protection Seçmeli 3 0 6
EEE5523 Advanced Topics in Micro and Nanotechnology Seçmeli 3 0 6
EEE5541 New and Renewable Energy Technologies Seçmeli 3 0 6
EEE5543 Analysis and Control of Dynamic Systems Seçmeli 3 0 6
EEE5545 Advanced Intelligent Control Systems Seçmeli 3 0 6
EEE5549 Biomedical Instrumentation Seçmeli 3 0 6
EEE5551 Medical Image Analysis Seçmeli 3 0 6
EEE5553 FDTD Method for Electromagnetics and Antenna Design Seçmeli 3 0 6
EEE5555 High Speed Communication Circuits and Systems I Seçmeli 3 0 6
EEE5557 Advanced Antenna Theory Seçmeli 3 0 6
EEE5559 Advanced Electromagnetic Field Theory Seçmeli 3 0 6
EEE5561 BioMEMS and Biosensors Seçmeli 3 0 4
EEE5563 Advanced VLSI Design Seçmeli 3 0 6
EEE5565 Basic Processes in VLSI Technologies Seçmeli 3 0 6
EEE5567 Advanced Electronic Circuit Design and Applications Seçmeli 3 0 6
EEE5569 Advanced Topics in Electrical Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5571 Advanced Topics in Electronics Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5573 Advanced Topics in Telecommunication Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5575 Advanced Topics in Control and Automation Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5577 Advanced Topics in Mechatronics Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE5579 Advanced Topics in Biomedical Engineering I Seçmeli 3 0 6
EEE6001 Numerical Methods in Optimization Zorunlu 3 0 4
EEE6002 Computer based Advanced Mathematics for Engineers Zorunlu 3 0 6
EEE6721 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
FBE5080 Research Methods and Scientific Ethics Zorunlu 2 0 2
FBE5550 Project Development and Management Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE5502 Fuzzy Logic Control Appications Seçmeli 3 0 6
EEE5504 Linear System Theory Seçmeli 3 0 6
EEE5506 Biomedical Optics Seçmeli 3 0 6
EEE5508 Statistical Methods in Scientific Research Seçmeli 3 0 4
EEE5510 Industrial Communication Networks Seçmeli 3 0 6
EEE5512 Step Motors and Control Techniques Seçmeli 3 0 6
EEE5514 Microcontroller Architecture and Applications Seçmeli 3 0 6
EEE5516 Special Topics in Electrical and Elctronics Engineering Seçmeli 3 0 4
EEE5518 Solar Cell Device Physics Seçmeli 3 0 6
EEE5520 Nanotechnology Seçmeli 3 0 6
EEE5522 Advanced Optoelectronics Seçmeli 3 0 6
EEE5524 Advanced Communication Electronics Seçmeli 3 0 6
EEE5526 Advanced R/F Microwave Cicuit Desing Seçmeli 3 0 6
EEE5528 Smart Grids Seçmeli 3 0 6
EEE5542 Special Electric Machines Seçmeli 3 0 6
EEE5544 Robust Control Systems Seçmeli 3 0 6
EEE5546 Advanced Fuzzy Modelling and Control Seçmeli 3 0 6
EEE5548 Machine Learning Seçmeli 3 0 6
EEE5550 Bioelectric Phenomena Seçmeli 3 0 6
EEE5552 Biostatistics for Engineering Seçmeli 3 0 6
EEE5554 Antenna Analysis and Design Seçmeli 3 0 6
EEE5556 High Speed Communication Circuits and Systems II Seçmeli 3 0 4
EEE5558 Advanced Electromagnetic Wave Theory Seçmeli 3 0 6
EEE5560 Numerical Methods for Electromagnetic Problems Seçmeli 3 0 6
EEE5562 Microelectronic Devices and Circuits Seçmeli 3 0 4
EEE5564 Semiconductor Device and Process Simulation Seçmeli 3 0 6
EEE5566 Semiconductor Optoelectronic Devices Seçmeli 3 0 6
EEE5570 Advanced Topics in Electrical Engineering II Seçmeli 3 0 4
EEE5572 Advanced Topics in Electronics Engineering II Seçmeli 3 0 4
EEE5574 Advanced Topics in Telecommunication Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEE5576 Advanced Topics in Control and Automation Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEE5578 Advanced Topics in Mechatronics Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEE5580 Advanced Topics in Biomedical Engineering II Seçmeli 3 0 6
EEE6722 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
EEE6790 Seminar* Zorunlu 0 2 6
EEM6502 Special Electric Machines Seçmeli 3 0 6
EEM6528 Photovoltaic Systems Seçmeli 3 0 6
EEM6542 Computer based Advanced Differential Equations for Engineers Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE6723 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
EEE6820 Preparation for Qualifying Exam Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE6724 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
EEE6821 Ph.D. Thesis Proposal Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE6725 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
EEE6822 Ph.D.Thesis (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE6726 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
EEE6823 Ph.D.Thesis (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE6727 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
EEE6824 Ph.D.Thesis (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EEE6728 Special Studies * Zorunlu 4 0 6
EEE6825 Ph.D.Thesis (Thesis Defence) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Input Shaping and Robust Control           
Computer Networks and Open System Architecture           
Advanced Image Processing           
Biomedical Signal Processing           
Permanent Magnet and Brushless DC Motors           
Digital Signal Processing           
Advanced Engineering Mathematics           
Embedded Systems           
Semiconductor Device Physics           
Thin Film Growth Technology           
Lightning Protection           
Advanced Topics in Micro and Nanotechnology           
New and Renewable Energy Technologies54555553443
Analysis and Control of Dynamic Systems55554533442
Advanced Intelligent Control Systems55555553432
Biomedical Instrumentation55555553442
Medical Image Analysis44354444444
FDTD Method for Electromagnetics and Antenna Design44332554354
High Speed Communication Circuits and Systems I44332554354
Advanced Antenna Theory4 354444444
Advanced Electromagnetic Field Theory44455 23335
BioMEMS and Biosensors44444444444
Advanced VLSI Design 53524533555
Basic Processes in VLSI Technologies44434434544
Advanced Electronic Circuit Design and Applications55555553442
Advanced Topics in Electrical Engineering I55555553442
Advanced Topics in Electronics Engineering I55555553442
Advanced Topics in Telecommunication Engineering I55555553442
Advanced Topics in Control and Automation Engineering I44334334334
Advanced Topics in Mechatronics Engineering I44434434544
Advanced Topics in Biomedical Engineering I44434434544
Numerical Methods in Optimization44354444444
Computer based Advanced Mathematics for Engineers           
Special Studies *53555553442
Research Methods and Scientific Ethics            
Project Development and Management           
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Fuzzy Logic Control Appications           
Linear System Theory           
Biomedical Optics           
Statistical Methods in Scientific Research           
Industrial Communication Networks           
Step Motors and Control Techniques           
Microcontroller Architecture and Applications           
Special Topics in Electrical and Elctronics Engineering           
Nanotechnology           
Advanced Optoelectronics           
Advanced Communication Electronics           
Advanced R/F Microwave Cicuit Desing           
Smart Grids           
Special Electric Machines43443555555
Robust Control Systems55554533442
Advanced Fuzzy Modelling and Control34332554353
Machine Learning54435534553
Bioelectric Phenomena44332554353
Biostatistics for Engineering52443555555
Antenna Analysis and Design 54534534554
High Speed Communication Circuits and Systems II44354444354
Advanced Electromagnetic Wave Theory53424533555
Numerical Methods for Electromagnetic Problems43334554353
Microelectronic Devices and Circuits54333533554
Semiconductor Device and Process Simulation43355433555
Semiconductor Optoelectronic Devices44334334334
Advanced Topics in Electrical Engineering II55555553442
Advanced Topics in Electronics Engineering II55555553442
Advanced Topics in Telecommunication Engineering II44434434544
Advanced Topics in Control and Automation Engineering II55555553442
Advanced Topics in Mechatronics Engineering II55555553442
Advanced Topics in Biomedical Engineering II55555553442
Special Studies *5355555344 
Seminar*55554533442
Special Electric Machines43443555555
Photovoltaic Systems55555553442
Computer based Advanced Differential Equations for Engineers           
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Special Studies *53555553442
Preparation for Qualifying Exam55555555445
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Special Studies *53555553442
Ph.D. Thesis Proposal55555555445
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Special Studies *53555553442
Ph.D.Thesis (1. TİK)55555555445
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Special Studies *53555553442
Ph.D.Thesis (2. TİK)55555555445
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Special Studies *53555553442
Ph.D.Thesis (3. TİK)55555555445
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Special Studies *53555553442
Ph.D.Thesis (Thesis Defence)55554533443
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık